Bursa Română de Mărfuri S.A. Bucureşti funcţionează în baza Legii 357/2005 privind bursele de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial nr. 1115 din 9 decembrie 2005.
Legea conferă burselor de mărfuri dreptul fundamental de a administra pieţe de interes public şi asigură membrilor şi clienţilor condiţii centralizate de negociere pentru operaţiuni de vânzare şi cumpărare la vedere ori la termen pe piaţa la disponibil, având ca obiect bunuri calificate de Bursa de mărfuri ca fiind tranzacţionabile, titluri de mărfuri, de tipul recipisei de depozit, warantului, conosamentului şi al altora asemenea, agreate şi calificate de bursa de mărfuri. În mod similar Bursa de mărfuri poate organiza vânzări şi achiziţii de mărfuri, servicii sau lucrări pe piaţa licitaţiilor, vânzări şi achiziţii de creanţe comerciale pe piaţa creanţelor, vânzări şi achiziţii de mărfuri şi/sau produse pe o piaţă mixtă.
Bursele de mărfuri sunt organisme cu drept de autoreglementare.
Bursa de mărfuri, ca organism cu putere de autoreglementare, are dreptul să reglementeze propriile activităţi în legătură cu pieţele pe care le administrează, activităţile desfăşurate de membri şi clienţi pe pieţele administrate de Bursa de mărfuri şi să asigure respectarea propriilor reglementări.

Lista principalelor Regulamente BRM – în vigoare:

• Regulamentul BRM privind vânzarea mărfurilor prin licitaţie;
• Regulamentul BRM privind încheierea contractelor de achiziţie produse, servicii sau lucrări;
• Regulamentul BRM privind organizarea şi funcţionarea pieţei la disponibil – acesta este completat de proceduri specifice fiecărei pieţe de tranzacţionare: energie electrică, produse petroliere, cereale etc.

Terminalul BRM Galaţi îşi desfăşoară activitatea pe pieţele organizate şi administrate de Bursa Română de Mărfuri S.A. Bucureşti.
Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (C.C.I.R.) este autoritatea abilitată să avizeze, să supravegheze, să controleze şi să sancţioneze Bursele de mărfuri.
Colegiul de conducere al C.C.I.R. avizează, supraveghează, controlează şi sancţionează Bursele de mărfuri, membrii acţionari, membrii afiliaţi, precum şi clienţii bursei care deţin dreptul de tranzacţionare pe pieţele administrate de o bursă de mărfuri, astfel:

• avizează regulamentele operaţionale ale Bursei de mărfuri;
• controlează respectarea legislaţiei şi a regulamentelor emise de Bursa de mărfuri.