home info

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI - FILIALA GALATI | B.R.M. - TERMINALUL GALATI | E.E.N. | ARBITRAJ

 

 

 

Prezentare proiect
Parteneri
Activitati si rezultate
Evenimente
Achizitii proiect
Publicatii / Newsletter

 

Website proiect:

www.agritradenet.eu

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii proiect

 

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE

SERVICIU CONSULTANŢĂ PROFESIONALĂ

                                                                                                                       Galati,
08.10.2020

                                                                                                                             Ref. ns.: MB/129 

 

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, implementează în calitate de partener, proiectul cu finanţare nerambursabilă “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AgriTradeNet”, BSB383. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 1.2 “Creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizarea în sectoarele agricole și conexe”.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității producătorilor locali, a oportunităților de certificare/identificare și stabilirea legăturilor dintre organizațiile de afaceri din Bazinul Mării Negre, care la nivel local sprijină activitatea acestor producători.   

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați informează operatorii economici de intenția sa de a organiza procedura de achiziție directă pentru achiziționarea de “Servicii de consultanţă profesională”.

 

Cod CPV: 85312320-8 - Servicii de consultanţă profesională

Valoarea estimată a contractului fără T.V.A.:  2.047,10 lei

Durata contractului: 4 ore

Denumirea contractului de achizitie: Contract de Servicii de consultanţă profesională în cadrul proiectului “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AgriTradeNET”, BSB383.

 Scurtă descriere a obiectului contractului:  Servicii de consultanţă profesională

Serviciile de consultanță profesională se vor presta astfel:

Prestatorul trebuie sa asigure servicii de consultanță profesională în cadrul unui seminar pentru producătorii agricoli. Evenimentul cu durata de 4 ore, este organizat în Galați în cadrul proiectului AgriTradeNET BSB383, în vederea implementării activității T3, respectiv "Activități pentru Popularizarea Produselor Locale: Capitalizare".

Instruirea se va realiza de către un lector. Ofertantul va depune documente din care sa rezulte fără echivoc experiența lectorului în domeniile indicate.

Pentru dovedirea experienței lectorului propus, se vor prezenta: CV și / sau recomandări.

Programul de instruire va viza persoanele participante care desfășoară activități în domeniul agriculturii și se vor aborda următoarele subiecte:

 • Igiena și siguranța în activitatea de procesare a legumelor si fructelor;
 • Sortarea si ambalarea fructelor si legumelor proaspete;
 • Metode si tehnici de ambalare a fructelor si legumelor proaspete;
 • Conservarea fructelor si legumelor;
 • Concentrate de fructe si legume;
 • Avantaje ale comercializarii produselor autohtone versus produse de import.

Procedura de achiziție: achiziție directă

Criteriul de atribuire: este “cel mai bun raport calitate – preț”. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse. Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Propunerea tehnică va cuprinde informații specifice care să permită identificarea cerințelor minime descrise.

Propunerea financiară va cuprinde prețul în lei/persoană fără TVA. Ofertantul va întocmi oferta prin luarea în considerare a tuturor costurilor incidente. Nu se decontează separat costuri privind materiale de curs, consumabile, cazarea, transportul lectorului, etc.

 

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 21.10.2020, ora 10:00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 21.10.2020, ora 14:00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 22.10.2020 ora 10.00, pe adresa de e-mail: [email protected] sau la adresa poştala: Str. Mihai Bravu, nr. 46 , Galati – 800208, România.

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 22.10.2020, ora 14:00.

Informaţii suplimentare: FUNDAȚIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ȘI MIJLOCII GALAȚI, Telefon: 0236-460545, Fax: 0236-460650, persoana de contact: Manuela Mioara BACIU – Project Manager, e-mail: [email protected]

 

Project Manager

Manuela BACIU

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII CATERING ORGANIZARE EVENIMENTE

                                                                                                                                                                         Galati, 08.10.2020

                                                                                                                                                                             Ref. ns.: MB/125

 

    

    Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, implementează în calitate de partener proiectul cu finanţare nerambursabilă “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET”, BSB383. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 1.2 Creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizarea în sectoarele agricole și conexe.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității producătorilor locali, a oportunităților de certificare/identificare și stabilirea legăturilor dintre organizațiile de afaceri din Bazinul Mării Negre, care la nivel local sprijină activitatea acestor producători.   

