Portofoliu de proiecte

PROIECTE DERULATE ŞI IMPLEMENTATE DE FUNDAŢIA ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE – FILIALA GALAŢI:

Nr. crt.

Titlul proiectului

Anul derulării

Linia de finanţare

Module de curs

Nr. de persoane instruite

1.

Servicii de calificare/recalificare în domeniul croitorie-broderie

1999-2000

Banca Mondială

1. Croitorie;
2. Broderie;

30

2.

Servicii de calificare/recalificare în domeniul tâmplăriei de aluminiu

2001-2002

Banca Mondială

1. Cursuri pe specific;

19

3.

Practici moderne de formare continuă

01.12.2004-30.11.2005

Fonduri Phare
Linia de buget:
RO2002/000-586.05.02.02

1. Tehnici de  negociere;
2. Situaţii financiare;
3. Proprietate intelectuală;
4. Marketing;

40

4.

ECDL-Oportunităţi şi şanse în Europa

01.12.2004-30.11.2005

Foduri Phare
Linia de buget :
RO2002/000-586.05.02.02

1. Operare ECDL;

40

5.

Centru de calificare-recalificare în domeniul naval

01.02.2006-31.03.2007

Fonduri Phare
Linia de buget :
RO2003/005-551.05.03.02.041

1. Lăcătuş construcţii navale;
2. Tubulator naval;

70

Numarul persoanelor instruite se ridica la 199.

PROIECTE CU FINANŢARE PHARE LA CARE FUNDAŢIA ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI
A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE-FILIALA GALAŢI A FOST PARTENER

1.

Centrul de Re(integrare) profesională pentru tineri INTEGRA

02.05.2008-30.042009

Fonduri Phare Linia de buget Phare/2006/018-147.04.02

1. ECDL;
2. Lb. engleză;

 1. Lăcătuşerie mecanică structuri;
 2. Inspector resurse umane;
 3. Sănătate şi securitate în muncă;

80

2.

Viză pentru un alt standard de viaţă

02.05.2008-30.042009

Fonduri Phare
Linia de buget Phare/2006/018-147.04.02

1. Confecţioner asamblor articole din textile;
2. Lucrător în cultura plantelor;

30

3.

Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale
Pentru IMM in vederea imbunatatirii
eficientei organizationale si valorificarii oportunitatilor de afaceri

2010-2013

Fonduri structurale
Axa prioritară 3, Fii întreprinzător, Domeniul Major de Intervenţie 3.1. prin Programul Operaţional  Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (cererea de propuneri de proiecte nr. 92)

 1. Start-up
 2. Antreprenoriat
 3. Competente manageriale

1680+
205+
1800

Numarul persoanelor instruite se ridica la 3805.

PROIECTE DERULATE DE ALTE INSTITUŢII LA CARE FUNDAŢIA ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI
A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE-FILIALA GALAŢI A FOST SUBCONTRACTANT

Nr. crt.

Titlul proiectului

Anul derulării

Module de curs

Nr. de persoane instruite

1.

Servicii de instruire pentru personalul angajat al Centrului maternal

2003

1.   Psihologie;
2.   Noţiuni de asistenţă socială a familiei;
3.   Noţiuni de puericultură şi nutriţie;
4.   Noţiuni cu caracter juridic şi de legislaţie;
5.   Hot-line;

7

2.

Servicii de instruire pentru tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire ale statului

2003-2004

 1. Patiser;
 2. Operare ECDL;
 3. Confecţioner textile;
 4. Zidar-rosar-tencuitor;
 5. Confecţioner tâmplărie din Al;

51

3.

Servicii de instruire pentru personalul angajat al Centrului de integrare pentru copilul delincvent

2003-2004

10

4.

Servicii de instruire pentru personalul angajat al Centrului de integrare pentru copilul maltratat

2003-2004

10

5.

Servicii de instruire pentru personalul angajat al Centrului de informare Europa Galati

2004

3

6.

Servicii de instruire pentru personalul din administratie din Euroregiunea Dunarea de Jos

2003

23

7.

Modernizarea sistemului de administrare a banilor publici

2005

 1. Taxe şi impozite; (6)
 2. Tehnici bugetare; (4)

10

8.

Sistem informatic pentru îmbunătăţirea gestiunii resurselor financiare

2005

 1. Impozite şi taxe locale; (5)
 2. Execuţie bugetară; (4)
 3. Atragerea de surse de finanţare; (9)

19

9.

Descentralizarea financiară prin parteneriat, calea spre o administraţie publică modernă

2005

 1. Taxe şi impozite; (4)
 2. Execuţie bugetară; (4)
 3. Operare ECDL; (3)
 4. Management de proiecte; (7)

18

10.

Modernizarea administraţiei publice locale, instrument al procesului de descentralizare

2005

 1. Taxe şi impozite; (4)
 2. Execuţie bugetară; (4)
 3. Management de proiecte; (8)

16

11.

Parteneriat pentru modernizarea administraţiei publice locale

2005

 1. Tehnici bugetare; (6)
 2. Operare ECDL; (6)
 3. Managementul şi întocmirea proiectelor; (6)

18

12.

Parteneriat pentru modernizarea administraţiei locale

2005

 1. Execuţie bugetară; (3)
 2. Operare ECDL; (6)
 3. Management de proiecte; (6)
 4. Impozite şi taxe; (3)
 5. Casierie; (2)

20

13.

