Istoric

In Uniunea Europeană, anul 1986 a reprezentat iniţierea Proiectului pilot “Centre pentru informare europeană in afaceri”, unul dintre cele 6 proiecte majore incluse in Programul de Acţiune pentru IMM-uri al Consiliului European adoptat la 3 noiembrie 1986. Iniţiativele specific variate ale programului au inclus Centre pentru informare europeană de afaceri focusate in particular pe distribuţia de informaţie despre Comunitatea Europeană. În anul 1987 existau 39 de centre, numite “Euro Info Centres” care erau stabilite in toată Comunitatea, iar in anul 1989 Reţeaua a crescut până la 187 de Centre Euro Info. În 1990 s-au creat centre Euro Info Corespondente, iar in 1993 această reţea s-a extins şi in ţări EFTA, care au semnat Acordul Spatiul Economic European, in ţările din Europa de Est şi Centrală şi in ţările non-UE Mediteraneene, in particular Maghreb. Noile State Membre – Suedia, Austria şi Finanlanda, precum şi Norvegia şi Islanda au intrat in această reţea in anul 1995.
În România, odată cu intrarea in vigoare, in februarie 1995, a Acordului de Aderare la Uniunea Europeană au avut loc o serie de acţiuni la diferite nivele instituţionale. În acest context, la finele anului 1996, necesitatea creării unei reţele de subcentre corespondente Euro Info teritoriale se impunea datorită gradului de dezvoltare şi cunoaştere a problematicii europene de interes pentru intreprinderile româneşti. În decembrie 1996 are loc lansarea licitaţiei privind organizarea subcentrelor teritoriale in România. Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Galaţi depune documentaţia necesară participării la această licitaţie, pentru infiinţarea subcentrului corespondent Euro Info la Galaţi, una din cele mai noi structuri in cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Galaţi.
În aprilie 1997 are loc desemnarea subcentrului corespondent Euro Info la Galaţi şi crearea Reţelei Naţionale Euro Info formată din alte şase sub-centre Corespondente Euro Info: Constanţa, Timişoara, Baia Mare, Braşov, Iaşi, Cluj. Reţeaua EuroInfo din România a fost susţinută printr-un Progam Phare pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor şi a avut ca obiectiv asigurarea unui flux in sens dublu de informaţii de interes pentru agenţii economici, in special intre firme din România şi instituţii ale Uniunii Europene. Proiectul comun derulat in cadrul programului PHARE-FIDEL (1998) şi finanţat de Comisia Europeană a permis Centrelor din România să beneficieze de specializare şi să devină competitive ca membre ale reţelei Europene – “Euro Info Centre”.

Anul 1999 marchează promovarea Centrului Corespondent Euro Info al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi la statutul de Centru Euro Info concomitent cu declaraţia Comisiei Europene privind participarea României la al 3-lea Program Multianual in sprijinul IMM-urilor. Cinci dintre fostele sub-centre au fost selectate şi promovate la statutul de Centre Euro Info: Constanţa, Timişoara, Braşov, Baia Mare şi Bucureşti.
În perioada 2000-2003, Reţeaua Euro Info Centre din România se implică activ in realizarea obiectivelor la nivel local, naţional şi european, fiind considerată una din cele mai omogene, dinamice şi performante reţele naţionale din Europa. Centrul Euro Info Galaţi a primit din partea instituţiilor europene calificativul “foarte bine” pentru activităţile desfăşurate. În anul 2004 România a fost gazda conferinţei anuale a reţelei europene de Centre Euro Info, la care au participat peste 650 delegaţi din partea instituţiilor europene şi a celor circa 300 de centre de pe intregul continent, evenimetul având loc la Bucureşti.
Lucrând cu şi pentru IMM-uri, Centrul Euro Info al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, a contribuit la accesul acestora la oportunităţile oferite de Europa şi la pregătirea pentru marile sale provocări: moneda unică EURO, comerţul electronic, extinderea Uniunii Europene etc. Ca specialişti in problemele IMM-urilor, Centrul Euro Info RO826 al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, prin expertiză europeană a acoperit mai multe domenii. Rolul nostru a constat in a informa, a consilia şi a asista IMM-urile in toate chestiunile europene, luând in considerare marea varietate a preocupărilor intreprinderilor.


În iulie 2006, Centrul Euro Info RO826 Galaţi impreună cu IRC Romania – Fundaţia Centrul Român pentru IMM-uri şi IRC 4D – Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software au semnat Carta b2europe, o iniţiativă a Comisiei Europene, care reuneşte organizaţii de sprijin in afaceri pentru a oferi servicii complete IMM-urilor. Lansată in noiembrie 2005, in 15 regiuni din Europa, reţelele Euro Info Centre (EIC), Reţeaua Centrelor Relee de Inovatie (IRC), Centre de Inovare şi Afaceri (BIC), impreuna cu alte organizaţii la nivel local sau regional au aderat la Carta b2europe.
Cooperarea mai strânsă intre semnatarii Cartei a condus la oferirea unei palete noi de servicii integrate de inalt profesionalism, accesibilitate şi transparenţă, in vederea extinderii afacerilor IMM-urilor, accesului la tehnologii, precum şi la găsirea de parteneri de afaceri, stimularea participării la programe de finanţare comunitare şi naţionale in cercetare-dezvoltare, valoare adaugată prin crearea unei interfeţe intre unităţi de cercetare şi companii, in special IMM-uri, prin servicii specializate: audit tehnologic şi evenimente de « brokerage ».