Fonduri structurale nerambursabile
Fonduri Structurale 2009 – 2013
Fondurile structurale sunt fonduri post-aderare alimentate prin bugetul Uniunii Europene, al caror scop este sa acorde sprijin statelor membre. Sunt sustinute investitiile in educatie, cercetare, agricultura, infrastructura, dezvoltarea IMM-urilor si masuri pentru dezvoltarea zonelor rurale. O atentie deosebita primesc regiunile mai putin dezvoltate in scopul de a se consolida coeziunea economica si sociala in Uniunea Europeana.

Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2007-2013 sunt:

1. Obiectivul Convergenta: promoveaza dezvoltarea si ajustarile structurale ale regiunilor care inregistreaza intrazieri in dezvoltare.
2. Obiectivul Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca: sprijina regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenta.
3. Obiectivul Cooperare teritoriala europeana: sprijina regiuni, judete si zone transnationale.

Fondurile structurale pot fi obtinute in Romania prin intermediul urmatoarelor Programe Operationale:

PNDR – Programul National de Dezvoltare Rurala

Obiectivul general
Cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala.
Axe prioritare

 1. Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
 2. Axa prioritara 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural
 3. Axa prioritara 3: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale
 4. Axa LEADER

POS CCE – Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Obiectiv general
Obiectivul general al acestui program il constituie cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii.

Axe propritare

 1. Axa prioritara 1: Un sistem inovativ si eco-eficient de productie
 2. Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate
 3. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
 4. Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice
 5. Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica

POR – Programul Operational Regional

Obiectivul general
Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a le locui, vizita, investi si munci.

Axe prioritare

 1. Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere
 2. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
 3. Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale
 4. Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local
 5. Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
 6. Axa prioritara 6: Asistenta tehnica

POS DRU – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectivul general
Obiectivul general il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Axe prioritare

 1. Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
 2. Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
 3. Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
 4. Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
 5. Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare
 6. Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale
 7. Axa prioritara 7: Asistenta tehnica

POS M – Programul Operational Sectorial Mediu

Obiectivul general
Obiectivul global il constituie protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Axe prioritare

 1. Axa prioritara 1: Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata
 2. Axa prioritara 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric
 3. Axa prioritara 3: Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare
 4. Axa prioritara 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii
 5. Axa prioritara 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc
 6. Axa prioritara 6: “Asistenta Tehnica”

POS DCA – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Obiectivul general
Obiectivul general al PODCA este acela de a contribui la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Axe prioritare

 1. Axa prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice
 2. Axa prioritara 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
 3. Axa prioritara 3: Asistenta tehnica

POP – Programul Operational Pescuit

Obiectivul general
Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

Axe prioritare

 1. Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare
 2. Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura
 3. Axa prioritara 3: Masuri de interes comun
 4. Axa prioritara 4: Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti
 5. Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica

POS T – Programul Operational Sectorial Transport

Obiectivul general
Obiectivul global al programului este de a promova un sistem sustenabil de transport in Romania, care va facilita transportul in siguranta, rapid si eficient al persoanelor si bunurilor, la un nivel adecvat al serviciilor la standarde europene, atat la nivel national cat si European si international.

Axe prioritare

 1. Axa prioritara 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii sustenabile a sistemului de transport, integrat in cadrul retelelor europene de transport
 2. Axa prioritara 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara Axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii sustenabile a sistemului national de transport
 3. Axa prioritara 3: Dezvoltarea durabila a sectorului de Transport, la un nivel mai inalt de protectie a mediului, a sanatatii oamenilor si a sigurantei pasagerilor
 4. Axa 4: Asistenta Tehnica

POS AT – Programul Operational de Asistenta Tehnica

Obiectivul general
Obiectivul global al programului este de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.

Axe prioritare

 1. Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale si coordonarea programelor
 2. Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei
 3. Axa prioritara 3: Diseminarea informatiei si promovarea Instrumentelor Structurale

Programul Operational Comun
Romania-Ucraina-Republica Moldova

Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 primeste finantare prin intermediul  Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat; isi propune crearea unei “punti de legatura” intre cele trei state partenere prin gasirea unor solutii comune la  problemele similare cu care acestea se confrunta.

Finantarea Comisiei Europene pentru Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este  de 126,72 milioane de Euro, pentru  perioada 2007-2013.La aceste fonduri se va adauga cofinantarea celor trei state partenere, potrivit tabelului de mai jos.

Aria eligibila a programului

Aria principala de cooperare
Urmatoarele regiuni  reprezinta aria  principala de cooperare a programului:

 • in Romania, judetele: Suceava, Botosani, Iasi, Vaslui, Galati si Tulcea
 • in Ucraina, oblasturile: Odessa si Chernivetska
 • in Republica Moldova, intreg teritoriul.

