Conferinta de lansare a proiectului – „Adaptare prin DIGITALIZARE formare si dezvoltare de abilitati digitale (AD-FDAD)

POCU/860/3/12/143588

 

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI implementează începând cu data de 28.09.2022, pe o perioada de 16 de luni proiectul

„Adaptare prin DIGITALIZARE–formare si dezvoltare de abilitati digitale (AD-FDAD)” POCU/860/3/12/143588

Cod apel:POCU/860/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților –Cod proiect 143588. Componenta 1 – Competențe digitale pentru angajații din IMM.

INSTITUTII PARTENERE:     Lider – CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI

Membru 1 – CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE SRL

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este ocuparea sustenabila si de calitate a fortei de munca prin imbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI pentru 322 de angajati si integrarea tehnologiei digitale pentru 32 de intreprinderi din regiunea de Sud-Est.

REZULTATE ASTEPTATE

– Pregatirea si desfasurarea activitatii de consiliere si orientare profesionala – 322 beneficiari.

– Activitati de consiliere individuala si tutorat – 322 persoane consiliate si orientate.

– Furnizarea programelor de formare a competentelor digitale de baza si avansate.

– Analiza posibilitatilor si potentialului de digitalizare a intreprinderilor sprijinite.

– Introducerea si integrarea tehnologiei digitale in intreprinderile sprijinite.

BUGETUL PROIECTULUI :                

  • Valoarea totală proiect: 4,783,745.64
  • Valoare eligibilă proiect: 4,783,745.64

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

 

Persoane de contact:
Sirbu Carmen, Manager de proiect,
Telefon: 0733-180131; E-mail: [email protected]
Dumitrescu Monica, Expert informare si publicitate
Telefon: 0744-515426; E-mail: [email protected]

Cursuri:

Proiecte: