Galerie de cursuri

Cursurile organizate de Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie-Filiala Galati au ca scop sprijinirea in plan profesional, dezvoltarea resurselor umane, cresterea competitivitatii pe piata muncii, promovarea educatiei initiale, formarea continua, dezvoltarea regionala si promovarea principiilor economice si sociale europene.
Cursurile din portofoliul de cursuri al Scolii Romane de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie-Filiala Galati sunt autorizate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000, republicata, privind formarea profesionala a adultilor, prin organismul abilitat Autoritatea Nationala pentru Calificari, cu recunoasterea de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice şi de Ministerul Educatiei Nationale.

Cursuri de initiere:

 • Arhivar (120 ore)

Cursuri de specializare:

 • Evaluator in sistemul formarii profesionale continue (90 ore)

Cursuri de perfectionare autorizate:

 • Formator (60 ore)
 • Specialist în securitate si sanatate în munca (80 ore)
 • Manager de proiect (40 ore)
 • Evaluator de proiecte (40 ore)
 • Responsabil de mediu (40 ore)
 • Agent de nava (60 ore)
 • Asistent maternal (80 ore)
 • Expert achizitii publice (70 ore)
 • Instructor preparator formare (80 ore)

Fundatia Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie-Filiala Galati poate autoriza, in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata, la cerere, sau in functie de nevoile pietii muncii, cursuri de initiere, perfectionare, specializare sau calificare. 
Se pot autoriza cursuri pentru care exista standard ocupational, sau cursuri pentru care nu exista standard ocupational, dar poate fi autorizat in conditiile legii, cu asistenta metodologica de la Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC).