About biili

This author has not yet filled in any details.
So far biili has created 15 blog entries.

IN ATENȚIA MEDIULUI DE AFACERI GĂLĂȚEAN!

2022-11-27T22:43:52+02:00

Stimati colaboratori,

    Va aducem la cunostinta ca in aceasta perioada Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati (CCIA Galați), in calitate de Partener nr. 5, alaturi de Liderul “Universitatea Dunarea de Jos din Galati” implementeaza Proiectul „Excelență academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC” – Contract nr.36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 – Cod SMIS: 123847.

In cadrul desfasurarii activitatilor Proiectului este prevazuta a se realiza si identificarea nevoilor mediului de afaceri local cu privire la  temele de CDI cu potențial de dezvoltare care  s-ar putea aprofunda in cadrul activității cercetării doctorale și postdoctorale în parteneriat cu mediul academic precum si competențele științifice solicitate de mediul economico-social pentru implementarea unor proiecte științifice aplicative în organizații.

In sensul celor precizate mai sus, va adresam rugamintea sa participati la obtinerea unor rezultate cat mai concludente si care sa reliefeze cat mai exact asteptarile pe care le au oamenii de afaceri din regiune de la cercetarile efectuate de catre mediul academic.

Pentru a va putea inregistra oficial punctele de vedere va rugam sa completati on-line cele 3 chestionare de mai jos:

(1)- Chestionar pentru identificarea și structurarea cerințelor privind abilitățile și competențele doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali necesare în scopul dezvoltării competențelor antreprenoriale.

Chestionarul (1) poate fi completat online la adresa: https://forms.gle/DJBzjbSNyNnmeT968

 

(2) – Chestionar pentru identificarea cerințelor și temelor CDI cu potențial de dezvoltare în cadrul activității cercetării doctorale și postdoctorale în parteneriat cu mediul academic.

Chestionarul (2) poate fi completat online la adresa: https://forms.gle/NnwDxvgMubLkruoc6

 

(3) – Chestionar pentru identificarea competențelor științifice solicitate de mediul economico-social pentru implementarea unor proiecte științifice aplicative în organizații.

Chestionarul (3) poate fi completat online la adresa:  https://forms.gle/sBPWeV8ojBryErYE9

IN ATENȚIA MEDIULUI DE AFACERI GĂLĂȚEAN!2022-11-27T22:43:52+02:00

Achizitii proiect

2022-11-23T07:53:42+02:00

Achizitii proiect:

 

 

2) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul în Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de SERVICII INFORMARE ȘI PUBLICITATE – MATERIALE PROMOȚIONALE EVENIMENTE, COD CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate și 79810000-5 Servicii tipografice.

 

Valoarea estimata a contractului:

9.243,70 lei (fara TVA)

Durata contractului: 21.11.2022 – 08.10.2023

Denumirea contractului de achizitie: Contract de prestări servicii informare și publicitate – materiale promoționale evenimente în cadrul proiectului “Galați Edu Cluster 2021+”, Cod SIPOCA 940/ Cod MySMIS2014+:151250, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCA / 834 / 08.08.2022.

 

Scurta descriere a obiectului contractului:

 

      Servicii informare și publicitate – materiale promoționale evenimente

 

Prestatorul trebuie să asigure, la comanda achizitorului, servicii de realizare de materiale

promoționale necesare organizării de evenimente de către CCIA Galați, respectiv pentru un total de

150 de persoane participante la cele 10 workshop-uri destinate ONG-urilor si firmelor de sustinere.

Fiecare workshop se va desfășura pe durata unei zile. La fiecare workshop vor participa câte 15

persoane. Toate persoanele participante la cele 10 workshop-uri destinate ONG-urilor și firmelor de

sustinere  care vor fi organizate în municipiul Galați, în cadrul proiectului “Galați Edu Cluster 2021+”,

cod SIPOCA 940/MySMIS2014+: 151250, de către CCIA Galați, vor primi câte un pachet promoțional

format din: 1 agendă personalizată, 1 memory stick personalizat și 1 pix personalizat. Personalizarea

(imprimarea) materialelor promoționale va fi efectuată de către prestator, respectând prevederile

manualului de identitate vizuală și cerințele achizitorului.

