Noutăţi

1) Licitaţii în cadrul Proiectului „Informare, conştientizare, consiliere, calificare – Premise pentru o dezvoltare durabilă”, proiect co-finantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 ”Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”, Nr. contract de finantare POSDRU/108/2.3/G/82061.

2) Licitaţii în cadrul proiectului “Internet – Internaţionalizare şi Netwoking pentru IMM-uri şi Structuri de Sprijin în Afaceri în Zona Transfrontalieră” desfăşurat prin Programul Operaţional Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013

3) Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private, Mici şi Mijlocii (FPIPMM) din România (Galaţi), în parteneriat cu Federaţia Naţională a Agricultorilor din Republica Moldova „AGROinform” şi Fondul Regional de susţinere a antreprenorilor din Ucraina (Odessa) a derulat în perioada noiembrie 2011-octombrie 2013 proiectul:

FACILITAREA COMERŢULUI CU PRODUSE AGRO-ALIMENTARE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE (FTAP)
finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Comun “BLACK SEA 2007-2013”

Proiectul a avut ca obiectiv general stabilirea unui parteneriat durabil pentru facilitarea comerţului cu produse agro-alimentare în bazinul Mării Negre. Proiectul trilateral a fost implementat pentru beneficiarii din Republica Moldova, România (judeţele Galaţi şi Constanţa) şi Ucraina (regiunile Izmail, Odessa, Kotovsk), contribuind la dezvoltarea economică şi socială mai puternică a regiunilor din Bazinul Mării Negre.
Obiectivele specifice ale proiectului: (1) crearea unui sistem informaţional de marketing accesibil pentru toţi actorii din sectorul agro-business (http://www.agrimarket-blacksea.com); (2) sporirea vânzărilor fermierilor prin accesarea pieţelor noi.
Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit din producători agricoli, antreprenori, furnizori de mijloace de producere, exportatori, ONG-uri, proiecte naţionale şi internaţionale, instituţii, ministere, agenţii, sisteme informaţionale similare.
Beneficiari finali ai proiectului au fost 100 mii de utilizatori ai Sistemului Informaţional de Marketing, din care 20% se propune a fi femei şi circa 15 mii de antreprenori agricoli din Republica Moldova, România (judeţele Galaţi şi Constanţa), Ucraina (regiunile Izmail, Odessa, Kotovsk).
Proiectul FTAP a contribuit la perfecţionarea calităţii informaţiilor prin crearea sistemului regional de marketing, care a facilitat accesul on-line la informaţii de piaţă, găsirea partenerilor de afaceri şi intensificarea comerţului transfrontalier. Activităţile Proiectului organizate pentru beneficiarii proiectului au fost: seminarii, studii sectoriale, publicaţii, articole, instruiri, forumuri de afaceri şi expoziţii internaţionale.
Activităţile Proiectului au facilitat creşterea nivelului de cooperare economică regională dintre ţări şi a sporit tranzacţiile de export în Bazinul Mării Negre.

4) Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii Galati, deruleaza si implementeaza in perioada iunie 2012 – mai 2014 proiectul Internet – Internationalizare si netwoking pentru IMM-uri si Structuri de sprijin In Afaceri in Zona transfrontalieracare se desfasoara prin Programul Operaţional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 1 – Catre o economie de frontiera mai competitiva, Masura 1.1. – Imbunatatirea productivitatii si a competitivitatii regiunilor urbane si a zonelor rurale, prin munca in afara granitelor, Program finantat prin ENPI.

Proiectul isi propune sa valorifice potentialul de cooperare pentru companiile care isi desfasoara activitatea in zonele de frontiera. IMM-urile sunt coloana vertebrala a economiei, sunt principala sursa de locuri de munca si au o contributie importanta la totalul exporturilor de bunuri si servicii in economiile mai dezvoltate; sectorul IMM-urilor din aria de desfasurare a proiectului nu a fost inca pe deplin exploatata si in acelasi timp nu au fost valorificate oportunitatile pe care apropierea geografica ni le ofera.

Proiectul propus va oferi soluţii la provocarile principale in ceea ce inseamna o integrare economică mai stransa in  regiunea transfrontaliera pentru IMM-uri.

Proiectul va oferi o reţea suport de afaceri, va incerca sa identifice oportunitati de cooperare avantajoase intre structurile de sprijinire a afacerilor, camere de comerţ şi industrie, locale / regionale, ONG-urile care lucreaza in domeniul de dezvoltare a afacerilor şi de alti actori.
Proiectul va promova parteneriate pe termen lung, va oferi o baza pentru dezvoltarea de noi proiecte comune intre cele trei regiuni transfrontaliere vizate de proiect.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt Administraţia Regionala de Stat Odesa, Fondul Regional pentru sustinerea antreprenoriatului in regiunea Odesa, fondurile raionale pentru sustinerea antreprenoriatului in Regiunea Odessa, Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Galati, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Centrul de afaceri din Cahul şi membrii Comitetului Director care va asigura suportul in vederea realizarii obiectivelor principale ale proiectului. Comitetul Director formeaza baza de resurse pentru cele mai bune practici,  va oferi consultanta in sectoarele de promovare a investitiilor si exportului si in dezvoltarea afacerilor.

EVENTS

All media are invited to Public Event – Informational Event for B2B Portal Promotion which will take place on the 21st of February, 2014 in Galati, Romania. The Event is conducted in frames of the Project “Internationalization and Networking of SMEs and Business Support Structures in the Cross Border Area – InterNet” MIS-ETC 1192 that is carried out by the Consortium led by the Regional Fund for Support of Entrepreneurship in Odessa Region.

The Project has been financed by the European Union to the tune of 406 724, 68 Euro (4 213 667, 68 UAH) in frames of Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013 (www.ro-ua-md.net).

Informational Event is scheduled to provide wide audience with necessary information about B2B Portal operation and its functioning aspects. As the Portal offers a variety of services for business support organizations and enterprises the Project Experts shall speak about B2B Portal content, instruments and information suggested to visitors’ attention. Relevant organizations and establishments will get the idea on the benefits available while using the web-source. It aims at disseminating the information related to the operation of B2B Portal www.cbb-portal.com amongst institutions and companies that have a strong concern in small and midsize entrepreneurship development over cross-border regions and assuring high level of B2B Portal visiting and high ranking of the web-site over internet.

For more information, please contact:
Ms. Olga Zayats, InterNet Project Manager
E-mail: [email protected]
Phone number: 0038 048 785 80 18

Loretta Eni, InterNet Project Coordinator
E-mail: [email protected]