Parteneriate interne CCIA

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ ŞI METROPOLITANĂ

 

Politica de dezvoltare economică şi socială a judeţului, promovată de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, este evidenţiată de o seamă de acţiuni şi iniţiative privind înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii şi asociaţii, structuri pe care le gestionează şi în cadrul cărora joacă un rol foarte activ:

  • Persoane juridice la care Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi este unic fondator sau asigură conducerea executivă:

1. S.C. CCI VERITAS S.R.L. Galaţi înfiinţată la 23 mai 1991;
2. Şcoala Română de Afaceri Filiala Galaţi înfiinţată la 16 februarie 1995;
3. Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii Galaţi înfiinţată la 15 octombrie 1993 (alţi membri fondatori: Prefectura judeţului Galaţi, Consiliul Judeţului Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos” şi Consiliul Local al Municipiului Galaţi)

  • Persoane juridice la care Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi este membru, asociat sau acţionar:

1. Federaţia CAMSER – 26.02.1992
2. S.C. DACIA FELIX – 15.04.1994
3. Fundaţia pentru sprijinul familiilor de vârstnici şi a
vârstnicilor aflaţi în situaţia de risc social – 04.03.1996
5. Bursa Română de Mărfuri Bucureşti – 07.11.1996
6. Asociaţia pentru Relaţii Internaţionale Galaţi – 14.11. 1997
7. Clubul ROTARY (fondator)
8. Clubul KIWANIS(fondator)
9. Fundaţia Familia – 18.08.1997
10. Registrul Mioriţa S.A. Cluj – 06.02.1998
11. S.C. Fondul de Garantare a Creditelor- Regiunea de Sud- Est S.A. – 07.05.1999
12. Asociaţia PRO-SIT Brăila – 28.05.1999
13. S.C. NAVROM Centrul de Afaceri – 03.11.1999
14. ADR – BIMI Cahul – 10.01.2001
15. S.C. DYGIT COMPANY S.R.L. – 11.07.2002
16. Asociaţia Producătorilor de Soft – 17.12.2002
17. Fundaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Proprietăţii Intelectuale
Galaţi – 07.05.2004
18. Asociaţia Tehnopol Galaţi – 14.01.2005
19. Asociaţia Camerelor de Comerţ şi Industrie din Euroregiunea “Dunărea de Jos” – 13.01.2005
20. Asociaţia Camerelor de Comerţ şi Industrie din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României