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați informează operatorii economici de intenția sa de a organiza procedura de achiziție directă pentru achiziționarea de “ Servicii catering organizare evenimente”.

 

Cod CPV: 55520000-1 - Servicii catering organizare evenimente

Valoarea estimată a contractului fără T.V.A.:  2.047,10 lei

Durata contractului: 1 zi

Denumirea contractului de achizitie: Contract de Servicii catering organizare evenimente în cadrul proiectului “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET”, BSB383.

 
Scurtă descriere a obiectului contractului:

 
Servicii catering organizare evenimente

 
Prestatorul trebuie să asigure servicii organizare de catering pentru un num
ăr de 25 de persoane participante la evenimentul, cu durata de 1 zi, organizat în Galati în cadrul proiectului.

 
Serviciile de catering se vor presta astfel:

 
Se va asigura un coffee break și un meniu de tip bufet suedez pentru toți participanții, după cum urmează :

 
Coffee break :

 • suc natural de fructe ;
 • apă minerală carbogazificată și plată (500 ml/persoană) ;
 • produse de patiserie sărate și dulci ;
 • cafea, 150ml/persoană, lapte condensat, zahăr la pliculețe, spatule ;
 • ceai cu produse conexe ;
 • șervete, pahare și cești.

Meniul trebuie să fie alcătuit din următoarele produse:

 • minimum 4 feluri de aperitiv;
 • 1 variantă de ciorbă sau supă;
 • 1 variantă de fel principal din carne sau pește;
 • 1 variantă de desert;
 • minimum 2 variante de pâine;
 • suc natural de fructe ;
 • apă minerală carbogazificată și plată (500 ml/persoană) ;
 • cafea, 150ml/persoană, lapte condensat, zahăr la pliculețe, spatule ;
 • ceai cu produse conexe ;
 • farfurii, tacâmuri,șervete, pahare și cești.

 Prestatorul trebuie să asigure transportul, manipularea, servirea produselor de alimentație publică de către personal calificat, într-un mod igienic, cu respectarea tuturor normelor sanitare în vigoare și asigurarea curățeniei la locul servirii meselor.

 Procedura de achiziție: achiziție directă

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse. Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Propunerea tehnică va cuprinde informații specifice care să permită identificarea cerințelor minime descrise.

Propunerea financiară va cuprinde prețul în lei/persoană fără TVA și va include toate cheltuielile legate de îndeplinirea contractului.

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 20.10.2020, ora 10:00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 20.10.2020, ora 14:00

Data limită de transmitere a ofertelor: 21.10.2020 ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected] sau la adresa poştala: Str. Mihai Bravu, nr. 46 , Galati – 800208, România.

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 23.10.2020, ora 10:00

Informatii suplimentare: FUNDAȚIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ȘI MIJLOCII GALAȚI, Telefon: 0236-460545, Fax: 0236-460650, persoana de contact: Manuela Mioara BACIU – Project Manager, e-mail: [email protected]

Project Manager

Manuela BACIU

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII CATERING ORGANIZARE EVENIMENTE

                                                                                                                                                                         Galati, 08.10.2020

                                                                                                                                                                             Ref. ns.: MB/133

 

   

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, implementează în calitate de partener proiectul cu finanţare nerambursabilă “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET”, BSB383. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 1.2 Creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizarea în sectoarele agricole și conexe.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității producătorilor locali, a oportunităților de certificare/identificare și stabilirea legăturilor dintre organizațiile de afaceri din Bazinul Mării Negre, care la nivel local sprijină activitatea acestor producători.   

