home info

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ GALAȚI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI-FILIALA GALATI | B.R.M.-TERMINALUL GALATI | E. E. N. | ARBITRAJ

 

Proiectul: „Susținerea egalității de șanse și promovarea profesională a femeilor – PROGRES”,
ID: 129743

Centrul Regional in Domeniul Proprietatii Industriale Galati

Licitații BRM - Terminalul Galați

Școala Română de Afaceri
Filiala Galați - Formare profesională, cursuri și seminarii

Proiectul: "Facilitarea comerțului cu produse agro-alimentare în bazinul Mării Negre"

 

Seminar - noul sistem al achizitiilor publice in Romania

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, prin structurile sale  de specialitate - Terminalul Bursier Galatean, Fundatia Scoala Romana de Afaceri - Filiala Galati si Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii Galati, cu sprijinul Bursei Romane de Marfuri Bucuresti si al Camerei de Comert si Industrie Nationale, consecventa misiunii sale de initiere si implementare a unor programe de formare coerente si de mare actualitate, are placerea deosebita de a invita reprezentantii autoritatilor contractante si pe cei ai operatorilor economici sa participe la stagiul de instruire ce vizeaza cu precadere aspectele practice privind Noul sistem al achizitiilor publice in Romania.
Sesiunea de formare practica a specialistilor in achizitii publice, propusa de catre institutia camerala galateana, se va desfasura in data de 10 iunie 2017, intre orele 9.00-16.00, la Sala de Conferinte a Parcului pentru Tehnologia Informatiei Galați (Parcul de Soft), din strada Strada Portului nr.23 si va cuprinde urmatoarele tematici :

1. Achizitia directa - o provocare pentru autoritatile contractante
2. Strategia de contractare si strategia anuala
3. Elementele de noutate ale procedurii simplificate fata de procedura cererii de oferte
4. DUAE -  declaratie pe proprie raspundere
5. Notificarea prealabila - avantaj sau dezavantaj
6. Procedura de solutionare a contestatiilor pe cale administrativ jurisidictionala

Pentru detalii suplimentare privind inscrierea la Seminarul de tip atelier de lucru practic propus de catre institutia camerala galateana impreuna cu structurile acesteia, pe teme prioritare ce au in vedere elementele de noutate din domeniul achizitiilor publice, puteti sa ne  contactati la numerele de telefon: 0236-461188; 460545; 460312; sau prin fax la nr.: 0236-460650; e-mail: ccia@cciagl.ro.

Misiune

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați promovează o politică de dezvoltare economică și socială coerentă, a județului, prin acțiuni și inițiative grupate în trei direcții principale:

  • Reprezentarea și protejarea intereselor economice ale firmelor la nivel politic, economic și administrativ, pe plan local, național sau internațional;

  • Realizarea unei game largi de servicii specializate adresate firmelor și întreprinzătorilor din toate domeniile de activitate și sprijinirii acestora în toate etapele de dezvoltare a afacerii;

  • Dezvoltarea instituțională, înființarea de societăți comerciale, fundații și asociații, structuri gestionate de Cameră, în cadrul cărora aceasta joacă un rol foarte activ (Fundația Școala Română de Afaceri, Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, C.C.I. Veritas S.R.L. Galați, Fundațiile pentru asistența bătrânilor și familiilor cu mulți copii în stare de risc social) precum și prin asistența acordată organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul economic, social, educațional, protecția mediului etc.

Profil

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați este o organizație autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, membru de drept al Camerei de Comerț și Industrie a României, a dezvoltat relații de cooperare la nivel național și internațional cu Camerele de Comerț precum și cu instituții și autorități ale administrației locale și centrale.

Prin intermediul acestor parteneriate precum și prin participarea la diverse programe de asistență tehnică și financiară ale Uniunii Europene, Camera a dezvoltat numeroase inițiative de mare interes atât pentru mediul de afaceri cât și pentru societatea civilă din Galați.

Serviciile oferite de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați sunt permanent diversificate și perfecționate, privind promovarea comerțului internațional, dezvoltarea industriei și serviciilor într-o manieră care să sprijine firmele în fața exigențelor impuse de competiția pe piața internă și internațională.


TOPUL FIRMELOR GALATENE 2016

TOPUL FIRMELOR GĂLĂȚENE’2016 s-a desfășurat pe data de 28 octombrie 2016, la Sala de Conferințe a Hotelului Vega din Galați. Această competiție tradițională a societăților comerciale din județul nostru a reprezentat, ca în fiecare an, un eveniment de marcă în viața comunității locale de afaceri și deopotrivă în activitatea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Galați. Organizat de peste două decenii, pe baza unei metodologii complexe, unitar valabilă la nivel național, Topul gălățean al Firmelor reprezintă cea mai mare sarbatoare a companiilor locale care prin muncă și perseverență și-au respectat angajamentul la excelență.

Articolul din Cotidianul VIAȚA LIBERĂ - PARTENER MEDIA al evenimentului: click aici

Parteneriate Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati


Asociatia Camerelor de Comerț Europene


Camera de Comerț Internațională


Asociația Camerelor de Comerț din Balcani

 

 

Copyright 2017 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 2017

HOME | CONTACT |