Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati

In cadrul C.C.I.A Galati,  functioneaza inca din anul 1992 Curtea de Arbitraj Comercial ca institutie jurisdictionala permanenta de solutionare a litigiilor patrimoniale, nascute din acte si fapte de comert.
Odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod de procedura civila, Conducerea Camerei de Comert a dispus noi masuri de revigorare a acestei importante activitati, constând in principal la armonizarea Regulamentului de organizare si functionare  a Curtii de Arbitraj Comercial si a Regulilor de procedura arbitrala, in conformitate cu dispozitiile privind arbitrajul din acest important act normativ, reactualizarea Listei de arbitri si lansarea unei campanii de promovare a acestei activitati cu caracter jurisdictional in rândul agentilor economici, sens in care va remitem aceasta scrisoare cu rugamintea de a analiza avantajele apelarii la aceasta modalitate de solutionare a eventualelor litigii, prin introducerea in contractele incheiate cu partenerii Dvs. a clauzei compromisorii.

Arbitrajul  comercial constituie o alternativa la justitia de stat pentru solutionarea litigiilor patrimoniale, litigii care sunt incredintate unor arbitri alesi, carora le revine sarcina de a judeca litigiul si de a pronunta o hotarâre  definitiva si obligatorie, ce are acceasi putere ca o hotarâre judecatoreasca si poate fi pusa in executare silita prin mijloacele prevazute de Codul de procedura civila.

Avantajele recurgerii la arbitrajul comercial sunt urmatoarele:

  • litigiul este judecat de arbitri specializati, profesionisti cu o buna reputatie, impartiali si independenti, alesi de parti care au deplina incredere in acestia;
  • dezbaterile in cauza si dosarul litigiului sunt confidentiale, nicio persoana straina neputând avea acces la dosar, fara acordul scris al partilor;
  • cheltuielile arbitrale sunt mult mai reduse decât taxele de timbru ce trebuie achitate la instantele judecatoresti de drept comun;
  • simplitatea procedurii arbitrale permite solutionarea cu celeritate a litigiului, de regula in cel mult 6 luni de la constituirea tribunalului arbitral;
  • inainte de demararea procedurii arbitrale, partile pot apela  la proceduri de conciliere facultativa sau mediere in incercarea de a-si armoniza interesele;
  • impotriva sentintei arbitrale se poate formula numai actiune in anulare, doar pentru motive de nelegalitate nu si de temeinicie, eliminându-se astfel inconvenientele de timp si pecuniare ale exercitarii cailor de atac specifice dreptului comun.

Numai litigiile decurgind din contracte care au inserata in continutul lor o clauza de arbitraj, denumita si clauza compromisorie pot fi incredintate spre solutionare arbitrajului. In eventualitatea unui contract care nu are inserata clauza compromisorie, dar partile sunt de acord sa deduca litigiul lor spre solutionare arbitrajului, acestea pot incheia o intelegere separata denumita compromis prin care convin ca respectivul litigiu este arbitrabil.

Aceasta conventie expresa a partilor produce un dublu efect: atribuie arbitrajului comercial competenta solutionarii unui anumit litigiu si totodata exclude competenta instantelor de drept comun.
Curtea de Arbitraj Comercial de pe lânga Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati recomanda urmatoarea clauza compromisorie:

“Orice litigiu patrimonial decurgând din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea sau desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lânga Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, in conformitate cu Regulamentul si Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.”

Pentru considerentele mai sus prezentate va sugeram ca la incheierea contractelor comerciale sa inserati in ele clauza compromisorie, iar in eventualitatea unui litigiu sa apelati la Arbitrajul Comercial si veti realiza ca ati ales siguranta, legalitatea, rezolvarea rapida, discreta si economica a unui litigiu comercial.