Legea nr. 335/2007
privind Camerele de Comert din Romania
publicata in Monitorul Oficial
nr. 836/6 decembrie 2007, modificata

EXTRAS

                           Art. 28
                          
                          
(2) Camera Nationala indeplineste urmatoatele atributii principale:
                          
…………………………………………………………………………………………..
                          
e) Organizeaza activitatea de mediere si de solutionare prin arbitraj a litigiilor Comerciale si civile, interne si internationale la care Romania este parte;
                          
…………………………………………………………………………………………..
                          
                          Art. 29

(1) Camera de Arbitraj Comercial International este o institutie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica si functioneaza pe langa Camera Nationala.
(2) Activitatea Curtii de Arbitraj Comercial International este coordonata de catre un colegiu condus de presedintele Curtii.
(3) Regulamentul de organizare si functionare a Curtii de Arbitraj Comercial International, precum si al colegiului acesteia este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei Nationale.
(4) Presedintele si Colegiul Curtii de Arbitraj Comercial International sunt propusi de catre presedintele Camerei Nationale si aprobati de catre Colegiul de conducere al Camerei Nationale.
(5) Regulile de procedura ale Curtii de Arbitraj Comercial International se propun de catre presedintele Curtii si se aproba de catre Colegiul acesteia.
(6) Curtea de Arbitraj Comercial International  de pe langa Camera Nationala indruma activitatea curtilor de arbitraj de pe langa camerele judetene.
(7) Activitatea curtilor de arbitraj de pe langa camerele judetene se desfasoara conform prevederilor Codului de procedura civila, ale Regulamentului de organizare si functionare si ale Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe  langa Camera Nationala.

                           Art. 30  

(1) Normele privind taxele arbitrale si onorariile arbitrilor se aproba de Colegiul de conducere al Camerei Nationale, la propunerea Colegiului Curtii de Arbitraj Comercial International.
(2) Taxele arbitrale sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de activitatea de solutionare a litigiilor, platii onorariilor arbitrilor si documentarii acestora, cheltuielilor de secretariat si altor cheltuieli necesare functionarii Curtii de Arbitraj Comercial International.