home info  

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALAŢI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI - FILIALA GALATI | B.R.M. - TERMINALUL GALATI | E.E.N. | ARBITRAJ

 

 

 

- Comunicate de presa

- Prezentare proiect

- Achizitii proiect

- Inscriere cursuri

- Concurs planuri de afaceri

- Evenimente

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

 

Achizitii proiect 

1) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul în Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de Servicii de elaborare studiu de impact economic regional privind infiintarea de start-up-uri in Regiunea Sud-Est, Cod CPV: : 79311100-8 Servicii de elaborare de studii

 Valoarea estimata a contractului Servicii de elaborare studiu de impact economic regional privind infiintarea de start-up-uri in Regiunea Sud-Est (studiu avand titlul: Analiza de impact asupra dezvoltarii economice a Regiunii de Sud-Est, ca urmare a infiintarii celor 59 de Start-up-uri, in cadrul implementarii Proiectului «  ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare », de catre Camerele de Comert partenere) : 19.000,00 lei  (fara TVA)

 Durata contractului: 11.02.2021 – 15.04.2021

Denumirea contractului de achizitie: Contract de Servicii de elaborare studiu de impact economic regional privind infiintarea de start-up-uri in Regiunea Sud-Est in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, proiect co-finantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a obiectului contractului:

Servicii de elaborare a unui Studiu pe tema analizei de impact economic asupra Regiunii de dezvoltare de Sud-Est, lucrare prin care sa se identifice potentialul real al antreprenoriatului de tip start-up in ceea ce priveste impulsionarea si diversificarea activitatilor economice, stimularea investitiilor in sectorul privat, contributia la reducerea somajului precum si a initiativelor care sa conduca la o imbunatatire considerabila a nivelului de trai al comunitatii regionale.

Studiul de impact economic regional achizitionat va avea ca titlu :  Analiza de impact asupra dezvoltarii economice a Regiunii de Sud-Est, ca urmare a infiintarii celor 59 de Start-up-uri, in cadrul implementarii Proiectului «  ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare », de catre Camerele de Comert partenere. 

Elaborarea studiului Analiza de impact asupra  dezvoltarii economice a Regiunii de Sud-Est, ca urmare a infiintarii celor 59 de Start-up-uri,  in cadrul implementarii Proiectului "ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare", de catre Camerele de Comert partenere va fi efectuata utilizand o metodologie adecvata, bazata pe tehnici optime de analiza, respectiv colectare de date / informatii necesare si analizarea acestora din punct de vedere cantitativ si calitativ. Respectiva metodologie utilizata pentru elaborarea studiului va fi structurata astfel incat sa permita selectarea datelor rezultate ca urmare a implementarii Proiectului "ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare" de catre Camerele de Comert din Regiunea de Sud-Est si efectuarea pe baza acestora a unei analize transparente si obiective, avand o relevanta deosebita intrucat aceasta va conduce practic la identificarea in mod realist a atuurilor, avantajelor competitive precum si a potentialului de initiative antreprenoriale necesare pentru dezvoltarea economica a Regiunii de Sud-Est a Romaniei. Prestatorul de servicii privind elaborarea studiului de impact economic achizitionat de catre CCIA Galati trebuie sa asigure intocmirea documentatiei aferente si predarea acesteia conform cerintelor din comanda achizitorului.

Procedura de achizitie: achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 09.02.2021, ora 12:00

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 09.02.2021, ora 14:00

Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208

Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar

Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.

Propunerea financiara va cuprinde pretul în lei/studiu elaborat (fara TVA) si va include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului.

Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.

Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: [email protected]

 Data publicarii anuntului: 02.02.2021

 Descarca documentatia privind achizitia directa de aici.

Descarca raport procedura

2) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul în Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de PRODUSE MOBILIER DE BIROU, Cod CPV: 39130000-2

 Valoarea estimata a contractului: 7.957,00 lei (fara TVA)

 • Lot 1 – 4.781,00 lei (fara TVA)
 • Lot 2 – 3.176,00 lei (fara TVA)

Durata contractului: 10.02.2021 – 15.04.2021

Denumirea contractului de achizitie: Contract de furnizare PRODUSE MOBILIER DE BIROU in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

 Scurta descriere a obiectului contractului:

Produsele de mobilier ce se vor achizitiona:

Lot 1 - Dulap dublu (pe 2 pereti) de colt, necesar arhivarii de documente, format din patru (4) corpuri cu cate 2 usi fiecare corp in parte. Usile trebuie sa fie cu sistem de inchidere cu cheie. Dimensiuni generale (cuprinzand toate corpurile dulapului de arhivare documente) : lungime de 2600 mm, inaltime de 2100 mm si adancime de 400 mm.

Lot 2 - Scaun de birou (rotativ) – 4 buc.

Furnizorul/furnizorii trebuie sa asigure confectionarea, transportul, manipularea si montarea produselor de mobilier (in cazul corpurilor care formeaza dulapul dublu de colt) la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura din Galati, Str. Mihai Bravu, nr. 46 si sa furnizeze cele 4 scaune de birou la sediul Proiectului din cadrul CCIA GALATI -  Str. Mihai Bravu, nr. 46.