Regiuni adiacente

In plus, au fost incluse o serie de regiuni adiacente ariei principale de cooperare, care ar putea influenta pozitiv cooperarea dintre statele partenere. Acestea sunt:

 • in Romania, judetul Braila;
 • in Ucraina, oblasturile Ivano-Frankivska si Vinniytska, 10 raioane ale oblastului Khmelnyitska (Vinkovetskyi, Chemerovetskyi, Khmelnytskyi, Kamyanets-Podilskyi, Letychivskyi, Dunayevetskyi, Derazhnyanskyi Novoushutskyi,Yarmolynetskyi si Horodetskyi) si 12 raioane ale oblastului Ternopilska (Ternopilskyi, Berezhanskyi, Pidgayetskyi, Kozivskyi, Pidvolochyskyi, Terebovlyanskyi, Monasturskyi, Gusyatynskyi, Chortkivskyi, Borshchivskyi, Zalishutskyi si Buchatskyi).

Potentialii beneficiari din regiunile adiacente sunt eligibili  pentru toate prioritatile programului dar in aceste regiuni se vor putea implementa numai proiecte care nu implica investitii (proiecte soft).

Toate ariile enumerate mai sus constituie aria programului. Numai proiectele dezvoltate in aria programului vor putea obtine finantare prin Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova.

PRIORITATI-MASURI, SOLICITANTI ELIGIBILI

Scopul acestui program este acela de a imbunatati situatia economica , sociala si cea a mediului inconjurator in aria programului , in contextul unor granite sigure , prin intensificarea contactelor dintre partenerii de pe fiecare parte a granitei. In atingerea scopului acestui program , cele trei tari partenere au identificat trei prioritati.

In aceasta sectiune sunt prezentate tipurile de potentiali beneficiari care pot primi finantare in cadrul programului , in functie de prioritate si masura .

Prioritatea 1: Catre o economie mai competitiva a zonei de frontiera

Masura 1.1 Imbunatatirea productivitatii si competitivitatii in zonele urbane si rurale .

 • camere de comert,
 • autoritati locale si regionale,
 • universitati,
 • alte institutii de educatie precum colegii de afaceri,
 • institutii publice care sprijina forta de munca (centre de creare a locurilor de munca, servicii de schimburi de locuri de munca etc.),
 • organizatii neguvernamentale si asociatii profesionale si de afaceri legal constituite,
 • institutii publice cu atributii in promovarea turismului,
 • asociatii ale municipalitatilor locale si administratiilor urbane.

Masura 1.2 Dezvoltarea de initiative de cooperare in domeniul transportului, al infrastructurii de frontiera si retelelor de energie.

 • autoritati locale si regionale,entitati din sectorul public activand in domeniul  transportului  (cai ferate si drumuri),
 • entitati publice din domeniul energiei si furnizori de servicii publice,
 • organisme responsabile de managementul punctelor de trecere a frontierei.

Prioritatea 2:  Mediu si pregatirea pentru situatii de urgenta

Masura 2.1 Rezolvarea in comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregatirea pentru situatii de urgenta.

 • autoritati locale si regionale,
 • agentii de mediu si agentii implicate in managementul resurselor de apa si protectie impotriva inundatiilor,
 • organizatii neguvernamentale,
 • administratii ale parcurilor nationale si zonelor naturale protejate,
 • universitati si ale institute de invatamant superior ,
 • inspectorate pentru situatii de urgenta,
 • alte organisme legal autorizate implicate in dezvoltarea de planuri de urgenta.

Masura 2.2 Managementul resurselor de apa si al deseurilor.

 • autoritati locale si regionale,
 • organizatii implicate in management ul deseurilor, la nivel judetean si regional,
 • organisme publice regionale si judetene  de management al apelor menajere,
 • organizatii neguvernamentale, organizatii non-profit,

Prioritatea 3: Promovarea activitatilor “people to people”

Masura 3.1 Sprijin pentru administratia locala si regionala, pentru societatea civila si comunitatile locale.

 • Autoritati locale si regionale,
 • organizatii neguvernamentale,
 • asociatii, organisme de voluntariat legal constituite care provin din  societatea civila si din comunitatile locale,
 • institutii medicale publice ,
 • institutii de educatie si grupuri de femei legal constituite.

Masura 3.2 Schimburi culturale, sociale si in domeniul educatiei.

 • scoli, colegii, universitati,
 • alte institutii de educatie,
 • grupuri de voluntari legal constituite inclusiv grupuri de persoane dezavantajate si organizatii culturale si sociale ,
 • asociatii media non-profit,
 • asociatii si organizatii profesionale, institutii regionale de protectia mediului.