home info

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI - FILIALA GALATI | B.R.M. - TERMINALUL GALATI | E.E.N. | ARBITRAJ

 

 

 

Prezentare proiect

- Noutati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Proiectul SUS – Social Start Up

POCU/449/4/16/127742

 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati in calitate de beneficiar, implementeaza in parteneriat cu Asociaţia SIMO si UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin proiectul „SUS – Social Start Up”, POCU/449/4/16/127742, in regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Vest pentru o perioada de 36 luni.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 “Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectivul specific  4.16: „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”.

Valoarea totala a proiectului este de 13.333.852,49 lei, din care finantare nerambursabila 13.320.595,13 lei.

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea comunitatilor locale si crearea a 96 de locuri de munca in regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest prin incurajarea si sustinerea antreprenoriatului social ca urmare a activitatilor de formare si consiliere antreprenoriala oferite catre 105 persoane, infiintarii si sprijinirii a 24 de intreprinderi sociale pentru a deveni auto-sustenabile.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 105 persoane care doresc sa  infiinteze intreprinderi sociale, dintre care:  min. 68  (65%)  vor  fi femei, min. 5  (min. 5%) persoane  cu  dizabilitati  si  min  42  (min.  40%)  persoane  din  mediul  rural, din regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest. De asemenea, distributia vizata a grupului tinta pe regiunile de dezvoltare vizate de proiect este dupa cum urmeaza: Sud-Vest Oltenia: 37, Sud Muntenia: 10, Sud Est: 37, Vest: 21 persoane.

Proiectul asigura activitati de informnare a publicului cu privire la activitatile derulate in cadrul proiectului, organizare si sustinere cursuri de formare antreprenoriala specifica (Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032), alte activitati de sprijin oferite in vederea infiintarii de intreprinderi sociale, concurs cu planuri de afaceri, consiliere in domeniul antreprenoriatului, asistenta juridica pentru infiintarea intreprinderilor si sprijin financiar nerambursabil pentru cele 24 de entitati nou infiintate.

Pentru detalii suplimentare privind proiectul si activitatile acestuia accesati:

https://social-startup.ro/

 

Pentru inscriere in cadrul proiectului puteti accesa:

 https://social-startup.ro/login

 

 
Copyright 2020 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 23.12.2020 HOME | CONTACT |