Procedura de achizitie: achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 08.02.2021, ora 12:00

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 08.02.2021, ora 14:00

Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208

Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar

Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.

Propunerea financiara va cuprinde pretul în lei/produs mobilier de birou fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului.

Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.

Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: [email protected]

Descarca documentatia privind achizitia directa de aici.

Data publicarii anuntului: 01.02.2021

Descarca raport procedura.

3) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul în Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de Alte materiale consumabile, Cod-uri CPV: 30125110-5 Toner pentru imprimante laser/faxuri; 30125000-1 Piese si accesorii pentru fotocopiatoare

 

Valoarea estimata a contractului: 10.316,43 lei fara TVA

Durata contractului: 03.02.2020 – 15.01.2021

Denumirea contractului de achizitie: Contract de furnizare Alte materiale consumabile, in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

 

Scurta descriere a obiectului contractului:

 

Alte materiale consumabile (Tonere si drumuri unitati cilindru) sunt necesare tiparirii / multiplicarii  documentelor la imprimanta multifunctionala KONICA MINOLTA bizhub C227 (achizitionata in cadrul Proiectului “ANTREPRENORIAT – Solutie durabila pentru ocupare”, cod SMIS 2014+: 105344), in cadrul urmatoarelor activitati / subactivitati desfasurate in vederea implementarii proiectului si cuprind :

Ø  A12.1 Monitorizarea  functionarii si dezvoltarii afacerilor create:

o   Cartus toner negru (Black) KONICA MINOLTA TN221K (21000 pag.): 2 buc.

o   Cartus toner color Cyan KONICA MINOLTA TN221C (24000 pag.): 1 buc.

o   Cartus toner color Magenta KONICA MINOLTA TN221M (24000 pag.): 1 buc.

o   Cartus toner color Yellow KONICA MINOLTA TN221Y (24000 pag.): 1 buc.

o   Drum Yellow KONICA MINOLTA IU-214Y (70000 pag.):  1 buc.

 

Ø  A13.2. Acordarea si gestionarea schemei de ajutor de minimis :

o   Cartus toner negru (Black) KONICA MINOLTA TN221K (21000 pag.): 2 buc.

o   Cartus toner color Cyan KONICA MINOLTA TN221C (24000 pag.): 1 buc.

o   Cartus toner color Magenta KONICA MINOLTA TN221M (24000 pag.) : 1 buc.

o   Cartus toner color Yellow KONICA MINOLTA TN221Y (24000 pag.): 1 buc.

o   Drum Magenta KONICA MINOLTA IU-214M (70000 pag.):: 1 buc.

 

Ø  A13.3.Monitorizare si raportare schema de ajutor de minimis :

o   Cartus toner negru (Black) KONICA MINOLTA TN221K (21000 pag.): 2 buc.

o   Cartus toner color Cyan KONICA MINOLTA TN221C (24000 pag.):1 buc.

o   Cartus toner color Magenta KONICA MINOLTA TN221M (24000 pag.): 1 buc.

o   Cartus toner color Yellow KONICA MINOLTA TN221Y (24000 pag.): 1 buc.

o   Drum Cyan KONICA MINOLTA IU-214C (70000 pag.): 1 buc.

 

Ø  A.14. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerii finantate in perioada de sustenabilitate:

o   Cartus toner negru (Black) KONICA MINOLTA TN221K (21000 pag.): 4 buc.

o   Cartus toner color Cyan KONICA MINOLTA TN221C (24000 pag.): 1 buc.

o   Cartus toner color Magenta KONICA MINOLTA TN221M (24000 pag.): 1 buc.

o   Cartus toner color Yellow KONICA MINOLTA TN221Y (24000 pag.): 1 buc.

o   Drum Black KONICA MINOLTA DR-214K (80000 pag.): 1 buc.

Furnizorul trebuie sa asigure furnizarea tonerelor si a drumurilor unitati cilindru (alte materiale consumabile) pe baza comenzilor primite de la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati.

Furnizorul trebuie sa asigure furnizarea Tonerelor si a drumurilor unitati cilindru originale.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

 

Procedura de achizitie: achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 28.01.2020, ora 11:00.

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 28.01.2020, ora 12:00

Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod postal 800208.

Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar

Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.

Propunerea financiara va cuprinde pretul în lei/buc. si lei/contract fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului.

Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.

Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650,

website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGĂ -Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: [email protected]

Data publicarii anuntului: 21.01.2020

Descarca documentatia privind achizitia directa.

Descarca raport procedura.4) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul in Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de materiale consumabile, Cod-uri CPV: 30197220-4 Agrafe de birou, 30197000-6 Articole marunte de birou, 30141200-1 Calculatoare de birou, 30197320-5 Capsatoare, 30197100-7 Capse, tinte, pioneze, 30192123-9 Carioca/Marker, 30234300-1 Compact discuri (CD-uri), 30192930-9 Creioane corectoare, 30197321-2 Decapsatoare, 30234400-2 Discuri digitale polivalente (DVD-uri), 30197330-8 Perforatoare, 30192121-5 Pixuri.

