tehnostagiunoutati

Proiect „TehnoStagiu – program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi” POCU/633/6/14/132399

2022-11-22T08:40:11+02:00

Proiect „TehnoStagiu – program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi”
POCU/633/6/14/132399

Proiectul este cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020

Parteneriat: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, Liceul Tehnologic „Carol I” Galaţi şi CCIA Galaţi.

Perioada de implementare: 24 luni, începând cu 10.11.2020.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă şi alte activităţi relevante, inovatoare şi durabile,
specifice domeniilor de pregătire profesională Electromecanică, Electronică automatizări, Informatică şi Transporturi, pentru 185 elevi din învăţământul secundar
superior (ISCED 3-4), nivel de calificare 4-5, în scopul creşterii şanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum şi a gradului de inserţie şi
adaptabilitate a acestora la dinamica pieţei muncii din sectoarele economice cu potenţial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă
(identificate şi definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Est (respectiv judeţul Galaţi).

În cadrul proiectului s-au desfăşurat până în prezent următoarele activităţi:
– selectarea şi recrutarea în grupul ţintă al proiectului, a 51 de elevi, din învăţământul secundar superior (ISCED 3-4),
nivel de calificare 4-5, domeniul de pregǎtire profesionalǎ ELECTROMECANICǍ, calificarea profesionalǎ TEHNICIAN ELECTROMECANIC
şi domeniul de pregǎtire profesionalǎ ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI, calificare profesionalǎ TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL,
şcolarizaţi în cadrul Liceului Tehnologic „Carol I” Galaţi, judeţul Galaţi;
– planificare si organizarea Concursului „Cel mai bun profesionist” pentru membrii grupului ţintă al proiectului, elevi în clasa a XII, în cadrul Liceului Tehnologic „Carol I” Galaţi, care va cuprinde 2 secţiuni, respectiv:

        • Cel mai bun profesionist în meseria Electronică automatizări (26-27 mai 2021);
        • Cel mai bun profesionist în meseria Electromecanică (02-03 iunie 2021).

În urma concursului vor fi desemnaţi 6 câştigători, remuneraţi fiecare cu suma de 2000 lei.

Proiect „TehnoStagiu – program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi” POCU/633/6/14/1323992022-11-22T08:40:11+02:00

Centrul Regional in Domeniul Proprietatii Industriale Galati

Licitaţii BRM – Terminalul Galaţi

Şcoala Română de Afaceri
Filiala Galaţi – Formare profesională, cursuri şi seminarii

Proiectul: “Facilitarea comerţului cu produse agro-alimentare în bazinul Mării Negre”

Go to Top