home info

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI - FILIALA GALATI | B.R.M. - TERMINALUL GALATI | E.E.N. | ARBITRAJ

 

 

 

Prezentare proiect

- Noutati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Axă prioritară

6. Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific

6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlu proiect

TehnoStagiu - Program competitiv de învăţare la locul de muncă pentru elevi

Nr. contract finanțare

POCU/633/6/14/132399

PROIECTUL „TEHNOSTAGIU - PROGRAM COMPETITIV DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU ELEVI” POCU/633/6/14/132399

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI - creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniilor de pregătire profesională Electromecanică, Electronică automatizări, Informatică și Transporturi, pentru 185 elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamica pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Est (respectiv județul Galați).

GRUPUL-ȚINTĂ (GT) vizat cuprinde 185 elevi din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar, nivel de calificare 4-5, domeniile de pregătire profesională Electromecanică, Electronică automatizări, Informatică și Transporturi, înmatriculați în cadrul Partenerului 1 (instituție publică de învățământ liceal, acreditată din rețeaua națională, ISCED3) (municipiul Galați, județul Galați, regiunea Sud-Est), cărora le sunt adresate acțiuni complexe și integrate în vederea asigurării unei sustenabilități a intervenției.

SCOPUL PROIECTULUI vizează 4 aspecte principale care conduc la îmbunătățirea tranziției elevilor din învățământul secundar superior de la educație la viața profesională activă, cu prioritate în sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv în domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), asigurând astfel calificarea, competența și productivitatea viitoarei forțe de muncă, prin dezvoltare sustenabilă, dinamică și competitivă a acestora pe plan local/ județean/ regional. PARTENERI:

  • RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL (Lider)
  • LICEUL TEHNOLOGIC «CAROL I» GALAŢI (P1)
  • CAMERA DE COMERŢ INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ GALAŢI (P2)
Pentru detalii suplimentare privind proiectul şi activităţile acestuia accesaţi: https://tehnostagiu.ro

 


 
Copyright 2021 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 28.012021 HOME | CONTACT |