Valoarea estimata a contractului:

 • 4.000,08 Lei (fara TVA)

Durata contractului: 24.07.2018 – 15.01.2021
Denumirea contractului de achizitie: Contract de furnizare materiale consumabile in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a obiectului contractului:

Materialele consumabile sunt necesare urmatoarelor activitati desfasurate in cadrul proiectului si cuprind :

 • Campanii informare si promovare antreprenoriat din perspectiva dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse, nondiscriminarii si inovarii sociale – Activitatea A3. Materiale consumabile necesare Activitatii A3 :
  • Agrafe de birou (33 mm, 100 buc./cutie) – 8 cutii
  • Capse 24/6 – 8 cutii
  • File protectie documente, A4, 100 buc/set – 2 set-uri
  • Perforator metalic 40 coli – 1 buc.
  • Capsator plastic 50 coli – 1 buc.
  • Decapsator – 1 buc.
  • Pix fara mecanism, plastic, vf.0,4 mm., albastru – 140 buc.
  • Set Marker pt. Flipchart, varf rotund 1,5-3 mm, 4 culori/set – 4 set-uri
 • Activitate de inovare sociala - Activitatea A4. Materiale consumabile necesare Activitatii A4 :
  • Pix fara mecanism, plastic, vf.0,4 mm., albastru – 100 buc.
  • Agrafe de birou (33 mm, 100 buc./cutie) – 4 cutii
  • Capse 24/6 – 4 cutii
  • File protectie documente, A4, 100 buc/set – 1 set
  • Set Marker pt. Flipchart, varf rotund 1,5-3 mm, 4 culori/set – 2 set-uri
 • Identificare, selectie si gestionare grup tinta - Activitatea A5. Materiale consumabile necesare Activitatii A5 :
  • Agrafe de birou (33 mm, 100 buc./cutie) – 60 cutii
  • Pix fara mecanism, plastic, vf.0,4 mm., albastru – 24 buc.
  • Capse 24/6 – 10 cutii
  • Corector-fluid corector -  5 buc.
  • File protectie documente, A4, 100 buc/set – 2 set-uri
  • TextMarker, 4 buc/set – 3 set
  • Set clipsuri 25 mm – 2 set
  • Set clipsuri 32 mm – 2 set
  • Capsator plastic 50 coli – 2 buc.
  • Decapsator – 2 buc.
  • Perforator metalic 40 coli – 2 buc.
  • Calculator birou (12 digit) – 1 buc.
 • Formare profesionala antreprenoriala - Activitatea A6. Materiale consumabile necesare Activitatii A6 :
  • Calculator birou (12 digit) – 1 buc.
  • Pix fara mecanism, plastic, vf.0,4 mm., albastru – 45 buc.
  • Set Marker pt. Flipchart, varf rotund 1,5-3 mm, 4 culori/set – 16 set-uri
  • CD-R 52x 700MB cu plic – 240 buc.
  • DVD-R 4,7GB cu plic – 240 buc.
  • File protectie documente, A4, 100 buc/set – 9 set-uri
  • Corector-fluid corector -  4 buc.
  • Capsator plastic 50 coli – 2 buc.
  • Agrafe de birou (33 mm, 100 buc./cutie) – 4 cutii
 • Concurs selectie planuri de afaceri in vederea finantarii - Activitatea A7. Materiale consumabile necesare Activitatii A7 :
  • Pix fara mecanism, plastic, vf.0,4 mm., albastru – 5 buc.
  • Capsator plastic 50 coli – 2 buc.
  • Agrafe de birou (33 mm, 100 buc./cutie) – 4 cutii
  • TextMarker, 4 buc/set – 5 set
  • Corector-fluid corector -  5 buc.
  • Capse 24/6 – 1 cutie
 • Stagii de practica – mentorat - Activitatea A9.Materiale consumabile necesare Activitatii A9 :
  • Agrafe de birou (33 mm, 100 buc./cutie) – 8 cutii
  • Pix fara mecanism, plastic, vf.0,4 mm., albastru – 20 buc.
  • File protectie documente, A4, 100 buc/set – 2 set-uri
  • Capse 24/6 – 1 cutie
  • CD-R 52x 700MB cu plic – 25 buc
 • Dezvoltarea schemei de ajutor de minimis - Activitatea A13. Materiale consumabile necesare Activitatii A13 :
  • Agrafe de birou (33 mm, 100 buc./cutie) – 75 cutii
  • File protectie documente, A4, 100 buc/set – 28 set-uri
  • Pix fara mecanism, plastic, vf.0,4 mm., albastru – 68 buc.
  • Capse 24/6 – 34 cutii
  • TextMarker, 4 buc/set – 3 set
  • Calculator birou (12 digit) – 1 buc.
 • Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerii in perioada de sustenabilitate - Activitatea A14. Materiale consumabile necesare Activitatii A14 :
  • Agrafe de birou (33 mm, 100 buc./cutie) – 24 cutii
  • File protectie documente, A4, 100 buc/set – 6 set-uri
  • Pix fara mecanism, plastic, vf.0,4 mm., albastru – 24 buc.
  • Capse 24/6 – 12 cutii
  • TextMarker, 4 buc/set – 4 set
 • Ateliere de lucru implementare planuri de afaceri si gestionare schema de minimis - Activitatea A8. Materiale consumabile necesare Activitatii A8 :
  • Agrafe de birou (33 mm, 100 buc./cutie) – 4 cutii
  • File protectie documente, A4, 100 buc/set – 2 set
  • Pix fara mecanism, plastic, vf.0,4 mm., albastru – 50 buc.
  • TextMarker, 4 buc/set – 25 set
 • Furnizarea serviciilor de informare/consiliere/consultanta - Activitatea A10. Materiale consumabile necesare Activitatii A10 :
  • Agrafe de birou (33 mm, 100 buc./cutie) – 24 cutii
  • Capse 24/6 – 12 cutii
  • Pix fara mecanism, plastic, vf.0,4 mm., albastru – 12 buc.
  • File protectie documente, A4, 100 buc/set – 4 set-uri
  • TextMarker, 4 buc/set – 2 set-uri
 • Infiintare si demarare functionare afacere - Activitatea A11. Materiale consumabile necesare Activitatii A11 :
  • Agrafe de birou (33 mm, 100 buc./cutie) – 12 cutii
  • Capse 24/6 – 12 cutii
  • File protectie documente, A4, 100 buc/set – 1 set
  • Pix fara mecanism, plastic, vf.0,4 mm., albastru – 12 buc.
  • TextMarker, 4 buc/set – 2 set-uri
 • Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor create - Activitatea A12. Materiale consumabile necesare Activitatii A12 :
  • Agrafe de birou (33 mm, 100 buc./cutie) – 72 cutii
  • File protectie documente, A4, 100 buc/set – 18 set-uri
  • Pix fara mecanism, plastic, vf.0,4 mm., albastru – 72 buc.
  • Capse 24/6 – 72 cutii
  • TextMarker, 4 buc/set – 4 set-uri

