Obiective

Principalele obiective ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi vizează continuarea firească a eforturilor întregului nostru colectiv pentru promovarea intereselor societăţilor membre, sprijinirea acestora în raport cu autorităţile locale şi naţionale precum şi pentru eficientizarea modalităţilor de acţiune în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite tuturor clienţilor.

Prin obiectivele sale strategice, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi şi-a propus ca, în conformitate cu deciziile întregului Sistem al Camerelor de Comerţ din România, să abordeze probleme de actualitate din viaţa economică pentru a contribui la fundamentarea unor puncte de vedere ale comunităţii de afaceri gălăţene privitoare la domenii vitale de activitate, dezvoltarea şi modernizarea pieţei interne, crearea unui mediu de afaceri stabil şi coerent, propice dezvoltării economiei de piaţă funcţionale.

În acest context, obiectivele strategice ale Camerei sunt în principal:

 •  Consolidarea Camerei ca partener de dialog în relaţiile cu toţi factorii de decizie politică, economică şi socială, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alte instituţii ale societăţii civile;
 •  Asistarea agenţilor economici gălăţeni pentru accesul la surse de finanţare interne şi externe prin furnizarea de informaţii de specialitate, acces la băncile de date privind oportunităţi de investiţii şi la programe de asistenţă tehnică şi financiară;
 • Creşterea reprezentativităţii Camerei prin mărirea numărului de membri, urmărindu-se în paralel atât sporirea numărului de membri din rândurile IMM-urilor, cât şi atragerea societăţilor comerciale cu potenţial ridicat;
 •  Diversificarea mijloacelor şi modalităţilor de consultare periodică între Cameră şi firmele membre în vederea dezbaterii problemelor care le preocupă şi a stabilirii căilor de acţiune ale Camerei în vederea promovării şi susţinerii punctelor de vedere ale acestora;
 •  Dezvoltarea unor programe coerente de cursuri şi seminarii pentru firmele membre pe teme de actualitate şi de un interes deosebit;
  Organizarea de simpozioane, misiuni economice, târguri şi expoziţii pentru promovarea oportunităţilor oferite de judeţul Galaţi şi atragerea investitorilor străini;
 •  Intensificarea cooperării cu instituţiile şi autorităţile locale în vederea iniţierii şi derulării unor proiecte de dezvoltare zonală şi regională;
 •  Extinderea relaţiilor cu Camere de Comerţ şi cu alte instituţii şi organizaţii similare din străinătate în vederea perfecţionării activităţii Camerei prin schimburi de experienţă şi dezvoltarea de parteneriate pe programe europene;
 •  Participarea activă a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi în cadrul structurilor de dezvoltare teritorială;
 •  Implicarea Camerei în elaborarea unor programe regionale şi sectoriale de dezvoltare economică şi pentru promovarea exporturilor;
 •  Participarea la elaborarea de studii privind mediul concurenţial pe diferite pieţe relevante;
 •  Orientarea şi sprijinirea eforturilor operatorilor economici pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor, precum şi protejarea, respectarea şi valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
 •  Analizarea şi prelucrarea, în vederea valorificării, a multitudinii de informaţii acumulate la Cameră atât din bazele de date ale Registrului Comerţului cât şi direct din lumea afacerilor.