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați informează operatorii economici de intenția sa de a organiza procedura de achiziție directă pentru achiziționarea de “ Servicii catering organizare evenimente”.

 

Cod CPV: 55520000-1 - Servicii catering organizare evenimente

Valoarea estimată a contractului fără T.V.A.:  1.228,27 lei

Durata contractului: 1 zi

Denumirea contractului de achizitie: Contract de Servicii catering organizare evenimente în cadrul proiectului “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET”, BSB383.

 
Scurtă descriere a obiectului contractului:

Servicii catering organizare evenimente

 
Prestatorul trebuie să asigure servicii organizare de catering pentru 10 persoane participante la evenimentul cu durata de 1 zi, organizat în Galati în cadrul proiectului.

 
Serviciile de catering se vor presta astfel:

 
Se va asigura un coffee break și un meniu de tip bufet suedez pentru toți participanții, după cum urmează :

 
Coffee break :

 • suc natural de fructe ;
 • apă minerală carbogazificată și plată (500 ml/persoană) ;
 • produse de patiserie sărate și dulci ;
 • cafea, 150ml/persoană, lapte condensat, zahăr la pliculețe, spatule ;
 • ceai cu produse conexe ;
 • șervete, pahare și cești.

 Meniul trebuie să fie alcătuit din următoarele produse:

 • minimum 4 feluri de aperitiv;
 • minimum 4 feluri de gustări calde pe bază de carne și pește;
 • minimum 2 variante garnituri;
 • minimum 2 variante de desert;
 • minimum 2 variante de pâine;
 • suc natural de fructe ;
 • apă minerală carbogazificată și plată (500 ml/persoană) ;
 • cafea, 150ml/persoană, lapte condensat, zahăr la pliculețe, spatule ;
 • ceai cu produse conexe ;
 • farfurii, tacâmuri,șervete, pahare și cești.

 Procedura de achiziție: achiziție directă

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse. Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Propunerea tehnică va cuprinde informații specifice care să permită identificarea cerințelor minime descrise.

Propunerea financiară va cuprinde prețul în lei/persoană fără TVA și va include toate cheltuielile legate de îndeplinirea contractului.

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 23.10.2020, ora 12:00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 23.10.2020, ora 14:00

Data limită de transmitere a ofertelor: 24.10.2020 ora 10.00, pe adresa de e-mail: [email protected] sau la adresa poştala: Str. Mihai Bravu, nr. 46 , Galati – 800208, România.

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 24.10.2020, ora 12:00

Informatii suplimentare: FUNDAȚIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ȘI MIJLOCII GALAȚI, Telefon: 0236-460545, Fax: 0236-460650, persoana de contact: Manuela Mioara BACIU – Project Manager, e-mail: [email protected]

 

Project Manager

Manuela BACIU


ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICIU DE PRODUCȚIE DE FILM PUBLICITAR

                                                                                                                                                                         Galati, 08.10.2020

                                                                                                                                                                             Ref. ns.: MB/137

 

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, implementează în calitate de partener proiectul cu finanţare nerambursabilă “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET”, BSB383. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 1.2 Creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizarea în sectoarele agricole și conexe.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității producătorilor locali, a oportunităților de certificare/identificare și stabilirea legăturilor dintre organizațiile de afaceri din Bazinul Mării Negre, care la nivel local sprijină activitatea acestor producători.   

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați informează operatorii economici de intenția sa de a organiza procedura de achiziție directă pentru achiziționarea de “Serviciu de producție de film publicitar”.

Cod CPV: 92111210-7  Producție de filme publicitare

Valoarea estimată a contractului fără T.V.A.:  1.023,55 lei

Denumirea contractului de achizitie: Contract de SERVICIU DE PRODUCȚIE DE FILM PUBLICITAR

Scurtă descriere a obiectului contractului:

Prestatorul trebuie să execute filmarea și editarea unui clip video cu subtitrare în limba engleză în vederea promovării roșiilor produse în România și a tradițiilor românești legate de conservarea acestora.