Furnizorul trebuie sa asigure furnizarea materialelor consumabile pe baza comenzilor primite de la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 20.07.2018, ora 10:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 20.07.2018, ora 11:00
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.

Propunerea financiara va cuprinde pretul în lei/buc. si lei/contract fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului.
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.

Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: [email protected]

Data publicarii anuntului: 13.07.2018

Descarca documentatia privind achizitia directa

Descarca raport procedura

 

5) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul în Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de produse papetarie, Coduri CPV: 30197210-1 Bibliorafturi, 30199500-5 Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare, 30197621-5 Bloc de hartie pentru flipchart,    22852000-7 Dosare, 30197643-5 Hartie pentru fotocopiatoare, 30199230-1 Plicuri, 22816300-6 Post-it, 30199600-6 Separatoare pentru papetarie.

Valoarea estimata a contractului:

 • 6.426,67 Lei (fara TVA)

Durata contractului: 27.06.2018 – 15.01.2021
Denumirea contractului de achizitie: Contract de furnizare produse de papetarie in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a obiectului contractului:

Produsele de papetarie sunt necesare urmatoarelor activitati desfasurate in cadrul proiectului si cuprind :

 • Campanii informare si promovare antreprenoriat din perspectiva dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse , nondiscriminarii si inovarii sociale – Activitatea A3.

Produsele de papetarie necesare Activitatii A3 :

 • Hartie pentru fotocopiatoare, A4, 80g, 500 coli/top – 13 top-uri
 • Mape carton cu elastic, A4 – 140 buc.
 • Hartie pentru flipchart, 50 coli/top – 4 top-uri
 • Activitate de inovare sociala - Activitatea A4

Produsele de papetarie necesare Activitatii A4 :

 • Mape carton cu elastic, A4 – 100 buc.
 • Hartie pentru fotocopiatoare, A4, 80g, 500 coli/top  – 2 top-uri
 • Hartie pentru flipchart, 50 coli/top – 2 top-uri
 • Identificare, selectie si gestionare grup tinta - Activitatea A5

Produsele de papetarie necesare Activitatii A5 :

 • Dosare A4, plastic, 25 buc/set – 10 set-uri
 • Bibliorafturi A4 – 25 buc.
 • Hartie pentru fotocopiatoare, A4, 80g, 500 coli/top – 30 top-uri
 • Post-it/Notite adezive – 24 set-uri
 • Plicuri cu burduf B4, 10 buc/set – 12 set-uri
 • Plicuri albe corespondenta, B4 – 100 buc.
 • Separatoare pentru papetarie, 100 file/set – 5 set-uri
 • Formare profesionala antreprenoriala - Activitatea A6

Produsele de papetarie necesare Activitatii A6 :

 • Mape carton cu elastic, A4 – 120 buc.
 • Dosare A4, plastic, 25 buc/set – 8 set-uri
 • Bibliorafturi A4 – 25 buc.
 • Hartie pentru fotocopiatoare, A4, 80g, 500 coli/top – 120 top-uri
 • Post-it/Notite adezive – 18 set-uri
 • Hartie pentru flipchart, 50 coli/top – 8 top-uri
 • Separatoare pentru papetarie, 100 file/set – 10 set-uri
 • Concurs selectie planuri de afaceri in vederea finantarii - Activitatea A7

Produsele de papetarie necesare Activitatii A7 :

