Achizitii proiect

2022-11-23T07:53:42+02:00

Achizitii proiect:

 

 

2) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul în Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de SERVICII INFORMARE ȘI PUBLICITATE – MATERIALE PROMOȚIONALE EVENIMENTE, COD CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate și 79810000-5 Servicii tipografice.

 

Valoarea estimata a contractului:

9.243,70 lei (fara TVA)

Durata contractului: 21.11.2022 – 08.10.2023

Denumirea contractului de achizitie: Contract de prestări servicii informare și publicitate – materiale promoționale evenimente în cadrul proiectului “Galați Edu Cluster 2021+”, Cod SIPOCA 940/ Cod MySMIS2014+:151250, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCA / 834 / 08.08.2022.

 

Scurta descriere a obiectului contractului:

 

      Servicii informare și publicitate – materiale promoționale evenimente

 

Prestatorul trebuie să asigure, la comanda achizitorului, servicii de realizare de materiale

promoționale necesare organizării de evenimente de către CCIA Galați, respectiv pentru un total de

150 de persoane participante la cele 10 workshop-uri destinate ONG-urilor si firmelor de sustinere.

Fiecare workshop se va desfășura pe durata unei zile. La fiecare workshop vor participa câte 15

persoane. Toate persoanele participante la cele 10 workshop-uri destinate ONG-urilor și firmelor de

sustinere  care vor fi organizate în municipiul Galați, în cadrul proiectului “Galați Edu Cluster 2021+”,

cod SIPOCA 940/MySMIS2014+: 151250, de către CCIA Galați, vor primi câte un pachet promoțional

format din: 1 agendă personalizată, 1 memory stick personalizat și 1 pix personalizat. Personalizarea

(imprimarea) materialelor promoționale va fi efectuată de către prestator, respectând prevederile

manualului de identitate vizuală și cerințele achizitorului.

 

Serviciile de informare și publicitate – materiale promoționale evenimente se vor presta astfel:

Vor fi executate (imprimate / personalizate) următoarele materiale promoționale:

–       150 memory stick-uri având următoarele specificații: tip memorie externă USB, personalizat policromie, capacitate min. 16 GB, format stick slim card (format card bancar);

–       150 agende având următoarele specificații: format A5, coperți cartonate plastificate, design color (policromie), personalizate, coperți min. 200 gr, legate cu arc / spiră;

–       150 pixuri având următoarele specificații: culoare albă, design personalizat în policromie, prevăzute cu mecanism de închidere – deschidere, conținând mină cu pastă de culoare albastră.

 

Prestatorul trebuie să asigure totodată și transportul, manipularea și predarea tuturor materialelor comandate de către achizitor la locația acestuia, respectiv la sediul oficial al CCIA Galați, din strada Mihai Bravu, nr. 46, Galați – 800208.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

 

Procedura de achizitie: achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

Data limită de depunere a ofertelor (data si ora): 16.11.2022, ora 14:00

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de : 16.11.2022, ora 15:00

Adresa unde se primesc ofertele (în plic sigilat): Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati,

din Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208, localitatea Galați, județul Galați

 

 

 

 

 

Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar

Propunerea tehnică va cuprinde informatii specifice care sa permită identificarea cerintelor minime

descrise.

Propunerea financiară va cuprinde pretul în lei/total contract fara TVA si va include toate cheltuielile

legate de indeplinirea contractului.

Prețul este ferm si NU se modifică pe toată perioada de implementare a proiectului/contractului.

Informații suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALATI din Galati,

Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website:

https://www.cciagl.ro/ccia/galati-edu-cluster.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGĂ –

Expert strategie și organizare evenimente CCIA Galați, e-mail: [email protected].

 

Data publicarii anuntului: 09.11.2022

 

Descarcă documentatia privind achizitia directa de aici

 

 

 

 

 

 

1) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul în Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de servicii organizare evenimente – catering, Cod cpv: 79952000-2 servicii pentru evenimente si 55520000-1 servicii de catering.

 

Valoarea estimată a contractului:

4.201,68 lei (fara TVA)

Durata contractului: 10.10.2022 – 08.10.2023

Denumirea contractului de achizitie: Contract de prestari servicii organizare evenimente – catering in cadrul proiectului “Galati Edu Cluster 2021+”, Cod SIPOCA 940/ Cod MySMIS2014+: 151250, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Opera?ional Capacitate Administrativă 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCA / 834 / 08.08.2022.

 

Scurta descriere a obiectului contractului:

 

      Servicii organizare evenimente – catering

 

Prestatorul trebuie să asigure, la comanda achizitorului, servicii organizare de evenimente – catering pentru un total de 150 de persoane participante la cele 10 workshop-uri destinate ONG-urilor si firmelor de sustinere. Fiecare workshop se va desfasura pe durata unei zile. La fiecare workshop vor participa câte 15 persoane. Toate cele 10 workshop-uri destinate ONG-urilor si firmelor de sustinere vor fi organizate in municipiul Galati, în cadrul proiectului “Galati Edu Cluster 2021+”, cod SIPOCA 940/MySMIS2014+: 151250, în care CCIA Galati are calitatea de partener.

 

Serviciile de catering se vor presta astfel:

Pentru fiecare workshop (eveniment) se va asigura un meniu de tip coffee break, pentru toti

participantii (15 participanti x 1 zi/eveniment x 1 pauză de cafea).

Meniul de tip coffee break trebuie sa fie alcătuit din următoarele produse:

  • apa minerala carbogazificata si plata (500 ml/persoana);
  • cafea, 150ml / persoana, lapte condensat, zahar la pliculete;
  • ceai (min. 3 sortimente) cu produse conexe;
  • produse de patiserie (cel putin 3 sortimente);
  • servetele, pahare, cesti si spatule.

Prestatorul trebuie să asigure totodata si transportul, manipularea, servirea produselor de alimentatie

publica de catre personal calificat intr-un mod igienic, cu respectarea tuturor normelor sanitare in

vigoare si asigurarea curateniei la locul servirii respectivelor produse.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

 

Procedura de achizitie: achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

Data limită de depunere a ofertelor (data si ora): 06.10.2022, ora 14:00

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de : 06.10.2022, ora 15:00

Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu,

  1. 46, cod 800208

Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar

 

 

 

Propunerea tehnică va cuprinde informatii specifice care sa permită identificarea cerintelor minime

descrise.

Propunerea financiară va cuprinde pretul în lei/eveniment fara TVA si va include toate cheltuielile legate

de indeplinirea contractului.

Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.

Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALATI din Galati,

Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website:

https://www.cciagl.ro/ccia/galati-edu-cluster.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGĂ –

Expert strategie si organizare evenimente CCIA Gala?i, e-mail: [email protected]

 

Data publicarii anuntului: 29.09.2022

 

Descarcă documentatia privind achizitia directă de aici

Descarcă raport procedura de aici.

 

Achizitii proiect2022-11-23T07:53:42+02:00

Centrul Regional in Domeniul Proprietatii Industriale Galati

Licitaţii BRM – Terminalul Galaţi

Şcoala Română de Afaceri
Filiala Galaţi – Formare profesională, cursuri şi seminarii

Proiectul: “Facilitarea comerţului cu produse agro-alimentare în bazinul Mării Negre”

Go to Top