Statutul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Galati

EXTRAS

Cap. II
ATRIBUTIILE  CAMEREI

Art. 6 Camera poate indeplini, in afara atributiilor principale obligatorii prevazute la art.4 din Legea  Camerelor de Comert din Romania, si urmatoarele atributii:

19. organizeaza activitatea de mediere si de solutionare prin arbitraj a litigiilor comerciale si civile interne si internationale, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania este parte;

Cap. IV
ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE

B. COLEGIUL DE CONDUCERE

Art.25 Structura Colegiului de Conducere:

1. Colegiul de Conducere se compune dintr-un numar impar de persoane, respectiv maxim  21 si  minim 7;

Membrii de drept sunt:

4. Presedintele Curtii de Arbitraj din cadrul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Galati.

Art.27 Colegiul de Conducere are urmatoarele atributii:

6. Aproba regulamentul Curtii de Arbitraj Comercial, regulile de procedura arbitrala, regulile de conciliere facultativa, regulamentul centrului de mediere precum si alte regulamente care intra in competenta sa.

Aprobat în Adunarea Generala Ordinara a Membrilor Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Galati din data de 10.07.2013.

Ion Mocanu
Presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Galati