 • Plicuri cu burduf B4, 10 buc/set – 12 set-uri
 • Dosare A4, plastic, 25 buc/set – 6 set-uri
 • Bibliorafturi A4 – 15 buc.
 • Hartie pentru fotocopiatoare, A4, 80g, 500 coli/top – 2 top-uri
 • Separatoare pentru papetarie, 100 file/set – 1 set
 • Stagii de practica – mentorat - Activitatea A9

Produsele de papetarie necesare Activitatii A9 :

 • Dosare A4, plastic, 25 buc/set – 1 set
 • Bibliorafturi A4 – 4 buc.
 • Hartie pentru fotocopiatoare, A4, 80g, 500 coli/top – 2 top-uri
 • Post-it/Notite adezive – 4 set-uri
 • Separatoare pentru papetarie, 100 file/set – 2 set-uri
 • Dezvoltarea schemei de ajutor de minimis - Activitatea A13

Produsele de papetarie necesare Activitatii A13 :

 • Hartie pentru fotocopiatoare, A4, 80g, 500 coli/top – 47 top-uri
 • Dosare A4, plastic, 25 buc/set – 22 set-uri
 • Plicuri cu burduf B4, 10 buc/set – 10 set-uri
 • Separatoare pentru papetarie, 100 file/set – 8 set-uri
 • Post-it/Notite adezive – 44 set-uri
 • Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerii in perioada de sustenabilitate - Activitatea A14

Produsele de papetarie necesare Activitatii A14 :

 • Dosare A4, plastic, 25 buc/set – 6 set-uri
 • Hartie pentru fotocopiatoare, A4, 80g, 500 coli/top – 14 top-uri
 • Bibliorafturi A4 – 20 buc.
 • Post-it/Notite adezive – 6 set-uri
 • Plicuri cu burduf B4, 10 buc/set – 5 set-uri
 • Separatoare pentru papetarie, 100 file/set – 2 set-uri
 • Ateliere de lucru implementare planuri de afaceri si gestionare schema de minimis - Activitatea A8

Produsele de papetarie necesare Activitatii A8 :

 • Hartie pentru fotocopiatoare, A4, 80g, 500 coli/top – 1 top
 • Bibliorafturi A4 – 2 buc.
 • Furnizarea serviciilor de informare/consiliere/consultanta - Activitatea A10

Produsele de papetarie necesare Activitatii A10 :

 • Hartie pentru fotocopiatoare, A4, 80g, 500 coli/top – 12 top-uri
 • Post-it/Notite adezive – 12 set-uri
 • Bibliorafturi A4 – 30 buc.
 • Separatoare pentru papetarie, 100 file/set – 2 set-uri
 • Infiintare si demarare functionare afacere - Activitatea A11

Produsele de papetarie necesare Activitatii A11 :

 • Hartie pentru fotocopiatoare, A4, 80g, 500 coli/top – 6 top-uri
 • Bibliorafturi A4 – 20 buc.
 • Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor create - Activitatea A12

Produsele de papetarie necesare Activitatii A12 :

 • Dosare A4, plastic, 25 buc/set – 1 set
 • Hartie pentru fotocopiatoare, A4, 80g, 500 coli/top – 20 top-uri
 • Post-it/Notite adezive – 19 set-uri
 • Separatoare pentru papetarie, 100 file/set – 4 set-uri

Furnizorul trebuie sa asigure furnizarea produselor de papetarie pe baza comenzilor primite de la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 25.06.2018, ora 10:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 25.06.2018, ora 11:00
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.

Propunerea financiara va cuprinde pretul în lei/buc. si lei/contract fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului.
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.

Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: [email protected]

Data publicarii anuntului: 18.06.2018

Descarca documentatia privind achizitia directa

Descarca raport procedura

 

6) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul in Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de Serviciu de inchiriere spatiu birou in municipiul Braila, necesar implementarii proiectului in judetul Braila, COD CPV: 70310000-7

Valoarea estimata a contractului fara T.V.A.:  37.498,97 lei

Durata contractului: 01.07.2018 - 31.12.2020 (30 luni)
Denumirea contractului de achizitie: Contract de SERVICIU DE INCHIRIERE SPATIU BIROU IN MUNICIPIUL BRAILA in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020,  contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a obiectului contractului:

Prestatorul trebuie sa asigure:

 • Serviciu de inchiriere spatiu birou in municipiul Braila, necesar implementarii proiectului in judetul Braila;
 • Suprafata birou: minim 20 mp;
 • Spatiul trebuie sa fie dotat cu minim un pupitru ( masa ) de lucru pentru activitate de birou si minim 2 scaune;
 • Imobilul in care se afla spatiul trebuie sa fie situat central in municipiul Braila, intr-o locatie usor accesibila la mijloacele de transport in comun;
 • Imobilul in care se afla spatiul trebuie sa fie racordat la reteaua de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si gaze naturale;
 • Imobilul in care se afla spatiul trebuie sa detina in perfecta stare de functionare toate dotarile tehnice si sanitare mentionate mai jos:
  • Instalatie termica proprie
  • Grupuri sanitare femei si barbati
  • Usi dotate cu incuietori/yale
  • Ferestre cu posibilitate de deschidere
  • Jaluzele la ferestrele incaperilor cu destinatie de birou
  • Corpuri de iluminat montate si functionale
  • Dotari PSI
  • Caile de evacuare trebuie sa respecte cerintele normativelor pentru prevenirea si stingerea incendiilor
  • Autorizatii de functionare.