 

Serviciile de informare și publicitate – materiale promoționale evenimente se vor presta astfel:

Vor fi executate (imprimate / personalizate) următoarele materiale promoționale:

–       150 memory stick-uri având următoarele specificații: tip memorie externă USB, personalizat policromie, capacitate min. 16 GB, format stick slim card (format card bancar);

–       150 agende având următoarele specificații: format A5, coperți cartonate plastificate, design color (policromie), personalizate, coperți min. 200 gr, legate cu arc / spiră;

–       150 pixuri având următoarele specificații: culoare albă, design personalizat în policromie, prevăzute cu mecanism de închidere – deschidere, conținând mină cu pastă de culoare albastră.

 

Prestatorul trebuie să asigure totodată și transportul, manipularea și predarea tuturor materialelor comandate de către achizitor la locația acestuia, respectiv la sediul oficial al CCIA Galați, din strada Mihai Bravu, nr. 46, Galați – 800208.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

 

Procedura de achizitie: achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

Data limită de depunere a ofertelor (data si ora): 16.11.2022, ora 14:00

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de : 16.11.2022, ora 15:00

Adresa unde se primesc ofertele (în plic sigilat): Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati,

din Strada Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208, localitatea Galați, județul Galați

 

 

 

 

 

Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar

Propunerea tehnică va cuprinde informatii specifice care sa permită identificarea cerintelor minime

descrise.

Propunerea financiară va cuprinde pretul în lei/total contract fara TVA si va include toate cheltuielile

legate de indeplinirea contractului.

Prețul este ferm si NU se modifică pe toată perioada de implementare a proiectului/contractului.

Informații suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALATI din Galati,

Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website:

https://www.cciagl.ro/ccia/galati-edu-cluster.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGĂ –

Expert strategie și organizare evenimente CCIA Galați, e-mail: [email protected].

 

Data publicarii anuntului: 09.11.2022

 

Descarcă documentatia privind achizitia directa de aici

 

 

 

 

 

 

1) CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, cu sediul în Galati, strada Mihai Bravu nr. 46, cod postal 800208, organizeaza procedura de achizitie directa pentru achizitionarea de servicii organizare evenimente – catering, Cod cpv: 79952000-2 servicii pentru evenimente si 55520000-1 servicii de catering.

 

Valoarea estimată a contractului:

4.201,68 lei (fara TVA)

Durata contractului: 10.10.2022 – 08.10.2023

Denumirea contractului de achizitie: Contract de prestari servicii organizare evenimente – catering in cadrul proiectului “Galati Edu Cluster 2021+”, Cod SIPOCA 940/ Cod MySMIS2014+: 151250, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Opera?ional Capacitate Administrativă 2014-2020, contract de finantare nerambursabila POCA / 834 / 08.08.2022.

 

Scurta descriere a obiectului contractului:

 

      Servicii organizare evenimente – catering

 

Prestatorul trebuie să asigure, la comanda achizitorului, servicii organizare de evenimente – catering pentru un total de 150 de persoane participante la cele 10 workshop-uri destinate ONG-urilor si firmelor de sustinere. Fiecare workshop se va desfasura pe durata unei zile. La fiecare workshop vor participa câte 15 persoane. Toate cele 10 workshop-uri destinate ONG-urilor si firmelor de sustinere vor fi organizate in municipiul Galati, în cadrul proiectului “Galati Edu Cluster 2021+”, cod SIPOCA 940/MySMIS2014+: 151250, în care CCIA Galati are calitatea de partener.

 

Serviciile de catering se vor presta astfel:

Pentru fiecare workshop (eveniment) se va asigura un meniu de tip coffee break, pentru toti

participantii (15 participanti x 1 zi/eveniment x 1 pauză de cafea).

Meniul de tip coffee break trebuie sa fie alcătuit din următoarele produse:

 • apa minerala carbogazificata si plata (500 ml/persoana);
 • cafea, 150ml / persoana, lapte condensat, zahar la pliculete;
 • ceai (min. 3 sortimente) cu produse conexe;
 • produse de patiserie (cel putin 3 sortimente);
 • servetele, pahare, cesti si spatule.

