Piaţa la Disponibil reprezintă un sistem de tranzacţionare simplu şi eficient, dedicat mărfurilor standardizate denumite mărfuri fungibile.
Este organizată de către Bursa Română de Mărfuri în baza prevederilor art. 104), alin. 5), lit. c) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv art. 117), alin. 1) lit. g) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, procedura fiind încadrată ca negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Piaţa la disponibil este structurată pe ringuri de produse specializate în cadrul cărora sunt definite activele suport. Pentru fiecare activ suport Bursa defineşte activele de tranzacţionat. De exemplu, în cadrul ringului produselor petroliere sunt identificate ca active suport produse ca: benzina, motorina, păcura, combustibilul lichid uşor, combustibilul lichid greu.
Bursa Română de Mărfuri a dezvoltat, în cadrul Pieţei la Disponibil, nouă ringuri specializate, pe care se pot efectua tranzacţii, după cum urmează:

• Ringul produselor petroliere;
• Ringul energiei electrice;
• Ringul contractelor de procesare combustibili;
• Ringul gazelor naturale;
• Ringul cărbunelui;
• Licitații;
• Servicii;
• Creanțe;
• Medicamente;
• Ringul mărfurilor generale;
• Ringul cerealelor;
• Ringul materialelor de construcţii;
• Ringul legumelor şi fructelor.

Avantajele acestui tip de procedură sunt: licitaţia cu strigare, reducerea termenelor şi eliminarea birocraţiei presupuse de o procedură clasică de achiziţie publică. Principalul avantaj al licitaţiei cu strigare îl reprezintă posibilitatea îmbunătăţirii suplimentare a preţurilor de către ofertanţi faţă de ofertele financiare iniţiale. Totodată, în situaţia în care preţurile obţinute nu se încadrează în plafonul achiziţiei, autoritatea contractantă are posibilitatea să negocieze reducerea acestora cu ofertantul clasat pe primul loc în cadrul aceleiaşi şedinţe fără să fie necesară reluarea întregii proceduri.
Piaţa la disponibil oferă posibilitatea legală de a achiziţiona materii prime, într-un sistem mult mai facil decât cel al procedurilor clasice de achiziţie publică, fiind eliminate elementele birocratice de natură să îngreuneze procedura şi să întârzie inutil termenul de încheiere a contractului.

Caracteristicile achiziţionării de materii prime cotate pe piaţa la disponibil, sunt:

• preţul avantajos – obţinut într-un cadru organizat, ca rezultat al confruntării directe dintre cerere şi ofertă. Utilizarea mecanismului de negociere a preţului în cadrul licitaţiei cu strigare conferă posibilitatea îmbunătăţirii suplimentare a preţurilor de către ofertanţi faţă de ofertele financiare iniţiale. În situaţia în care preţurile obţinute nu se încadrează în plafonul propus, există posibilitatea de a negocia reducerea acestora cu ofertantul clasat pe primul loc în cadrul aceleiasi şedinţe fără să fie necesară reluarea întregii proceduri;
• termenul redus de desfăşurare a procedurilor – ordinul este programat la tranzacţionare în maxim 7 zile din momentul emiterii lui;
• cotaţiile BRM – oferă avantajul unui sistem de referinţă în ceea ce înseamnă raportarea la preţurile pieţei în tranzacţiile realizate prin BRM (www.brm.ro);
• executarea în bune condiţii a contractului în baza sistemului de garanţii utilizat, cât şi ca urmare a atentei selecţii a ofertanţilor înainte de a fi admişi la tranzacţionare;
• existenţa unui număr mare de ofertanţi datorită cantităţilor importante tranzacţionate la nivelul total al pieţei;
• economie de timp şi efort suplimentar legat de valorificarea sau achiziţionarea produselor;
• eliminarea birocraţiei aferente procedurilor clasice de achiziţii publice prin standardizarea mărfurilor şi reducerea numărului de documente solicitate şi depuse.

Bursa Română de Mărfuri este în momentul de faţă singurul administrator al unei pieţe la disponibil, piaţă prin intermediul căreia, clientii bursei pot achiziţiona mărfuri fungibile. Temeiul de drept al acestor afirmaţii rezidă în prevederile Legii 357/2005 privind bursele de mărfuri, corelate cu prevederilor art. 104), alin. 5), lit. c) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv art. 117), alin. 1) lit. g) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Clienţii bursei – instituţii ale statului sau societăţi private – pot accesa piaţa la disponibil devenind membri afiliaţi la Bursa Română de Mărfuri. Aceştia semnează un contract de colaborare, depun un dosar de agreere şi afilierea este validată de Consiliul de Administraţie al BRM. În baza statutului de membru afiliat clienţii bursei pot introduce ordine de vânzare sau cumpărare pentru materiile prime standardizate, cotate pe pieţele Bursei Române de Mărfuri.