Starea tehnica a imobilului in care se gaseste spatiul ofertat pentru biroul de lucru sa fie foarte buna, atat la interior, cat si la exterior si sa nu prezinte risc seismic si pericol public.
Este exclusa  ofertarea unui spatiu de la subsolul unui imobil pentru desfasurarea activitatii.
Se va permite postarea de afise si roll-up-uri sau bannere care contin date referitoare la proiect, pentru a asigura vizibilitatea proiectului cofinantat de catre UNIUNEA EUROPENA  din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 21.06.2018,  ora 10:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de : 21.06.2018, ora 11:00
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.
Propunerea financiara va cuprinde pretul in lei/luna fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinnirea contractului (chirie, utilitati, intretinere spatiu).
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.
Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: [email protected].

Data publicarii anuntului: 14 iunie 2018.

Descarca documentatia privind achizitia directa

Descarca raport procedura

 

7) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul in Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de ECHIPAMENTE IT SI COMUNICARE - cod CPV 30213100-6, 30120000-6, 48761000-0, 48624000-8, 48822000-6, 32252000-4, 48310000-4

Valoarea estimata a contractului: 41.033,30 Lei (fara TVA).
Durata contractului: 29.05.2018 - 15.01.2021
Denumirea contractului de achizitie: Contract de achizitie ECHIPAMENTE IT SI COMUNICARE in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020,  contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a contractului:

Lot 1: Cod CPV 30120000-6 Multifunctionala color A3, duplex, de retea, DADF, minim 2 GB RAM, HDD 250 GB, set complet consumabile – 1 bucata

Lot 2: Cod CPV 48822000-6 Server single socket, minim procesor 3GHz, 16 GB RAM, 2 HDD x 1TB, model rackmount, DVD RW – 1 bucata

Lot 3: Cod CPV 30213100-6 Laptop, minim procesor dual core 2.5 GHz, 8 GB RAM, 1 HDD x 1TB, DVD RW, display 15,6 inch, media card reader, webcam, porturi USB 3.0, USB 2.0, HDMI, RJ-45, VGA, mouse, geanta transport  – 2 bucati

Lot 4: Cod CPV 32252000-4 Telefon mobil, minim procesor octa core 1600 MHz, 16 GB memorie interna, 2 GB RAM, GPS, WI-FI, 4G, display AMOLED 4,7 inch – 4 bucati

Lot 5: Cod CPV 48761000-0, 48624000-8, 48310000-4
Licenta sistem operare Windows Server 2012 – 1 bucata,
Licenta sistem operare Windows Server CAL 2012 (10 user) – 1 bucata
Licenta Antivirus pentru Windows Server – 2 bucati
Licenta sistem operare laptop Windows 10 Pro 64biti - 2 bucati
Pachet software Office Professional 2016 – 2 bucati
Licenta Antivirus pentru laptop - 2 bucati

In cazul in care, specificaţiile tehnice indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie,  acestea sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de „sau echivalent”.
Livrarea, instalarea/punerea in functiune a echipamentelor IT, a pachetelor software si instruirea utilizatorilor se va face gratuit la sediul beneficiarului.
Produsele trebuie sa fie noi, sigilate, livrate in ambalajul original impreuna cu certificatele de garantie/calitate.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

Oferta dumneavoastra va cuprinde pretul in lei/lot fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului. Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 21.05.2018, ora 10:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 21.05.2018, ora 11:00

Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.
Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: [email protected].

Data publicarii anuntului: 14.05.2018

Descarca documentatia privind achizitia directa

Clarificare

Descarca raport procedura

 

8) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul in Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de materiale direct atribuibile activitatii de educatie, Coduri CPV: 22830000-7, 30192123-9, 30192130-1, 30192121-5, 30192100-2.

Valoarea estimata a contractului:

 • 2.915,25 Lei (fara TVA)

Durata contractului: 16.04.2018 – 31.12.2018
Denumirea contractului de achizitie: Contract de furnizare materiale direct atribuibile activitatii de educatie in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a obiectului contractului:

Materialele atribuibile activitatii de educatie sunt necesare dupa cum urmeaza:

 • 120 persoane participante la cursurile de formare « Competente Antreprenoriale » 
 • 25 persoane participante la stagiile de practica - mentorat

Persoanele participante la cursurile de formare profesionala « Competente Antreprenoriale » vor primi un set de materiale necesar participarii la activitatea de educatie antreprenoriala format din :

 • Caiet exercitii A4, 100 file – 1 buc.
 • Set carioca minim 4 culori diferite – 1 buc.
 • Creion HB – 1 buc.
 • Pix cu pasta albastra – 1 buc.
 • Radiera – 1 buc.

Persoanele participante la stagiile de practica - mentorat vor primi un set de materiale necesar participarii la activitatea practica de educatie antreprenoriala format din :

 • Caiet exercitii A4, 100 file – 1 buc.
 • Creion HB – 1 buc.
 • Pix cu pasta albastra – 1 buc.
 • Radiera – 1 buc.

