Asociația GAL STRATEGAL – investiții pentru modernizare în zonele gălățene urban marginalizate

Informare pt. site CCIAGL (activ. pt. STRATEGAL)