Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

21 februarie 2018

„ANTREPRENORIAT – Solutie durabila pentru ocupare”
Cod SMIS 2014+: 105344

Proiectul selectat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor, Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, Romania Start Up Plus, va fi implementat in perioada 16 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 2021 de catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati si  Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta.
Proiectul, a carui valoare este de 13.132.649,21 lei, este cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (valoarea cofinantarii UE fiind de 11.162.751,83 lei).
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea antreprenoriatului prin imbunatatirea competentelor si abilitatilor antreprenoriale si  sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de noi firme, ca oportunitate pentru dezvoltare regionala si cresterea gradului de ocupare in Regiunea Sud-Est.
In cadrul acestui proiect se va promova antreprenoriatul si se va asigura suport, inclusiv financiar,  pentru înfiinţarea de 60 noi firme non-agricole competitive in mediul economic  urban, initiate de persoane  competente in domeniul antreprenorial,  care  vor oferi solutii pentru valorificarea forţei de muncă locale si regionale.
Grupul  tinta:  360 persoane fizice (din care 15% someri, 45% persoane inactive si 40% persoane ce au loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri munca) care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban si isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban din Regiunea Sud-Est.
Rezultatele proiectului:

  1. crearea si administrarea unui website al proiectului ;
  2. campanie de promovare a antreprenoriatului din perspectiva durabilitatii, egalitatii de sanse, inovarii sociale ;
  3. organizarea a 6 seminarii cu tema “Valorificarea superioara a resurselor locale prin dezvoltarea antreprenoriatului” ;
  4. retea de colaborare pentru sustinerea grupului tinta si oricaror alte persoane interesate privind infiintarea si dezvoltarea antreprenoriatului ;
  5. 360 persoane care vor dobandi competente antreprenoriale si vor elabora planuri de afaceri ;
  6. 60 firme nou create avand ca sprijin ajutorul din schema de minimis acordat ;
  7. 120 persoane angajate in firmele nou create.

Datele de contact ale Partenerului 1: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati (CCIA Galati), str. Mihai Bravu nr. 46, Galati-800208, nr. tel: 0236/460545 ; 460312 ; 461188 ; nr. fax : 0236-460650 ; adresa  e-mail: [email protected].

Coordonator activitati CCIA GALATI: Camelia-Maria PALAGA – nr. tel.: 0236-461188, 0733/948.153, e-mail: [email protected].