Baza legală a existenţei acestei pieţe specializate o reprezintă Legea 357/2005, privind Bursele de mărfuri.

Obiectul tranzacţiilor îl constituie creanţele comerciale mai vechi de 365 de zile, aparţinând atât agenţilor economici de stat cât şi companiilor private.

Membrii acţionari, membrii afiliaţi şi clientii BRM sunt cei care pot înregistra oferte, iar acestora li se poate răspunde de către orice persoană fizică sau juridică interesată, în condiţiile stabilite prin reglementările BRM.

Direcţia specializată din cadrul BRM asigură:

• gestionarea ordinelor de vânzare şi cumpărare;
• publicarea anunţurilor de licitaţie;
• organizarea şedinţei de tranzacţionare;
• verificarea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a neînregistrării unui contract de cesiune de creanţă sau garanţie reală mobiliară;
• gestionarea garanţiilor participanţilor la licitaţie;
• contrasemnarea contractelor de cesiune, de creanţă.

Avantajele tranzacţionării creanţelor sunt ale ambelor părţi (vânzător şi cumpărător) implicate în tranzacţie:

• pentru vânzător – lichiditate rapidă, obţinută prin vânzarea creanţei în ringul BRM, deductibilitate fiscală pentru diferenţa dintre valoarea nominală a creanţei şi suma rezultată din vânzare,
• pentru cumpărător – stingerea datoriilor faţă de creditori prin compensare directă sau prin sistemul gestionat de Institutul de Management şi Informatică, plata unui preţ inferior valorii nominale a creanţei şi, implicit, compensarea unei datorii, la valoarea nominală a subiectului de cesiune, garanţia faptului că respectiva creanţă nu e grevată de alte obligaţii de plată.