home info

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI-FILIALA GALATI | B.R.M.-TERMINALUL GALATI | E. E. N. | ARBITRAJ

 

Edu Galati

tehnostagiu

antreprenordoc

Proiect SUS

Proiectul: „Adaptare prin DIGITALIZARE–formare si dezvoltare de abilitati digitale (AD-FDAD)””POCU/860/3/12/143588

Proiectul: „ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare”, Cod SMIS 2014+ : 105344

RETEAUA COMERIALA PENTRU AGRICULTURA DURABILA DIN BAZINUL MARII NEGRE - AgriTradeNet BSB383

Proiectul: „Susţinerea egalităţii de şanse şi promovarea profesională a femeilor – PROGRES”,
ID: 129743

Centrul Regional in Domeniul Proprietatii Industriale Galati

Licitaţii BRM - Terminalul Galaţi

Şcoala Română de Afaceri
Filiala Galaţi - Formare profesională, cursuri şi seminarii

Proiectul: "Facilitarea comerţului cu produse agro-alimentare în bazinul Mării Negre"

 

        INFO BREXIT

INFO BREXITyoureurope

ANUNT IMPORTANT

In memoriam Lilion Dan Gogoncea

In memoriam Lilion Dan Gogoncea


Gândești câteodată că unii oameni sunt eterni, că sunt stânci care nu pot fi clintite, că nu îmbătrânesc ci doar devin mai buni odată cu trecerea timpului.
Te gândești și mulțumești cerului că ai avut șansa să cunoști un om extraordinar, un om vizionar, un om hâtru uneori, un pedagog, un deschizător de drumuri, un om care vorbea despre angajați ca fiind “colegii” dumnealui.

Te gândești și te întrebi de ce? De ce domnul Președinte Dan Gogoncea nu mai este printre noi? De ce?

Uneori glumea cu noi și ne spunea “puișorilor”, și știam că avem de învățat. Când nu glumea, pe domni îi apela cu “sire”, iar pe doamne cu “lady”. Orice, în preajma dumnealui era o lecție. O lecție despre primele fonduri europene, despre parteneriate, despre organigrame gândite excepțional, despre idei aduse din deplasările în străinătate pe care le adapta și le transforma în capital de imagine și financiar. “Sire” a plecat….“Sire” și-a îndeplinit cu brio misiunea pe care și-a ales-o pe Pământ. “Sire” nu mai este, dar amprenta lui o poți vedea peste tot în Galați, făcându-l NEMURITOR.

Să vorbești despre Președintele Dan Gogoncea la trecut, e un lucru aproape imposibil. Dumnealui e omul care, alături de o echipă inimoasă a reînființat în anul 1990 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, a înființat în 1992 alături de cele 41 de Camere de Comerţ teritoriale şi Camera de Comerţ și Industrie a României Fundaţia Şcoala Română de Afaceri, în 1993 a pus bazele Fundației pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, în cadrul căreia funcționa CenPro - care oferea în premieră asistenţă şi consultanţă pentru elaborarea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, studii de marketing, studii de divizare şi restructurare, rapoarte de evaluare, prezentări de firmă, asistenţă pentru ONG-uri, proiectarea, implementarea şi auditul sistemelor calităţii conform seriei de standarde ISO 9000, ATOP, și altele……

Deputat în perioada 1992-1994, Presedinte al CA al Bursei Române de Mărfuri, Presedinte al Consiului Județean Galați, Președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Galați din 1990 până în 2011, Dan Gogoncea a fost vizionarul și deschizătorul de drumuri în administrația publică locală.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, în apogeul său, sub conducerea Președintelui Dan Gogoncea, avea aproximativ 170 de angajați.

Ne știa pe toți, avea imaginea a ceea ce putea să facă întregul, echipa, dar și ce putea fiecare în parte. Te sancționa din vorbe, te întorcea din drum de câte ori era nevoie, apoi scotea din tine ce era mai bun. Pur și simplu voia de la tine maximumul pe care îl puteai da. Te corecta gramatical și te întreba la ce mod și la ce timp e verbul pe care l-ai folosit în nu știu ce frază. Te rușinai, bombăneai în gând, o luai de la capăt dar știai că nu îți vrea răul. Căuta perfecțiunea și profesionalismul din noi!

A format oameni care în timp și-au căutat drumul profesional în alte locuri. Fundamentul lor, profesionalismul lor, performanța pe care au realizat-o i se datorează Președintelui Dan Gogoncea.