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse. Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Propunerea tehnică va cuprinde informații specifice care să permită identificarea cerințelor minime descrise.

Propunerea financiară va cuprinde prețul în lei fără TVA și va include toate cheltuielile legate de îndeplinirea contractului.

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 26.10.2020, ora 10:00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 26.10.2020, ora 14:00

Data limită de transmitere a ofertelor: 27.10.2020 ora 10.00, pe adresa de e-mail: [email protected] sau sau la adresa poştala: Str. Mihai Bravu, nr. 46 , Galati – 800208, România.

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 27.10.2020, ora 11:00

Informații suplimentare: FUNDAȚIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ȘI MIJLOCII GALAȚI, Telefon: 0236-460545, Fax: 0236-460650, persoana de contact: Manuela Mioara BACIU – Project Manager, e-mail: [email protected]

 
Project Manager

Manuela BACIU

                                            

                                            ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE CONSULTANŢĂ PROFESIONALĂ

 

 

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, implementează în calitate de partener, proiectul cu finanţare nerambursabilă “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AgriTradeNet”, BSB383. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 1.2 “Creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizarea în sectoarele agricole și conexe”. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității producătorilor locali, a oportunităților de certificare/identificare și stabilirea legăturilor dintre organizațiile de afaceri din Bazinul Mării Negre, care la nivel local sprijină activitatea acestor producători.      

 

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați informează operatorii economici de intenția sa de a organiza procedura de achiziție directă pentru achiziționarea de “Servicii de consultanţă profesională”.

 

Cod CPV: 85312320-8 - Servicii de consultanţă profesională

Valoarea estimată a contractului fără T.V.A.:  6.132,81 lei

Durata contractului: 1 zi (8 ore) - 27.09.2019

Denumirea contractului de achizitie: Contract de servicii de consultanţă profesională în cadrul proiectului “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AgriTradeNET”, BSB383.

 

Scurtă descriere a obiectului contractului:  Servicii de consultanţă profesională

Serviciile de consultanță profesională se vor presta astfel:

Prestatorul trebuie să asigure servicii de consultanţă profesională în cadrul unui training pentru producătorii agricoli. Evenimentul cu durata de 1 zi (8 ore), în data de 27 septembrie 2019, este organizat în Galați în cadrul proiectului AgriTradeNET BSB383, în vederea implementării activității T2, respectiv “Intărirea capacităţii organizațiilor locale interesate“.

 

Instruirea se va realiza de către 1 lector. Ofertantul va depune documente din care să rezulte fără echivoc experiența lectorului în domeniile indicate. Pentru dovedirea experienței lectorului propus, se vor prezenta: CV şi/sau recomandări.

 

Programul de instruire va viza persoanele participante care desfăşoară activităţi în domeniul agriculturii și vor aborda următoarele subiecte :

   Ce este agricultura ecologică ;

   Agricultura ecologică după 2021, noua legislaţie ;

   Regulile producției ecologice ;

   Reguli de depozitare ale produselor ecologice ;

   Reguli privind lanțul alimentar ;

   Substanțe permise în agricultura ecologică ;

   Reguli privind vinul, acvacultura și hidroponica;

   Baza de date a semințelor ecologice ;

   Principiile agriculturii ecologice ;

   Etichete de calitate și procesul de certificare (Procedurile pentru PDO -Protected Designation of Origin şi PGI Protected Geographical Indication );

   Conversia de la agricultura clasică la cea ecologică;

   Suport financiar pentru fermele ecologice ;

   Cercetare, bune practici și îndrumări ;

   Agricultura ecologică și Politica Comună Agricolă ;

   Planul de acțiune al UE pentru viitorul produselor ecologice ;

   Cercetare și inovare în agricultura ecologică ;

   Exportul de produse ecologice ;

   Ce este brand-ul, introducere in tehnicile de brand.

 

Procedura de achiziție: achiziție directă

Criteriul de atribuire: este “cel mai bun raport calitate – preț”. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse. Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

 

Propunerea tehnică va cuprinde informații specifice care să permită identificarea cerințelor minime descrise.