Furnizorul trebuie sa asigure furnizarea materialelor pe baza comenzilor primite de la Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 12.04.2018, ora 10:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 12.04.2018, ora 11:00
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.
Propunerea financiara va cuprinde pretul in lei/buc. si lei/contract fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului.
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.

Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: [email protected]

Data publicarii anuntului: 05.04.2018

Descarca documentatia privind achizitia directa

Descarca raport procedura

 

9) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul in Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de Servicii catering organizare evenimente, Cod CPV: 55520000-1

Valoarea estimata a contractului:

 • 11.032,75 Lei (fara TVA)

Durata contractului: 12.04.2018 - 15.12.2018
Denumirea contractului de achizitie: Contract de Servicii catering organizare evenimente in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a obiectului contractului:

Servicii catering organizare evenimente

Prestatorul trebuie sa asigure servicii organizare de catering pentru 265 persoane participante la evenimentele, cu durata de 1 zi fiecare, organizate in judetul Galati si judetul Braila in cadrul proiectului, dupa cum urmeaza :

Lot 1 :

 • Evenimente organizate in judetul Galati :
 • 2 seminarii (Galati si Tecuci) - Campanii de informare si promovare antreprenoriat (35 persoane/seminar x 2 seminarii = 70 persoane);
 • 1 seminar la Galati cu tema « Valorificarea superioara a resurselor locale prin dezvoltarea antreprenoriatului » (50 persoane participante);
 • 1 atelier de lucru la Galati cu tema « Atelier de lucru implementare planuri de afacere si gestionare schema de minimis » (13 persoane participante);

Lot 2 :

 • Evenimente organizate in judetul Braila :
 • 2 seminarii (Braila si Faurei) - Campanii de informare si promovare antreprenoriat (35 persoane/seminar x 2 seminarii = 70 persoane);
 • 1 seminar la Braila cu tema «Valorificarea superioara a resurselor locale prin dezvoltarea antreprenoriatului » (50 persoane participante);
 • 1 atelier de lucru la Braila  cu tema «Atelier de lucru implementare planuri de afacere si gestionare schema de minimis » (12 persoane participante);

Serviciile de catering se vor presta astfel:

Pentru fiecare eveniment se va asigura un meniu de tip bufet suedez pentru toti participantii.

Meniul trebuie sa fie alcatuit din urmatoarele produse:

 • minim 4 feluri de aperitiv;
 • minim 2 feluri principale de mancare pe baza de carne;
 • minim 2 variante pentru garnituri;
 • minim 2 variante de desert;
 • minim 2 variante de paine;
 • suc natural de fructe ;
 • apa minerala carbogazificata si plata (500 ml/persoana) ;
 • cafea, 150ml/persoana, lapte condensat, zahar la pliculete, spatule
 • ceai cu produse conexe
 • servete, pahare si cesti

Prestatorul trebuie sa asigure transportul, manipularea, servirea produselor de alimentatie publica de catre personal calificat intr-un mod igienic, cu respectarea tuturor normelor sanitare in vigoare si asigurarea curateniei la locul servirii meselor.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 11.04.2018, ora 10:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 11.04.2018, ora 11:00
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.
Propunerea financiara va cuprinde pretul in lei/persoana/eveniment fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului.
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.
Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: [email protected]

Data publicarii anuntului: 04.04.2018

Descarca documentatia privind achizitia directa

Descarca raport procedura

 

10) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul in Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de PRODUSE HRANA PARTICIPANTI, Coduri CPV: 15981000-8, 15860000-4, 15810000-9

Valoarea estimata a contractului:

 • 3.999,60 lei (fara TVA)

Durata contractului: 02.03.2018 - 28.09.2018
Denumirea contractului de achizitie: Contract de furnizare PRODUSE HRANA PARTICIPANTI in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a obiectului contractului:

Produse hrana participanti la cursuri de formare
Furnizorul trebuie sa asigure produse de hrana pentru 120 participanti la cursurile de formare antreprenoriala din Galati si Braila, dupa cum urmeaza:

Lot 1 :

 • Produse hrana pentru 60 participanti  la cursurile de formare antreprenoriala din Galati (4 serii de curs x 15 persoane/serie curs) pentru un numar de 32 zile (8 zile / serie de curs x 4 serii de curs la Galati);

Lot 2 :

 • Produse hrana pentru 60 participanti  la cursurile de formare antreprenoriala din Braila (4 serii de curs x 15 persoane/serie curs) pentru un numar de 32 zile (8 zile / serie de curs x 4 serii de curs la Braila);

Produsele de hrana vor fi furnizate in total pentru un numar total de 64 zile, 8 zile/serie de curs in parte, din cele 8 serii de curs (4 serii de curs la Galati si 4 serii de curs la Braila), pe perioada desfasurarii orelor de pregatire teoretica din cadrul cursurilor de formare antreprenoriala. Hrana pentru participantii la cursurile de formare antreprenoriale este formata din: apa minerala carbogazificata si plata, cafea 150ml/persoana (cafea, lapte condensat, zahar la pliculete, spatule), ceai cu produse conexe, minim 2 feluri de produse de patiserie dulce si sarata, servetele, pahare de unica folosinta.

