ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ANUALĂ A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERȚ,
INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ GALAȚI (CCIA GALAȚI), din data de 24.04.2024

RAPORTUL COLEGIULUI DE CONDUCERE AL CCIA GALAȚI PENTRU ANUL 2023

Raport Colegiul de Cond_CCIAGL_an 2023

RAPORTUL CURȚII DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LÂNGĂ CCIA GALAȚI PENTRU
ANUL 2023

Raport Arbitraj_CCIAGL_an 2023

RAPORTARE FINANCIARĂ A CCIA GALAȚI PENTRU ANUL 2023

bilant camera 2023 (15)