Propunerea financiară va cuprinde prețul în lei/persoană fără TVA. Ofertantul va întocmi oferta prin luarea în considerare a tuturor costurilor incidente. Nu se decontează separat costuri privind materiale de curs, consumabile, cazarea, transportul lectorului, etc.

 

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 02.09.2019, ora 10:00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 02.09.2019, ora 14:00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 03.09.2019 ora 10.00, pe adresa de e-mail: [email protected] sau la adresa poştala: Str. Mihai Bravu, nr. 46 , Galați – 800208, România.

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 04.09.2019, ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare: Fundația Pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, Telefon: 0236-460545, Fax: 0236-460650, persoana de contact: Manuela Mioara BACIU – Project Manager, e-mail: [email protected].

 

 

 

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII CATERING ORGANIZARE EVENIMENTE

 

 

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, implementează în calitate de partener proiectul cu finanţare nerambursabilă “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET”, BSB383. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 1.2 Creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizarea în sectoarele agricole și conexe.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității producătorilor locali, a oportunităților de certificare/identificare și stabilirea legăturilor dintre organizațiile de afaceri din Bazinul Mării Negre, care la nivel local sprijină activitatea acestor producători.             

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați informează operatorii economici de intenția sa de a organiza procedura de achiziție directă pentru achiziționarea de “ Servicii catering organizare evenimente”.

 

Cod CPV: 55520000-1 - Servicii catering organizare evenimente

Valoarea estimată a contractului fără T.V.A.:  11.499,01 lei

Durata contractului: 27.09.2019

Denumirea contractului de achiziție: Contract de Servicii catering organizare evenimente în cadrul proiectului “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET”, BSB383.

 

Scurtă descriere a obiectului contractului: Servicii catering organizare evenimente

 

Prestatorul trebuie să asigure servicii organizare de catering pentru 30 persoane participante la evenimentul, cu durata de 1 zi, în data de 27 septembrie 2019, organizat în Galați în cadrul proiectului.

 

Serviciile de catering se vor presta astfel:

 

Se va asigura un coffee break și un meniu de tip bufet suedez pentru toți participanții, după cum urmează :

Coffee break :

       suc natural de fructe ;

       apă minerală carbogazificată și plată (500 ml/persoană) ;

       produse de patiserie sărate și dulci ;

       cafea, 150ml/persoană, lapte condensat, zahăr la pliculețe, spatule ;

       ceai cu produse conexe ;

       șervete, pahare și cești.

 

Meniul trebuie să fie alcătuit din următoarele produse:

       minimum 4 feluri de aperitiv;

       minimum 2 feluri principale de mâncare pe bază de carne și pește;

       minimum 2 variante pentru garnituri;

       minimum 2 variante de desert;

       minimum 2 variante de pâine;

       suc natural de fructe ;

       apă minerală carbogazificată și plată (500 ml/persoană) ;

       cafea, 150ml/persoană, lapte condensat, zahăr la pliculețe, spatule ;

       ceai cu produse conexe ;

       farfurii, tacâmuri,șervete, pahare și cești.

 

Prestatorul trebuie să asigure transportul, manipularea, servirea produselor de alimentație publică de către personal calificat, într-un mod igienic, cu respectarea tuturor normelor sanitare în vigoare și asigurarea curățeniei la locul servirii meselor.

 

Procedura de achiziție: achiziție directă

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse. Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Propunerea tehnică va cuprinde informații specifice care să permită identificarea cerințelor minime descrise.

Propunerea financiară va cuprinde prețul în lei/persoană fără TVA și va include toate cheltuielile legate de îndeplinirea contractului.

 

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 30.08.2019, ora 10:00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 30.08.2019, ora 14:00

Data limită de transmitere a ofertelor: 01.09.2019 ora 10.00, pe adresa de e-mail: [email protected] sau la adresa poştala: Str. Mihai Bravu, nr. 46 , Galați – 800208, România.

