home info

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE SI AGRICULTURĂ GALAȚI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI - FILIALA GALATI | B.R.M. - TERMINALUL GALATI | E.E.N. | ARBITRAJ

 

 

 

- Prezentare proiect

- Achizitii proiect

- Inscriere cursuri 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul: „ANTREPRENORIAT - Solutie durabila pentru ocupare”, Cod SMIS 2014+: 105344

Proiectul selectat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor, Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Romania Start Up Plus, va fi implementat in perioada 16 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 2021 de catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati si  Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta.

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea antreprenoriatului prin imbunatatirea competentelor si abilitatilor antreprenoriale si sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de noi firme, ca oportunitate pentru dezvoltare regionala si cresterea gradului de ocupare in Regiunea Sud-Est. In cadrul acestui proiect se va promova antreprenoriatul si se va asigura suport, inclusiv financiar, pentru infiintarea de 60 de noi firme non-agricole, competitive, in mediul economic urban, initiate de persoane competente in domeniul antreprenorial, care vor oferi solutii pentru valorificarea fortei de munca locale si regionale; rezultatul acestor activitati va fi reprezentat de angajarea unui numar de minim 120 persoane, creand astfel premisele pentru atingerea independentei financiare a individului, cresterea ocuparii in Regiunea Sud-Est. Promovarea antreprenoriatului va contribui la aducerea in prim plan, in randul opiniei publice din Romania, a importantei dezvoltarii antreprenoriatului, a ocuparii pe cont propriu prin incurajarea dezvoltarii unor astfel de initiative si cresterea economico-sociala bazata pe principiile echitatii, cetateniei active, solidaritatii, participarii democratice, transparentei si nediscriminarii. Proiectul va promova dialogul social si consultarea partenerilor sociali in abordarea provocarilor sociale la nivel local; acesta este esential pentru functionarea unei economii sociale de piata si crucial pentru promovarea competitivitatii si echitatii, in elaborarea politicilor reprezentand inovarea sociala majora. Proiectul va aborda si aplicarea de solutii inovatoare in implementarea unora dintre activitati, va promova si aplica in implementare principiile egalitatii de sanse, nediscriminarii, egalitatii intre femei si barbati si dezvoltarii durabile. Proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung, astfel:

  • competentele antreprenoriale dobandite de grupul tinta, atat prin programul de formare, stagii de mentorat personalizate, ateliere de lucru, dar si acordarea serviciilor de consiliere/consultanta personalizate vor duce la cresterea sustenabilitatii afacerilor;
  • persoanele care vor primi sprijin in infiintarea si dezvoltarea afacerii vor continua sa aplice in continuare acest model inovativ in dezvoltarea afacerilor create, ceea ce, pe termen lung, le va oferi si asumarea unui rol social nou, acela de contributor la resursele locale generatoare de dezvoltare durabila;
  • persoanele care au dobandit competente antreprenoriale si nu au beneficiat de sprijin pentru infiintarea de firme vor continua sa-si imbunatateasca mai departe competentele si planurile de afaceri si vor dori, in timp, sa creeze propria afacere;
  • se vor reduce semnificativ costurile individuale precum pierderea sursei de venit, stres si alte probleme de sanatate, diminuarea abilitatilor profesionale, demotivare privind mentinerea pe piata muncii si va creste nivelul de trai pentru cele 120 de persoane angajate in cadrul celor 60 de intreprinderi nou infiintate prin proiect;
  • costurile sociale, cum sunt cele pentru plata indemnizatiei de somaj, costuri pentru furnizarea serviciilor de asistenta sociala, cresterea incidentei problemelor sociale, utilizarea defectuoasa a resurselor umane vor fi diminuate semnificativ;
  • veniturile locale, fie din impozite pe venituri obtinute din taxe salariale fie din impozitul pe profit generat, vor creste si vor genera surse suplimentare pentru dezvoltarea economica a comunitatii, pe toate paliere esentiale ale acesteia. In atingerea obiectivului proiectului se va promova egalitatea de sanse si se va combate discriminarea pe criterii de origine, religie, credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala (cu exceptia celor impuse de ghidul solicitantului referitoare la varsta persoanelor membre ale grupului tinta), se va promova egalitatea intre femei si barbati, astfel incat sa se creasca accesul persoanelor defavorizate pe piata muncii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Galati din Str. Mihai Bravu, nr. 46, cod postal 800208, Tel.: 0040-236-461188; 460545; 460312, Fax: 0040-236-460650, E-mail: ccia@cciagl.ro
Persoane de contact: Camelia-Maria PALAGA-Coordonator activitati CCIA Galati, Cristina GOGONCEA-Expert comunicare si organizare evenimente CCIA Galati

 
Copyright 2018 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 17.01.2018 HOME | CONTACT |