home info

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI - FILIALA GALATI | B.R.M. - TERMINALUL GALATI | E.E.N. | ARBITRAJ

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2022

 

 

Conferinta de lansare a proiectului - „Adaptare prin DIGITALIZARE formare si dezvoltare de abilitati digitale (AD-FDAD)

POCU/860/3/12/143588

 

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI implementează începând cu data de 28.09.2022, pe o perioada de 16 de luni proiectul

„Adaptare prin DIGITALIZARE–formare si dezvoltare de abilitati digitale (AD-FDAD)” POCU/860/3/12/143588

Cod apel:POCU/860/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților –Cod proiect 143588. Componenta 1 - Competențe digitale pentru angajații din IMM.

 

INSTITUTII PARTENERE:     Lider - CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI

                                                 Membru 1 - CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE SRL

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este ocuparea sustenabila si de calitate a fortei de munca prin imbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI pentru 322 de angajati si integrarea tehnologiei digitale pentru 32 de intreprinderi din regiunea de Sud-Est.

REZULTATE ASTEPTATE

- Pregatirea si desfasurarea activitatii de consiliere si orientare profesionala - 322 beneficiari.

- Activitati de consiliere individuala si tutorat - 322 persoane consiliate si orientate.

- Furnizarea programelor de formare a competentelor digitale de baza si avansate.

-  Analiza posibilitatilor si potentialului de digitalizare a intreprinderilor sprijinite.

-  Introducerea si integrarea tehnologiei digitale in intreprinderile sprijinite.

 

BUGETUL PROIECTULUI :                 

v  Valoarea totală proiect: 4,783,745.64

v  Valoare eligibilă proiect: 4,783,745.64

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

 

Persoane de contact:
Sirbu Carmen, Manager de proiect,
Telefon: 0733-180131; E-mail: [email protected]
Dumitrescu Monica, Expert informare si publicitate
Telefon: 0744-515426; E-mail: [email protected]

 
Copyright 2018 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 17.01.2018 HOME | CONTACT |