Servicii

Formarea profesională trebuie înţeleasă ca o procedură prin care o persoană, care are o calificare ori o profesie, dobândeşte noi competenţe cognitive şi funcţionale (deprinderi).
Numai o organizaţie care caută performanţa este o organizaţie care reuşeşte! Reuşita este o condiţie sine-qua-non a instruirii angajaţilor de aceea, trainingul acestora trebuie să fie relevant, să aibă obiective şi rezultate măsurabile, care să fie transferate la locul de muncă. Astfel FSRA – Filiala Galaţi organizează:

– Cursuri de initiere, perfecţionare si specializare, autorizate conform  O.G. 129/2000, republicata – certificatele de absolvire sunt recunoscute la nivel naţional, respectiv de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei Naţionale;
– Cursuri de calificare autorizate conform O.G. 129/2000, republicata – certificatele de absolvire sunt recunoscute la nivel naţional, respectiv de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naţionale;
– Cursuri la cerere, cu durată variabilă;
– Colocvii;
– Mese rotunde;
– Simpozioane;
– Scrie, implementează şi monitorizează proiecte cu finanţare externă.

La manifestările organizate de FSRA – Filiala Galaţi în domeniul instruirii şi formării profesionale participă specialişti din domeniile avute în vedere, care conferă acestora un grad înalt de profesionalism şi, ţinând cont de cerinţele tot mai sporite ale formării în aspectele ei alternative, vocaţionale sau continue, rezultatul converge către accesibilitate şi oportunitate.
Educaţia prin cursuri iţi oferă mobilitate profesională, dezvoltare personală, iar succesul este direct proporţional cu abilităţile specifice.