Cine suntem noi ?

În anul 1992 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, împreună cu celelalte Camere teritoriale au pus bazele Fundaţiei Şcoala Română de Afaceri, adaptându-şi şi pliindu-şi oferta pe cerinţele pieţei formării profesionale.
În anul 1995 a fost înfiinţată Filiala Galaţi a Fundaţiei Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie care a fost gândită şi structurată ca o continuare a departamentului de Formare profesională existent în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Galaţi.
Fundaţia Şcoala Română de Afaceri – Filiala Galaţi (FSRA – Filiala Galaţi), ca structură a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi a fost înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor la numărul 49/25.10.2002 şi are în componenţa sa departamentul de Formare profesională.
FSRA – Filiala Galaţi, pe parcursul devenirii sale, s-a afirmat ca un dezvoltator în domeniul instruirii profesionale de calitate, şi s-a impus cu profesionalism şi corectitudine pe piaţa formării profesionale.

Dezvoltarea FSRA – Filiala Galaţi pe piaţa furnizorilor de formare profesională a avut la bază nevoi sociale, culturale şi educative ale societăţii contemporane. Instruirea profesională permite dezvoltarea personală şi o încadrare mai uşoară la schimbările ce au loc în mediul socio-economic.
FSRA – Filiala Galaţi îşi adaptează oferta educaţională la cerinţele pieţii muncii oferind cursanţilor soluţii pentru maturitatea, nevoia şi provocarea profesională.

Obiectivul fiecăruia este acela de a se desăvârşi sub un dublu aspect: profesional şi individual.
Aşteptările profesionale sunt în strânsă interdependenţă cu societatea economică, cererile tânărului – cu cerinţele comunităţii, şcolarul actual – cu cel de viitor. Din aceste considerente, alegerea specialităţii a devenit o parte componentă a educaţiei.
Alegerea profesională se face la vârste foarte fragede şi nu este întotdeauna în concordanţă cu cerinţele mediului economic, de aceea FSRA – Filiala Galaţi prin instruirea şi formarea profesională pe care o propune, se adresează în principal persoanelor care la un moment al carierei lor profesionale doresc să-şi schimbe sau îmbunătăţească încadrarea profesională, prin cursuri de calificare, respectiv cursuri de perfecţionare.

Garanţia calităţii de instruire

Pornind de la conceptul că formarea resurselor umane reprezintă o investiţie pe termen lung ale cărei costuri se vor amortiza prin calitatea şi nivelul de competenţe dobândite, FSRA – Filiala Galaţi, prin cursurile de perfecţionare şi calificare pe care le organizează, se adaptează la cerinţele pieţei de formare profesională, printr-un act de instruire performant, cu lectori competenţi, având ca standard de calitate profesionalismul şi competenţa.
FSRA – Filiala Galaţi prin modul în care acţionează şi îşi promovează serviciile , este un partener de calitate pentru instruirea performantă în acord cu tot ceea ce este nou în cele mai diverse domenii de interes.