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 02.09.2019, ora 10:00

 

Informatii suplimentare: Fundația Pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, Telefon: 0236-460545, Fax: 0236-460650, persoana de contact: Manuela Mioara BACIU – Project Manager, e-mail: [email protected]

 

 

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICIU DE ÎNCHIRIERE SALĂ DE CONFERINȚE

 

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, implementează în calitate de partener proiectul cu finanţare nerambursabilă “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET”, BSB383. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 1.2 Creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizarea în sectoarele agricole și conexe.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității producătorilor locali, a oportunităților de certificare/identificare și stabilirea legăturilor dintre organizațiile de afaceri din Bazinul Mării Negre, care la nivel local sprijină activitatea acestor producători.

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați informează operatorii economici de intenția sa de a organiza procedura de achiziție directă pentru achiziționarea de “Serviciu de închiriere sală de conferință”.

 

Cod CPV: 70310000-7 - Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a contractului fără T.V.A.:  1916,51 lei

Durata contractului: 27.09.2019 (1 zi) - 8 ore

Denumirea contractului de achizitie: Contract de SERVICIU DE INCHIRIERE SALĂ CONFERINȚĂ

 

Scurtă descriere a obiectului contractului:

Prestatorul trebuie să asigure:

·          Serviciu de închiriere sală conferință în municipiul Galați, necesar implementării activităților proiectului;

·          Imobilul în care se află sala de conferință să fie racordat la rețeaua de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și gaze naturale;

·          Starea tehnică a imobilului în care se află sala de conferință să fie foarte bună, atât la interior, cât și la exterior și să nu prezinte risc seismic și pericol public.

·          Sala de conferință trebuie să dețină autorizații de funcționare, dotări PSI iar căile de evacuare să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

·          Sala de conferinţă trebuie să fie fără coloane în interiorul salii, pentru minimum 30 de persoane;

·          Sala să fie izolată fonic, astfel încât participanții să nu fie deranjați de alte activități care au loc în aceeași clădire sau în imediata apropiere;

·          Nu se admite ca sala de conferințe să fie situată la subsol sau în spații fără aerisire;

·          Sala va dispune de echipamentul minimum necesar derulării trainingului: acces internet (wi-fi), laptop, videoproiector, ecran de proiecție, sistem de sonorizare cu 1 microfon fix la prezidiu și două microfoane mobile pentru audiență.

Locația desfășurării trainingului va fi agreată cu Beneficiarul, care va comunica răspunsul ofertantului în timp util, pentru a rezerva locația pentru eveniment și pentru a plăti serviciile aferente.

Operatorul economic va asigura prezența  permanentă a  1 sau  2 persoane, după caz, care va/vor sprijini participanții pe toată durata  evenimentului.

Se va permite postarea de afișe și roll-up-uri sau bannere care conțin date referitoare la proiect, pentru a asigura vizibilitatea proiectului.

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse. Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Propunerea tehnică va cuprinde informații specifice care să permită identificarea cerințelor minime descrise.

Propunerea financiară va cuprinde prețul în lei fără TVA și va include toate cheltuielile legate de îndeplinirea contractului.

 

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 30.08.2019, ora 10:00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 30.08.2019, ora 14:00

Data limită de transmitere a ofertelor: 01.09.2019 ora 10.00, pe adresa de e-mail: [email protected] sau sau la adresa poştala: Str. Mihai Bravu, nr. 46 , Galați – 800208, România.  