Pentru o administraţie publică modernă

2005

 1. Execuţie bugetară; (3)
 2. Operare ECDL; (9)
 3. Management de proiecte; (9)
 4. Impozite şi taxe; (3)

24

14.

Parteneriatul, o cale eficientă pentru dezvoltare locală

2005

 1. Taxe şi impozite; (5)
 2. Tehnici bugetare; (5)
 3. Întocmirea şi managementul proiectelor; (10)

20

15.

Modernizarea administraţiei publice locale la nivelul comunelor Băneasa şi Vârlezi

2005

 1. Operare ECDL; (10)
 2. Gestiunea fondurilor publice; (10)
 3. Elaborarea şi managementul proiectelor; (10)
 4. Managementul schimbării; (10)

40

16.

Ameliorarea calitativă a serviciilor administraţiei publice din oraşul Tg. Bujor

2005

 1. Scrierea cererilor de finanţare; (10)
 2. Managementul schimbării; (10)
 3. Gestiunea fondurilor publice;

30

17.

Mai activ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie

2007

 1. Curs: Principii, metode de intervenţie şi legislaţie în domeniul violenţei în familie;
 2. Managementul calităţii şi aplicarea standardelor  de calitate în violenţa în familie;
 3. Planificarea strategică şi evaluarea organizaţională;
 4. Prevenirea conflictelor intrafamiliale generatoare de acte de violenţă;
 5. Instrumentarea cazurilor de violenţă în familie şi măsurile de protecţie a acestora;
 6. Drepturile persoanelor victime ale violenţei în familie şi legislaţia în vigoare care protejează vicimele

138

18.

Cooperare transfrontalieră şi bună vecinătate la Dunărea de Jos

2008/2009

 1. Cooperare transfrontalieră (Galaţi) – curs
 2. Vizite la instituţii reprezentative din Cahul, Republica Moldova

20/10

19.

Staţie de compostare a deşeurilor din oraşul Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi

2009

 1. Legislaţie privind protecţia mediului
 2. Management de mediu

50

20.

Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovare al Uniunii Europene, Enterprise Europe Network – 225323-ERBSN-1

2009

 1. Cum să lansezi o idee inovativă pe piaţă

15

21.

Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovare al Uniunii Europene, Enterprise Europe Network – 225323-ERBSN-1

2009

 1. Cum să lansezi o idee inovativă pe piaţă
 2. Îmbunătăţirea performanţelor de mediu pentru IMM-uri
 3. Managementul inovării

23+19+18

Total: 60

22.

Centrul de Servicii pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii din Regiunea de Cooperare Transfrontaliera Regiunea de Dezvoltare Sud Republica Moldova si Judetul Galati Romania- EURO –BUSINESS PLUS
Cod Perseus RO 2006/018-447.01.01.20

2009/2010
 1. Marketingul si vanzarile în perspectiva cooperearii transfrontaliere
 2. Initiere în managementul calitatii
 3. Planificarea calitatii. Dezvoltarea produsului
 4. Calitatea în servicii
 5. Managementul financiar
 6. Politica agricola comuna
 7. Trasabilitatea produselor
 8. Certificarea produselor
 9. Auditul fermei agricole

30+30+30+30+30+
30+30
Total: 210

23.

Modernizarea actului administrativ prin eficienta si profesionalism – COD SMIS nr. 2945

2009/2010
 1. ECDL
 2. Inspector resurse umane
 3. Achizitii publice
 4. Managementul situatiilor de urgenta
 5. Managementul serviciilor sociale
 6. Egalitatea de sanse
 7. Protectia mediului si dezvoltarea durabila

15+5+5+4+10+15+
10
Total: 64

24.

Programul Cadru pentru Competitivitate si Inovare al Uniunii Europene, Enterprise Europe Network – 225323-ERBSN-1

2010
 1. Formalitati vamale la activitati de import export intracomunitar si cu tari din afara U.E.
 2. Agricultura ecologica
 3. Analiza Beneficu-Cost

20+15+22
Total: 57

25.

Ghiseul Unic – servicii complete pentru cetatenii comunei Liesti

2010
 1. Calitatea în administratia publica
 2. Relatii publice si comunicare
 3. Servicii comunitare de utilitate publica
 4. Managementul si reforma în administratia publica

5+5+5+5
Total: 20

26.

Programul Cadru pentru Competitivitate si Inovare al Uniunii Europene, Enterprise Europe Network – 225323-ERBSN-1

2010
 1. E-business
 2. Transfer de tehnologie
 3. Start-up ESCO

18+16+15
Total: 49

27.

Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovare al Uniunii Europene, Enterprise Europe Network – 225323-ERBSN-1

2010
 1. Activităţi de turism ecologic
 2. Dreptul de proprietate intelectuală
 3. Marcajul CE

17+17+17
Total: 51

28.

Proiect: Acord specific de grant „Specific Grant Agreement no. EEN – 225323 – ERBSN – 1” / 11.08.2008. Linia de finantare ENT/CIP/07/0001a ”Services in support of business and innovation”

2011
 1. Responsabilitatea sociala a intreprinderii
 2. Dreptul de proprietate intelectuala
 3. Inteligenta competitiva – utilizarea informatiei in DPI

22+24+22
Total: 68

Numarul persoanelor instruite se ridica la 1131.