home info

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ GALAȚI


ENGLISH VERSION

C.C.I.A. GALATI | F.P.I.P.M.M. | SCOALA ROMANA DE AFACERI-FILIALA GALATI | B.R.M.-TERMINALUL GALATI | E. E. N. | ARBITRAJ

 

Proiectul: „Susținerea egalității de șanse și promovarea profesională a femeilor – PROGRES”,
ID: 129743

Centrul Regional in Domeniul Proprietatii Industriale Galati

Licitații BRM - Terminalul Galați

Școala Română de Afaceri
Filiala Galați - Formare profesională, cursuri și seminarii

Proiectul: "Facilitarea comerțului cu produse agro-alimentare în bazinul Mării Negre"

 

CURS ACHIZITII PUBLICE

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati, prin structura sa - Terminalul Bursier Galatean - sub egida Bursei Romane de Marfuri (BRM) S.A. Bucuresti si a Camerei de Comert Nationale, precum si cu sprijinul Fundatiei pentru Promovarea Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii Galati si al Fundatiei Scoala Romana de Afaceri-Fil. Galati, consecventa misiunii sale principale de promotor si sustinator al mediului de afaceri local, are placerea deosebita de a va invita sa participati la stagiul de formare de mare actualitate pe tema «ACHIZITIILE PUBLICE -  TEHNICI DE ABORDARE A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE ». Intrucat noul pachet de legi privind achizitiile publice cuprinde in componenta sa modificari importante, consideram ca fiind  extrem de utila participarea, pentru cei implicati in acest domeniu, la sesiunile de diseminare si explicare efectiva, de catre specialisti renumiti ai institutiilor de resort din Romania, a tuturor prevederilor noi cu care se va opera in viitor in cadrul achizitiilor publice.

Sesiunea de formare a specialistilor in achizitii publice, propusa de catre institutia camerala galateana, va avea loc in zilele de 09 si 10 iunie 2016, intre orele 10.00-16.00 la Sala de Conferinte a Parcului pentru Tehnologia Informatiei (Parcul de Soft) din Galati, strada Portului, nr. 23.

Pentru comunicatul de presa click aici

Misiune

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați promovează o politică de dezvoltare economică și socială coerentă, a județului, prin acțiuni și inițiative grupate în trei direcții principale:

  • Reprezentarea și protejarea intereselor economice ale firmelor la nivel politic, economic și administrativ, pe plan local, național sau internațional;

  • Realizarea unei game largi de servicii specializate adresate firmelor și întreprinzătorilor din toate domeniile de activitate și sprijinirii acestora în toate etapele de dezvoltare a afacerii;

  • Dezvoltarea instituțională, înființarea de societăți comerciale, fundații și asociații, structuri gestionate de Cameră, în cadrul cărora aceasta joacă un rol foarte activ (Fundația Școala Română de Afaceri, Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, C.C.I. Veritas S.R.L. Galați, Fundațiile pentru asistența bătrânilor și familiilor cu mulți copii în stare de risc social) precum și prin asistența acordată organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul economic, social, educațional, protecția mediului etc.

Profil

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați este o organizație autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, membru de drept al Camerei de Comerț și Industrie a României, a dezvoltat relații de cooperare la nivel național și internațional cu Camerele de Comerț precum și cu instituții și autorități ale administrației locale și centrale.

Prin intermediul acestor parteneriate precum și prin participarea la diverse programe de asistență tehnică și financiară ale Uniunii Europene, Camera a dezvoltat numeroase inițiative de mare interes atât pentru mediul de afaceri cât și pentru societatea civilă din Galați.

Serviciile oferite de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați sunt permanent diversificate și perfecționate, privind promovarea comerțului internațional, dezvoltarea industriei și serviciilor într-o manieră care să sprijine firmele în fața exigențelor impuse de competiția pe piața internă și internațională.


Asociatia Camerelor de Comerț Europene


Camera de Comerț Internațională


Asociația Camerelor de Comerț din Balcani

 

 

Copyright 2016 © C.C.I.A. GALATI - Ultima actualizare: 2016

HOME | CONTACT |