În anul 2011 când domnul Președinte Dan Gogoncea a ales să se retragă de la conducerea CCIA Galați, domnul Președinte Ion Mocanu, cel care i-a succedat în funcție a spus: “eu nu a trebuit să pregătesc o echipă la Cameră, am găsit o echipă gata formată, care știa tot ce are de făcut. Acesta e meritul lui Dan”.

Atât de multe amintiri, atât de multe învățăminte, atât de multe lecții predate și însușite, amintiri de la mare din 1996 cu colegii de la CenPro, din toamnă de la Lepșa, amintiri despre Don, primul american care a făcut voluntariat la CenPro, despre parteneriatele cu universități din Franța, Anglia și Statele Unite, despre proiectele finanțate de Banca Mondială, despre primele proiecte Phare. Ce emoții, cât necunoscut, câte temeri și câte așteptări!

Mi-ar place să cred, cu o ușoară urmă de egoism profesional, că marea dragoste a dumnealui a fost Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați. Pleacă în lumea veșniciei și poate se va întâlni cu doamna Fanaca, cu domnul Mândru, dar și cu Margo, cu Pompi, cu Dan Gociu, cu Delia, colegi care s-au dus în lumină prea devreme și prea repede.

Detractorii nu își au locul acum, râmân amintirea, respectul, cuvintele care sunt prea puține, onoarea de a-l fi cunoscut și privilegiul de a fi lucrat cu dumnealui.

Domnule Președinte Lilion-Dan Gogoncea, vă mulțumim că în călătoria noastră profesională ne-ați fost sprijin și îndrumător, vă dorim drum bun în lumea veșniciei și vă asigurăm de respectul nostru necondiționat și sincer.

Colectivul Camerei de Comerț, industrie și Agricultură Galați

    Intrucat siguranta si sanatatea populatiei sunt primordiale, CCIA Galati respecta toate recomandarile facute de catre autoritatile competente ale Statului si de catre Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste masurile care au ca scop limitarea raspandirii virusului COVID-19 si incurajeaza intregul mediu de afaceri de a proceda intr-un mod similar. In acest sens, CCIA Galati recomanda ca incepand cu data  16.03.2020, sa se evite, pe cat posibil, deplasarile la sediul Camerei pentru activitatile specifice de relatii cu publicul. Informatii cu privire la serviciile noastre, pot fi solicitate  fie telefonic (0236.460545; 0236.460312; 0236.461188) sau prin fax (0236.460650), fie prin corespondenta scrisa, folosind serviciile postale si/sau email-ul ([email protected] ).

 

Misiune

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi promovează o politică de dezvoltare economică şi socială coerentă, a judeţului, prin acţiuni şi iniţiative grupate în trei direcţii principale:

  • Reprezentarea şi protejarea intereselor economice ale firmelor la nivel politic, economic şi administrativ, pe plan local, naţional sau internaţional;

  • Realizarea unei game largi de servicii specializate adresate firmelor şi întreprinzătorilor din toate domeniile de activitate şi sprijinirii acestora în toate etapele de dezvoltare a afacerii;

  • Dezvoltarea instituţională, înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii şi asociaţii, structuri gestionate de Cameră, în cadrul cărora aceasta joacă un rol foarte activ (Fundaţia Şcoala Română de Afaceri, Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, C.C.I. Veritas S.R.L. Galaţi, Fundaţiile pentru asistenţa bătrânilor şi familiilor cu mulţi copii în stare de risc social) precum şi prin asistenţa acordată organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul economic, social, educaţional, protecţia mediului etc.

Profil

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, membru de drept al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a dezvoltat relaţii de cooperare la nivel naţional şi internaţional cu Camerele de Comerţ precum şi cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei locale şi centrale.

Prin intermediul acestor parteneriate precum şi prin participarea la diverse programe de asistenţă tehnică şi financiară ale Uniunii Europene, Camera a dezvoltat numeroase iniţiative de mare interes atât pentru mediul de afaceri cât şi pentru societatea civilă din Galaţi.

Serviciile oferite de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi sunt permanent diversificate şi perfecţionate, privind promovarea comerţului internaţional, dezvoltarea industriei şi serviciilor într-o manieră care să sprijine firmele în faţa exigenţelor impuse de competiţia pe piaţa internă şi internaţională.


Parteneriate Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati


Asociatia Camerelor de Comerţ Europene


Camera de Comerţ Internaţională


Asociaţia Camerelor de Comerţ din Balcani

 

 

Copyright 2019 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 2019

HOME | CONTACT |