Prezentare

Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Private, Mici si Mijlocii Galati (FPIPMM)

Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Private, Mici si Mijlocii Galati (CENPRO) a fost infiintata in anul 1993 conform prevederilor Legii nr.21/1924,din initiativa Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Galati in baza unui proiect initiat de Guvernul Romaniei prin intermediul Agentiei Romane de Dezvoltare si P.N.U.D.(Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare) prin Centrul ROM-UN Bucuresti.

Membrii fondatori sint Camera de Comert ,Industrie si Agricultura Galati,Consiliul Judetului Galati ,Prefectura Galati si Universitatea ‘’Dunarea de Jos’’ Galati.In anul 2002 a devenit membru al Fundatiei si Consiliului Local Galati.

CENPRO este o organizatie neguvernamentala, autonoma, apolitica si nonprofit.
Scopul activitatii Fundatiei este sprijinirea dezvoltarii firmelor private mici si mijlocii prin servicii de consultanta financiara si de afaceri, asistenta pentru intreprinderi cu capital de stat,studii de fezabilitate pt fundamentarea unor programe de importanta regionala ,proiectarea sistemului de asigurare a calitatii, identificarea si diseminarea unor programe de asistenta cu finantatori interni sau externi.

Consiliul de administratie al F.P.I.P.M.M. este format din :

Presedinte :

– Presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Galati      

Membri:

– Prefectul Judetului Galati,Presedintele Consiliului Judetului Galati
– Primarul Municipiului Galati, Rectorul Universitatii ‘’Dunarea de Jos’’ Galati

Fundatia este structurata in doua Centre:

Centrul de Consultanta pentru Dezvoltare Economica
Centrul de Consultanta pentru Managementul Calitatii