Prestatorul trebuie să asigure totodata si transportul, manipularea, servirea produselor de alimentatie

publica de catre personal calificat intr-un mod igienic, cu respectarea tuturor normelor sanitare in

vigoare si asigurarea curateniei la locul servirii respectivelor produse.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

 

Procedura de achizitie: achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: Pretul cel mai scazut

Data limită de depunere a ofertelor (data si ora): 06.10.2022, ora 14:00

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de : 06.10.2022, ora 15:00

Adresa unde se primesc ofertele: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, Strada Mihai Bravu,

 1. 46, cod 800208

Modul de prezentare a ofertei: tehnic si financiar

 

 

 

Propunerea tehnică va cuprinde informatii specifice care sa permită identificarea cerintelor minime

descrise.

Propunerea financiară va cuprinde pretul în lei/eveniment fara TVA si va include toate cheltuielile legate

de indeplinirea contractului.

Pretul este ferm si NU se modifica pe toata perioada de implementare a proiectului/contractului.

Informatii suplimentare: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALATI din Galati,

Strada Mihai Bravu nr. 46, Cod postal 800208, Telefon: 0236-461188, Fax: 0236-460650, website:

https://www.cciagl.ro/ccia/galati-edu-cluster.html, persoana de contact: Camelia-Maria PALAGĂ –

Expert strategie si organizare evenimente CCIA Gala?i, e-mail: [email protected]

 

Data publicarii anuntului: 29.09.2022

 

Descarcă documentatia privind achizitia directă de aici

Descarcă raport procedura de aici.

 

Achizitii proiect2022-11-23T07:53:42+02:00

Dezvoltarea Interoperabilitatilor Bazelor de Date Destinate IMM-urilor

2023-06-30T10:20:24+03:00

Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala va face cunoscuta existenta platformei “Dezvoltarea Interoperabilitatilor Bazelor de Date Destinate IMM-urilor”, disponibila la adresa www.imm.msinf.ro, platforma care ofera gratuit aplicatii electronice destinate IMM-urilor. Pentru detalii click aici.

Dezvoltarea Interoperabilitatilor Bazelor de Date Destinate IMM-urilor2023-06-30T10:20:24+03:00

Participare la manifestarile expozitionale organizate de catre ROMEXPO S.A.

2023-06-30T10:21:02+03:00

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati aduce la cunostinta firmelor din judetul Galati interesate sa participe la manifestarile expozitionale organizate de catre ROMEXPO S.A. Bucuresti, ca pot beneficia de bonificatii si/sau tarife preferentiale daca se inscriu si participa cu standuri de prezentare prin intermediul Camerei galatene.
Va asteptam la sediul CCIA Galati din strada Mihai Bravu, nr. 46, tel. : 0236-461188/460545/460312, e-mail : [email protected] pentru informatii suplimentare.

Targuri si Expozitii organizate de ROMEXPO SA Bucuresti in anul 2019

Targuri si Expozitii organizate de ROMEXPO SA Bucuresti in anul 2018

Targuri si Expozitii organizate de ROMEXPO SA Bucuresti in anul 2017

Targuri si Expozitii organizate de ROMEXPO SA Bucuresti in anul 2016

Participare la manifestarile expozitionale organizate de catre ROMEXPO S.A.2023-06-30T10:21:02+03:00

Birouri de asistenta RSI

2023-06-30T10:21:58+03:00

Birouri de asistenta RSI

Proiectul Birouri de asistenta pentru promovarea Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor isi propune sa dezvolte competentele si cunostintele angajatilor camerelor de comert si industrie din tara in domeniul responsabilitatii sociale (RSI) pentru ca acestia sa fie in masura sa coordoneze 42 de birouri de asistenta RSI si un Punct National de Coordonare, gazduite de fiecare camera de comert judeteana si respectiv de CCIR.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.3 “Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila”, contract nr POSDRU64/3.3/S/34198.
Pentru mai multe detalii despre proiect:  csr.ccir.ro

Birouri de asistenta RSI2023-06-30T10:21:58+03:00

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati are placerea de a va anunta lansarea unui nou serviciu

2023-06-30T10:23:05+03:00

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati are placerea de a va anunta lansarea unui nou serviciu

SNIA

Sistemul National de Informatii de Afaceri al Camerelor de Comert si Industrie din Romania

SNIA este o platforma electronica, disponibila in versiune bilingva, in limbile romana si engleza, ce asigura informatii privind:

– cereri / oferte de produse si servicii ale firmelor romanesti (incluzand oferte pentru export);

– cereri / oferte de produse si servicii ale firmelor din strainatate;

– cereri de proiecte de investitii din partea firmelor romanesti;

– licitatii internationale.

