home info

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI - FILIALA GALATI | B.R.M. - TERMINALUL GALATI | E.E.N. | ARBITRAJ

 

 

 

- Prezentare proiect
- Parteneri
- Echipa Proiectului
- Achizitii proiect
- Cursuri
- Seminarii


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitatii

1) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul in Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de echipamentele IT si pachetele software - cod CPV 30213100-6, 38652120-7, 38653400-1, 38651000-3, 32250000-0, 38636100-3, 48310000-4,   48761000-0.

Valoarea estimata a contractului: 55.500 Lei (inclusiv TVA).
Durata contractului: 24.09.2015 – 30.09.2015
Denumirea contractului de achizitie: Contract de furnizare echipamentele IT si pachetele software in cadrul proiectului Sustinerea egalitatii de sanse si promovarea profesionala a femeilor – PROGRES, ID: 129743 cofinantat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU, precum si din fonduri proprii, in cadrul contractului de finantare nr. POSDRU/144/6.3/S/129743.
Obiectul contractului: Furnizare echipamentele IT si pachetele software
Scurta descriere a contractului:

Lot 1: Laptopuri – 9 bucati

Lot 2: Videoproiector si ecran de proiectie – 1 bucata

Lot 3: Aparat foto digital – 1 bucata

Lot 4: Telefoane mobile – 4 bucati

Lot 5: Presenter (Pointer laser pentru prezentari) - 4 bucati

Lot 6: Pachet Microsoft Office Professional 2013 si program antivirus – 6 bucati

          Pachet Microsoft Office Home and Business 2013 si program antivirus – 3 bucati

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut.
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 18.09.2015 ora 10:00
Data publicarii anuntului: 07.09.2015
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208, Galati, Romania.
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar in plic sigilat
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise in documentatia procedurii.
Propunerea financiara va cuprinde pretul in Lei inclusiv TVA.
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.
Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal: 800208, Tel.: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/progres.html, persoana de contact: Veronica Necula, Responsabil cu organizarea, desfasurarea si supravegherea achizitiilor, e-mail: [email protected].

Descarca documentatia privind achizitia

 

2) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul în Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de SERVICII DE CATERING - cod CPV 55520000-1.

Valoarea estimata a contractului: 89.300,00 Lei (inclusiv TVA).
Durata contractului: 30.10.2014 - 31.10.2015
Denumirea contractului de achizitie: Contract de SERVICII DE CATERING in cadrul proiectului Sustinerea egalitatii de sanse si promovarea profesionala a femeilor – PROGRES, ID: 129743 cofinantat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU, precum si din fonduri proprii, in cadrul contractului de finantare nr. POSDRU/144/6.3/S/129743.
Obiectul contractului: SERVICII DE CATERING
Scurta descriere a obiectului contractului:

Prestatorul trebuie sa asigure:

  • servicii  de catering pentru 22 evenimente organizate in cadrul proiectului in municipiul Galati, judetul Galati conform documentatiei atasate;
  • fiecare eveniment va avea un numar aproximativ de 50 persoane participante;
  • se vor asigura servicii de catering in valoare de 81,18 lei/participant, TVA inclus.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut.
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 24.10.2014, ora 10.00
Data publicarii anuntului: 14.10.2014
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208, Galati, România.
Modul de prezentare a ofertei: tehnic şi financiar in plic sigilat
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise in documentatia procedurii.
Propunerea financiara va cuprinde pretul in Lei inclusiv TVA.
Pretul este ferm si NU se modifică pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.
Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal: 800208, Tel.: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/progres.html, persoana de contact: Veronica Necula, Responsabil cu organizarea, desfasurarea si supravegherea achizitiilor, e-mail: [email protected].

Descarca documentatia privind achizitia

 

3) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul in Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de SERVICII DE INCHIRIERE SALI PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI SEMINARII IN MUNICIPIUL GALATI - cod CPV 70310000-1.

Valoarea estimata a contractului: 122.400 Lei (inclusiv TVA).
Durata contractului: 01.10.2014 - 31.10.2015
Denumirea contractului de achizitie: Contract de SERVICII DE INCHIRIERE SALI PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI SEMINARII IN MUNICIPIUL GALATI in cadrul proiectului Sustinerea egalitatii de sanse si promovarea profesionala a femeilor – PROGRES, ID: 129743 cofinantat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU, precum si din fonduri proprii, in cadrul contractului de finantare nr. POSDRU/144/6.3/S/129743.
Obiectul contractului: SERVICII DE INCHIRIERE SALI PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI SEMINARII IN MUNICIPIUL GALATI
Scurta descriere a obiectului contractului:

Prestatorul trebuie sa asigure:

  • Servicii de inchiriere a 2 sali pentru cursuri de calificare nivel 1, Lucrator in comert, pentru o perioada de 6 luni conform documentatiei de achizitie;
  • Servicii de inchiriere a 2 sali pentru cursuri de calificare nivel 2, Operator introducere validare si prelucrare date, pentru o perioada de 12 luni conform documentatiei de achizitie;
  • Servicii de inchiriere 2 sali  pentru cursurile de perfectionare, Formator si Expert accesare fonduri structurale  pentru o perioada de 88 zile  conform documentatiei de achizitie;
  • Servicii de inchiriere sala pentru seminarii pentru o perioada de 8 zile conform documentatiei de achizitie;

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut.
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 25.09.2014, ora 10.00
Data publicarii anuntului: 15.09.2014
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208, Galati, Romania.
Modul de prezentare a ofertei: tehnic şi financiar in plic sigilat
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.
Propunerea financiara va cuprinde pretul in Lei inclusiv TVA.
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.
Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal: 800208, Tel.: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/progres.html, persoana de contact: Veronica Necula, Responsabil cu organizarea, desfasurarea si supravegherea achizitiilor, e-mail: [email protected].

Descarca documentatia privind achizitia

 

 
Copyright 2015 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 07.09.2015 HOME | CONTACT |