home info

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI - FILIALA GALATI | B.R.M. - TERMINALUL GALATI | E.E.N. | ARBITRAJ

 

 

 

- Prezentare proiect
- Parteneri
- Echipa Proiectului
- Achizitii proiect
- Cursuri
- Seminarii


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul: „Sustinerea egalitatii de sanse si promovarea profesionala a femeilor – PROGRES”, ID: 129743

SINTEZA

In data de 14.12.2015, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati - P1 a organizat pentru membrii grupului tinta cat si pentru toti colaboratorii sai, festivitatea de incheiere oficiala a activitatilor proprii in cadrul proiectului cu titlul „Sustinerea egalitatii de sanse si promovarea profesionala a femeilor – PROGRES”, contract POSDRU/144/6.3/S/129743, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.

Proiectul a fost implementat in perioada 2 mai 2014 – 15 decembrie 2015, de Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, SIVECO Romania S.A., Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarasi.

In cadrul proiectului PROGRES, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, in calitatea sa de partener P1, a derulat o serie de cursuri de calificare si perfectionare, dupa cum urmeaza:

  1. Curs de calificare nivel 1 – Lucrator in comert, cod N.C. 5220.1.1 - 2 serii;
  2. Curs calificare nivel 2 – Operator introducere, validare si prelucrare date, Cod N.C. 4113.2.1 - 2 serii;
  3. Curs de perfectionare - Formator, Cod C.O.R. 242401 - 2 serii;
  4. Curs perfectionare - Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, Cod C.O.R. 241948. - 2 serii.

Tot in cadrul acestui proiect, membrii Echipei P1 au mai derulat impreuna cu Grupul Tinta activitati de informare si promovare a principiului egalitatii de sanse si de gen, prin organizarea de seminarii dedicate acestei teme.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Galati, persoana de contact: Expert Relatii Institutionale P1 Cristina GOGONCEA, e-mail: [email protected], fiind asigurata sustenabilitatea Proiectului precum si corelarea rezultatelor acestuia cu planul de actiuni strategice ale CCIA Galati pentru exercitiul financiar nou al UE, 2014 - 2020.

 

 

 

 

 
Copyright 2015 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 15.12.2015 HOME | CONTACT |