DOCUMENTE INFORMATIVE:

CAP. I – Legislaţie europeană

 • Avizul  Comitetului Economic si Social European privind „Zonele metropolitane europene: implicatii socio-economice pentru viitorul Europei” (2007/C168/02):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:168:0010:0015:RO:PDF

 • Avizul Comitetului Economic si Social European privind dezvoltarea echilibrata a mediului urban-provocari si oportunitati (2009/C77/27):

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:077:0123:0130:RO:PDF

 • Avizul Comitetului Regiunilor privind pachetul de redresare economica si rolul autoritatilor locale si regionale:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:200:0013:0017:RO:PDF

 • Directive, Decizii, Rapoarte, Comunicări tematice, Ghiduri informative, Documente de lucru:
 • Amenajarea Teritoriului principalele documente europene la care România îsi aliniază politicile sale în domeniul amenajării teritoriului:

  • Agenda teritorială; Carta Torremolions; Principii Directoare; Schema de dezvoltare a spatiului;
  • Documente strategice: Conventia europeana a peisajului; Raportul Andria; Dezvoltarea sustenabila a spatiului; Agenda teritoriala a Uniunii Europene;
  • Dezvoltarea durabila: Carta Leipzig a sustenabilitatii oraselor europene; Principii directoare pentru dezvoltarea teritoriala durabila;
  • Dezvoltarea spatiala: Concept de dezvoltare spatiala; Perspectiva dezvoltarii spatiale europene (2 si 3);
  • Documente generale: Agenda perspectivelor habitatului.

  http://www.infocooperare.ro/content.aspx?id=34

CAP. II – Legislaţie naţională

II. 1 Legislaţie specifică:

 • LEGEA NR. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si Ordonanta Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 (aprobata prin Legea nr. 464/2004)
 • LEGEA NR. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (republicata), Legea nr. 52/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, Ordinul nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Anexa la Ordinul 1430/2005 cu Norma metodologica (Rectificare în 30.10.2005) si Ordinul MLPAT nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de Legea nr. 50/1991
 • LEGEA NR. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre
  ORDONANTA GUVERNULUI NR. 77/2001 privind reabilitarea si revitalizarea Centrului Istoric Bucuresti (aprobata prin  Legea nr. 140/2002)
 • LEGEA NR. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect si Legea nr. 43/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001
 • HOTARAREA GUVERNULUI NR. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Hotararea Guvernului nr. 855/2001 privind modificarea HG 525/1996 si Anexa la HG 855/2001 cu Norma metodologica privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism.
 • HOTARAREA GUVERNULUI NR. 711/2001 pentru infiintarea Centrului National pentru Asezari Umane (habitat) si Hotararea Guvernului nr. 1707/2005 pentru modificarea HG nr. 711/2001
 • HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România
 • ORDONANTA GUVERNULUI NR. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial (aprobata prin Legea nr. 564/2001) si Anexa la OG 47/2000 cu Metodologia privind continutul-cadru al planurilor de protectie si gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial
 • ORDONANTA GUVERNULUI NR.  43/1997 privind regimul drumurilor, actualizata (aprobata prin Legea nr. 82/1998)
 • HOTARAREA GUVERNULUI NR. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele cu riscuri naturale si HOTARÂREA GUVERNULUI NR. 447/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de elaborare si continutul hartilor de risc natural al alunecarilor de teren si inundatii.

II. 2 Legislatie Conexă

 • LEGEA NR. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata
 • LEGEA NR. 114/1996 – „Legea locuintei”, actualizata
 • LEGEA NR. 481/2004 privind protectia civila
 • LEGEA NR. 137/1995 privind protectia mediului, actualizata
 • LEGEA NR. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, actualizata
 • LEGEA NR. 212/2002 privind achizitiile publice
 • LEGEA NR. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale  si  Anexa la Legea nr. 198/2004 cu Norma metodologica de aplicare
 • LEGEA NR. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica
 • LEGEA NR. 219/1998 privind regimul concesiunilor, actualizata
 • ORDONANTA GUVERNULUI NR. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat si Legea nr. 528/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002, precum si a a Legii nr. 219/1998

CAP. III – Finanţări

III. 1. Hotărârile şi Rezoluţiile  Comitetului de Monitorizare a REGIO – Programul Operaţional Regional:  http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_REPORTS

III. 2. Programe de finanţare:

III. 3. Contracte de finanţare aflate în derulare în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică:

 • „Sprijin pentru coordonarea implementării planului integrat de dezvoltare al polului de creştere Iaşi” (valoare 2.397.947,25 lei);
 •  „Sprijin pentru coordonarea implementării planului integrat de dezvoltare al polului de creştere Braşov” (valoare 2.434.189,28 lei);
 • „Sprijin pentru coordonarea implementării planului integrat de dezvoltare al polului de creştere Ploieşti” (valoare 3.271.778,63 lei)

CAP. IV –  Clustere

 • HG 290 / 02.03.2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltării reţelei naţionale de incubatoare de afaceri (M.O. nr. 232 din 15 martie 2006);
 • Ghid pentru implementarea în România a conceptului de cluster  inovativ: http://www.fabricadebani.ro/news.aspx?iid=22007&sid=169

CAP. V – Referiri în  presă

V.1. – Articole:

 • Asociaţia zonelor metropolitane din România:  http://www.mediafax.ro/printare/3804323
 • Zona metropolitană, cheia dezvoltării durabile:

       http://www.monitorulexpres.ro-?mod=monitorulexpres&a=citeste&p=economic&sid=64601

V.2. – Evenimente:

 V.3. – Zone metropolitane: