Piaţa licitaţiilor reprezintă cea mai dezvoltată piaţă administrată de BRM, fiind organizată în vederea efectuării de tranzacţii şi încheierii de contracte pentru vânzări şi achiziţii de mărfuri, servicii sau lucrări, astfel:

• Vânzare de bunuri şi mijloace fixe în baza Regulamentului BRM privind vânzarea mărfurilor prin licitaţie;
• Achiziţie pentru autorităţile contractante în baza prevederilor art. 104), alin. 5), lit. c) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv art. 117), alin. 1) lit. g) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
• Achiziţii în baza Regulamentului BRM privind încheierea contractelor de achiziţie produse, servicii sau lucrări.

Ordonatorii privaţi care apelează la serviciile de consultanţă ale Terminalului bursier vor respecta Regulamentele de organizare a licitaţiilor, întocmite de Bursa Română de Mărfuri pentru fiecare tip de procedură, precum şi clauzele contractuale stabilite între părţi.
În principiu, Regulamentul bursier prevede un termen de 10 zile lucrătoare între lansarea invitaţiilor de participare la o procedură şi data deschiderii ofertelor primite pentru acea procedură.
Ordonatorul va pune la dispoziţie descrierea tehnică (caietul de sarcini) a produselor, serviciilor sau lucrărilor, dar şi clauzele contractului pe care doreşte să-l semneze cu câstigătorul procedurii, indiferent dacă acesta este de cumpărare sau de vânzare.
Terminalul BRM Galaţi va asigura cadrul de desfăşurare a procedurii, de la lansarea comenzii până la semnarea contractului între ordonator şi câştigător (adjudecatar), prin: întocmirea documentaţiei de participare la licitații, publicitate, comunicarea între părţi pe parcursul procedurii, coordonarea şedinţei de licitaţie, redactarea procesului verbal, a hotărârii şi rapoartelor procedurilor, precum şi gestionarea garanţiilor de participare la procedură.
Autorităţile contractante, aşa cum sunt definite de Legea 98/2016, pot apela la BRM pentru consultanţă în organizarea procedurilor de achiziţie. Consultanţa constă în: consilierea cu privire la alegerea procedurii, elaborarea documentaţiei de atribuire, elaborarea anunţurilor şi invitaţiilor, publicitatea, accesul la baza de date a Bursei Române de Mărfuri cuprinzând potenţiali ofertanţi pentru achiziţia respectivă, gestionarea relaţiei autoritate contractantă-ofertant, colaborarea cu autoritatea contractantă în etapele de soluţionare a contestaţiilor prin formularea propunerilor de răspuns.