Originea cuvântului Bursă vine de la numele unei familii din oraşul Bruges, din Flandra, unde comercianţii ţineau adunările într-o casă care aparţinea familiei Vanderburse. La intrarea acestei case erau sculptate 3 pungi (în traducere burse) şi de la aceste pungi s-a dat numirea, după alţii, acestui local. Bursa are marele merit de a apropia pe comercianţi între ei, fie direct, fie prin mijlocitori, pentru ca sub protecţia legilor să-şi trateze afacerile.
Ideea înfiinţării unei burse de mărfuri la Galaţi, unul dintre cele mai mari porturi la Dunăre, a apărut acum aproape un veac şi jumătate. Astfel, în 1865 este publicat în “Monitorul – Jurnalul Oficial al Principatelor Române” proiectul unei legi care prevedea înfiinţarea burselor de mărfuri la Bucureşti, Galaţi, Iaşi şi Brăila.
Bursa din ţara noastră a luat fiinţă prin ”legea asupra Burselor mijlocitorilor de schimb şi mijlocitorilor de mărfuri” votată în anul 1881.
Legea prevedea natura operaţiunilor care se efectuează în Bursă şi numirea agenţilor însărcinaţi cu încheierea lor.
Deschiderea Burselor din Bucureşti, Iaşi, Brăila şi Galaţi s-a facut la 1 Decembrie 1882
La momentul deschiderii Bursei din Bucureşti, la Galaţi funcţiona deja o bursă care oferea cotaţii pentru cereale şi ale monedei naţionale în raport cu alte monede. O nouă lege, emisă în 1904, instituia o nouă organizare a burselor, prevăzând funcţionarea la Galaţi a unei burse de cereale, mărfuri şi navlu; în fapt, bursa din Galaţi îşi continua existenţa într-un alt cadru legal.
Cu toate greutăţile care aveau să lovească oraşul – cele două războaie mondiale, recesiunea economică din perioada 1929-1933 – piaţa Galaţiului continua să fie extrem de dinamică, rămânând până în 1948 una dintre cele mai reprezentative zone de comerţ din Europa.
În anul 1997 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi demarează discuţiile pentru înfiinţarea unui Terminal bursier la Galaţi. Continuând tradiţia interbelică, se orientează spre tranzacţiile cu mărfuri. Această idee se concretizează în anul 1998 prin semnarea unui contract de reprezentare în teritoriu cu Bursa Română de Mărfuri S.A. Bucureşti (BRM).
Astfel ia naştere Terminalul BRM Galaţi – punct de lucru al BRM Bucureşti, cu drept de tranzacţionare pe toate pieţele organizate şi administrate de către Bursa Română de Mărfuri.

Activitatea Terminalului demarează cu organizarea unor campanii de informare a mediului de afaceri gălăţean şi a presei locale asupra tipurilor de tranzacţii bursiere şi avantajelor conferite de utilizarea acestora în activitatea curentă. Accesarea pieţei bursiere poate aduce avantaje de natură economică – Bursa de mărfuri fiind un instrument modern al economiei de piaţă, reputat în ţările occidentale.

Pentru început se organizează operaţiuni de vânzare a mijloacelor fixe propuse pentru casare ale unor societăţi din domeniul naval – specific gălăţean – şi din patrimoniul căilor ferate.

În anul 2000 Terminalul bursier începe colaborarea cu Consiliul Judeţului Galaţi prin semnarea unui contract prin care se obligă să organizeze procedurile de achiziţie de produse, servicii şi lucrări necesare Consiliului Judeţului şi instituţiilor pentru care acesta este ordonator principal de credite. Amploarea activităţii şi schimbările legislative impun organizarea unor cursuri de specialitate pentru toţi cei implicaţi în activitatea de achiziţii – instituţii ale statului şi societăţi (ofertanţi) din domeniul privat.

Sunt accesate fonduri ale Uniunii Europene pentru înfiinţarea unui Centru de Consultanţă Bursieră, care îşi atinge scopul organizând în aria sa de activitate – în municipiile Galaţi şi Tecuci – cursuri pe tema legislaţiei care guvernează achiziţiile publice, dar abordează şi tranzacţiile cu mărfuri prin contracte spot şi futures specifice burselor de mărfuri (contractul spot – este contractul de vânzare-cumpărare, cu clauze prestabilite de Bursa de mărfuri, cu executare imediată sau cu executare în cel mult 10 zile lucrătoare de la data manifestării acordului ferm de voinţă al părţilor prin tranzacţia efectuată la Bursa de mărfuri, spre deosebire de un contract futures sau forward care este un contract de vânzare-cumpărare, cu termen suspensiv, ale cărui clauze sunt prestabilite de Bursa de mărfuri; termenul unui contract forward poate fi stabilit de către partea ce iniţiază oferta până la 18 luni, dar nu mai puţin de 10 zile lucrătoare). Cursurile sunt susţinute de specialişti din cadrul Bursei Române de Mărfuri Bucureşti în colaborare cu personalul Terminalului BRM Galaţi.
Activitatea Terminalului se extinde în sfera pieţei de capital prin colaborarea cu societăţi de valori mobiliare şi societăţi de registru independent al acţionarilor. De asemenea este abordat domeniul brokerajului în asigurări.