Furnizorul trebuie sa asigure transportul, manipularea, servirea produselor de alimentatie publica de catre personal calificat intr-un mod igienic, cu respectarea tuturor normelor sanitare in vigoare si asigurarea curateniei la locul servirii meselor.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 28.02.2018, ora 10:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 28.02.2018, ora 11:00
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.
Propunerea financiara va cuprinde pretul in lei/persoana/zi fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinirea contractului.
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.
Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: [email protected]

Data publicarii anuntului: 21.02.2018

Descarca documentatia privind achizitia directa

Descarca clarificare

Descarca raport procedura

 

11) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul in Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de SPATII NECESARE ACTIVITATILOR DE FORMARE ANTREPRENORIALA IN GALATI SI BRAILA, COD CPV: 70310000-7

Valoarea estimata a contractului:
Lot 1 : 24.000 lei (fara TVA)
Lot 2 : 12.000 lei (fara TVA)
Durata contractului: 01.03.2018 - 31.10.2018
Denumirea contractului de achizitie: Contract de SERVICII DE INCHIRIERE SPATII NECESARE ACTIVITATILOR DE FORMARE ANTREPRENORIALA IN GALATI SI BRAILA in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare, cod SMIS 2014+: 105344, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCU/82/3/7/105344.

Scurta descriere a obiectului contractului:

Lot 1:

Prestatorul trebuie sa asigure:

 • Suprafata spatiu municipiul Galati: minim 55 mp;
 • Durata contractului: 8 luni;
 • Imobilul in care se afla spatiul trebuie sa fie situat in locatii usor accesibile la mijloacele de transport in comun;
 • Spatiul trebuie sa fie dotat cu minim cate un pupitru ( masa ) / persoana si cate un scaun / persoana pentru un total de min. 15 persoane, dotari care sa poata fi scoase din spatiul destinat cursurilor pentru reconfigurarea salilor (reconfigurarea se va face de catre angajatii ofertantului castigator la solicitarea verbala a reprezentantilor achizitorului prezenti la curs);
 • Spatiul sa fie  dotate cu gresie / parchet si jaluzele in stare foarte buna, prize, prelungitoare si corpuri de iluminat functionale;
 • Spatiul trebuie sa respecte conditiile optime pentru o buna desfasurare a cursurilor: lumina naturala, iluminare electrica, caldura, apa, toalete functionale. Instalatiile electrice, de apa, canalizare, gaze naturale, termice, incalzire, climatizare trebuie sa fie in perfecta stare de functionare; salile de curs trebuie sa aiba acces facil la spatii sanitare (minim 2 grupuri sanitare functionale);
 • Autorizatii de functionare.

Lot 2:

Prestatorul trebuie sa asigure:

 • Suprafata spatiu municipiul Braila: minim 32 mp;
 • Durata contractului: 8 luni;
 • Imobilul in care se afla spatiul trebuie sa fie situat in locatii usor accesibile la mijloacele de transport in comun;
 • Spatiul trebuie sa fie dotate cu minim cate un pupitru ( masa ) / persoana si cate un scaun / persoana pentru un total de min. 15 persoane, dotari care sa poata fi scoase din spatiul destinat cursurilor pentru reconfigurarea salilor (reconfigurarea se va face de catre angajatii ofertantului castigator la solicitarea verbala a reprezentantilor achizitorului prezenti la curs);
 • Spatiul sa fie  dotat cu gresie / parchet si jaluzele in stare foarte buna, prize, prelungitoare si corpuri de iluminat functionale;
 • Spatiul trebuie sa respecte conditiile optime pentru o buna desfasurare a cursurilor: lumina naturala, iluminare electrica, caldura, apa, toalete functionale. Instalatiile electrice, de apa, canalizare, gaze naturale, termice, incalzire, climatizare trebuie sa fie in perfecta stare de functionare; salile de curs trebuie sa aiba acces facil la spatii sanitare (minim 2 grupuri sanitare functionale);
 • Autorizatii de functionare.

Starea tehnica a imobilului sa fie foarte buna, atat la interior, cat si la exterior si sa nu prezinte risc seismic si pericol public. Este exclusa  ofertarea unui spatiu de la subsolul unui imobil pentru desfasurarea activitatii.

Procedura de achizitie: achizitie directa
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut
Data limita de depunere a ofertelor (data si ora): 16.02.2018, ora 10:00
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 16.02.2018, ora 11:00
Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208
Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar
Propunerea tehnica va cuprinde informatii specifice care sa permita identificarea cerintelor minime descrise.
Propunerea financiara va cuprinde pretul in lei/luna fara TVA si va include toate cheltuielile legate de indeplinnirea contractului (chirie, utilitati, intretinere spatiu).
Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.
Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI din Galati, Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website: http://www.cciagl.ro/ccia/antreprenoriat.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, e-mail: [email protected]

Data publicarii anuntului: 09.02.2018

Descarca documentatia privind achizitia directa

Descarca raport procedura

 

 
Copyright 2021 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare:  HOME | CONTACT |