Adresa la care poate fi accesata baza de date este http://snia.ccir.ro/

Va invitam sa ne transmiteti ofertele Dumneavoastra de afaceri la adresa de e-mail: [email protected].

In cel mai scurt timp, acestea vor fi preluate si introduse gratuit in Sistemul National de Informatii de Afaceri.

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati are placerea de a va anunta lansarea unui nou serviciu2023-06-30T10:23:05+03:00

Masuri COVID-19

2022-05-18T09:32:34+03:00

Intrucat siguranta si sanatatea populatiei sunt primordiale, CCIA Galati respecta toate recomandarile facute de catre autoritatile competente ale Statului si de catre Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste masurile care au ca scop limitarea raspandirii virusului COVID-19 si incurajeaza intregul mediu de afaceri de a proceda intr-un mod similar. In acest sens, CCIA Galati recomanda ca incepand cu data  16.03.2020, sa se evite, pe cat posibil, deplasarile la sediul Camerei pentru activitatile specifice de relatii cu publicul. Informatii cu privire la serviciile noastre, pot fi solicitate  fie telefonic (0236.460545; 0236.460312; 0236.461188) sau prin fax (0236.460650), fie prin corespondenta scrisa, folosind serviciile postale si/sau email-ul ([email protected] ).

Masuri COVID-192022-05-18T09:32:34+03:00

Proiect „TehnoStagiu – program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi” POCU/633/6/14/132399

2022-11-22T08:40:11+02:00

Proiect „TehnoStagiu – program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi”
POCU/633/6/14/132399

Proiectul este cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020

Parteneriat: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, Liceul Tehnologic „Carol I” Galaţi şi CCIA Galaţi.

Perioada de implementare: 24 luni, începând cu 10.11.2020.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă şi alte activităţi relevante, inovatoare şi durabile,
specifice domeniilor de pregătire profesională Electromecanică, Electronică automatizări, Informatică şi Transporturi, pentru 185 elevi din învăţământul secundar
superior (ISCED 3-4), nivel de calificare 4-5, în scopul creşterii şanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum şi a gradului de inserţie şi
adaptabilitate a acestora la dinamica pieţei muncii din sectoarele economice cu potenţial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă
(identificate şi definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Est (respectiv judeţul Galaţi).

În cadrul proiectului s-au desfăşurat până în prezent următoarele activităţi:
– selectarea şi recrutarea în grupul ţintă al proiectului, a 51 de elevi, din învăţământul secundar superior (ISCED 3-4),
nivel de calificare 4-5, domeniul de pregǎtire profesionalǎ ELECTROMECANICǍ, calificarea profesionalǎ TEHNICIAN ELECTROMECANIC
şi domeniul de pregǎtire profesionalǎ ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI, calificare profesionalǎ TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL,
şcolarizaţi în cadrul Liceului Tehnologic „Carol I” Galaţi, judeţul Galaţi;
– planificare si organizarea Concursului „Cel mai bun profesionist” pentru membrii grupului ţintă al proiectului, elevi în clasa a XII, în cadrul Liceului Tehnologic „Carol I” Galaţi, care va cuprinde 2 secţiuni, respectiv:

    • Cel mai bun profesionist în meseria Electronică automatizări (26-27 mai 2021);
    • Cel mai bun profesionist în meseria Electromecanică (02-03 iunie 2021).

În urma concursului vor fi desemnaţi 6 câştigători, remuneraţi fiecare cu suma de 2000 lei.

Proiect „TehnoStagiu – program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi” POCU/633/6/14/1323992022-11-22T08:40:11+02:00

Centrul Regional in Domeniul Proprietatii Industriale Galati

Licitaţii BRM – Terminalul Galaţi

Şcoala Română de Afaceri
Filiala Galaţi – Formare profesională, cursuri şi seminarii

Proiectul: “Facilitarea comerţului cu produse agro-alimentare în bazinul Mării Negre”

Go to Top