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 02.09.2019, ora 11:00

 

Informații suplimentare: Fundația Pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, Telefon: 0236-460545, Fax: 0236-460650, persoana de contact: Manuela Mioara BACIU – Project Manager, e-mail: [email protected]

 

 

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE  ARTICOLE PROMOȚIONALE

PENTRU VIZIBILITATE ȘI COMUNICARE

 

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, implementează în calitate de partener proiectul cu finanţare nerambursabilă “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET”, BSB383. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

 

În acest sens, Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa articole promoționale pentru vizibilitate și comunicare, personalizate, după cum urmează:

1.         130 de mape ce vor conține block-notes și  pixuri, toate din materiale ecologice, personalizate

2.         100 dispozitive de stocare cu memorie flash format card bancar, personalizate

3.         600 sacoșe din materiale ecologice, personalizate

 

Coduri CPV: 79800000-2 mape personalizate; 22816100-4 block notes; 30192121-5 pixuri; 18934000-5 sacoșe; 30233180-6 dispozitive de stocare cu memorie flash

 

Valoarea estimată a achiziției: 33.385,52 lei fără TVA.

 

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini cu specificațiile aferente fiecărui articol în parte la adresa de mail: [email protected] până la data de 18.01.2019

 

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 21.01.2019, ora 12.00.

 

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 21.01.2019, ora 16.00.

 

Data limită de transmitere a ofertelor: 22.01.2019 ora 10.00, pe adresa de e-mail: [email protected] sau la sediul Fundației pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Galați, Str. Portului nr.25, Bloc Siret 4 Parter, cod 800205.

 

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

 

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE ROLL-UP

 

 

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, implementea în calitate de partener proiectul cu finanţare nerambursabilăSustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET”, BSB383. Proiectul este cofinaat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

 

În acest sens, Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați informea operatorii economici de intenția sa de a achiziționa un banner de tip roll-up personalizat.

 

Cod CPV: 22462000-6 Materiale publicitare

 

Valoarea estimată a achiziției: 391 lei fără TVA

 

Ofertaii interesați vor solicita specificațiile aferente tipăririi banner-ului de tip roll-up la adresa de mail: [email protected] până la data de 17.12.2018

 

Termenul limi de solicitare a clarificărilor: 18.12.2018, ora 12.00.

 

Termenul limi de răspuns la solicitările de clarificări: 18.12.2018, ora 16.00.

 

Data limită de transmitere a ofertelor: 19.12.2018 ora 10.00, pe adresa de e-mail: fpipmm@cciagl.ro sau la sediul Fundației pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Galați, Str. Portului nr.25, Bloc Siret 4 Parter, cod 800205.

 

Oferta transmisă va conține propunere tehni și propunere financiară.

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se apli numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

 

 

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIE SERVICIU DE PROIECTARE ŞI MENTENANȚĂ WEBSITE

 

 

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați, implementea în calitate de partener proiectul cu finaare nerambursabilă Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin - AGRITradeNET, BSB383. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

 

În acest sens, Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați informea operatorii economici de intenția sa de a achiziționa Servicii pentru proiectare și mentenanță website”.

 

Cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri www (World Wide Web)

Valoare estima fără TVA: 23.531,09 lei

La nivel general platforma online va conţine 3 module: site web public, disponibil tuturor utilizatorilor, modul comunicare membri tip forum, modul administrare.

 

Site-ul web va fi structurat după cum urmează: Proiect, Obiective, “Parteneri, Contact,Informații generale”, Activități, “Training,Suport de curs, Noutăți,Târguri, Inregistrare producători în conformitate cu normele GDPR”, Forum producători.

 

Tehnologia utilizaîn dezvoltarea platformei nu trebuie să implice costuri suplimentare de liceiere din partea Autorităţii Contractante.

 

Conţinutul va fi optimizat pentru utilizarea browserelor: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari. Proiectarea paginilor trebuie îndeplinească ceriele de compatibilitate şi accesibilitate acceptate la nivel mondial drept standarde internaţionale în domeniu.

 

În cazul în care sunteți interesați de colaborare vom trimite caietul de sarcini, urmând ca dumneavoastră ne transmiteți oferta de preț.

 

Data limită de transmitere a ofertelor: 08.11.2018 ora 10.00, pe adresa de e-mail: [email protected] sau la sediul Fundației pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Galați, Str. Portului Bloc Siret 4 Parter, cod 800205.

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerințele tehnice și comerciale impuse.

 
Copyright 2019 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 2019 HOME | CONTACT |